Hát quan họ bắc ninh trên thuyền số tháng 1/2021

     
trình làng tỉnh Tổ chức bộ máy Tin tức sự kiện Khen thưởng - xử phân phát Quy hoạch - KH trở nên tân tiến Chương trình đề tài Số liệu thống kê công khai minh bạch ngân sách
*
*
*
*
*
*
*


*

Chương trình hátDân ca Quan bọn họ trên thuyền sẽ tiến hành tổ chức vào trong ngày 03/10.

Chủ tịch ubnd tỉnh giao Sở Văn hóa, thể thao và phượt chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan bảo đảm các đk tổ chức lịch trình hát Dân ca Quan họ trên thuyền tháng 10/2020 với các vận động hưởng ứng đạt công dụng tốt. ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, Công an tỉnh, Đài PT-TH tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa mặt đường phố; đảm bảo công tác bình yên trật tự, bình yên giao thông; thực hiện truyền hình trực tiếp công tác hát Dân ca Quan chúng ta trên thuyền bảo vệ chất lượng, qua đó, nhằm phát huy công dụng giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chương trình hát Dân ca Quan chúng ta trên thuyền được tổ chức nhằm mục tiêu thiết thực kính chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng cỗ tỉnh bắc ninh lần trang bị XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến cho tới Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần máy XIII của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sâu rộng lớn tới quần chúng trong tỉnh cũng như bằng hữu trong nước và quốc tế về hồ hết giá trị đặc sắc và khác biệt của Dân ca Quan họ Bắc Ninh; đồng thời góp phần phát triển khiếp tế, làng mạc hội của thức giấc theo nghị quyết Đại hội Đảng cỗ lần sản phẩm XX; phấn đấu chấm dứt mục tiêu đưa tp bắc ninh sớm trở thành tp trực ở trong Trung ương.