VÍ DỤ VỀ CƠ QUAN TƯƠNG ĐỒNG

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cặp ban ngành nào sau đó là ví dụ về cơ sở tương đồng?

A.Bạn đã xem: ví dụ như về cơ quan tương đồng Cánh dơi cùng cánh chim.

Bạn đang xem: Ví dụ về cơ quan tương đồng

B. Chân chuột chũi cùng chân dế dũi.

C. có cá và mang tôm.

D. Cánh dơi với cánh sâu bọ.


*

Chọn A.

Cánh dơi cùng cánh chim là cơ quan tương đương bởi có cùng nguồn gốc từ xương bỏ ra trước của động vật có vú.

Các đáp án sót lại là lấy ví dụ về cơ sở tương tự.

Để hiểu rõ về cơ chế phân nhiều loại cơ quan tương đồng hay giống như Phụ lục 2.

Cho phần lớn ví dụ sau:

I. Cánh dơi với cánh côn trùng.

II. Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

III. Có cá và có tôm.

IV. Bỏ ra trước của thú và tay nguời.

Những lấy ví dụ như về cơ quan tương đương là

A.(I)và (III).

B.(III)và (IV).

C.(I)và (II).

D.(II)và (IV).

Cho phần lớn ví dụ sau:

(1) Cánh dơi với cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi với cánh dơi.

(3) sở hữu cá và sở hữu tôm.

(4) đưa ra trước của thú và tay người.

Những lấy ví dụ như về cơ quan tương đồng là:

A. (1) với (2).

B. (1) với (3).

C. (2) và (4).

D. (1) với (4).

Cho phần nhiều ví dụ sau:

(1) Cánh dơi với cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi và cánh dơi.

(3) với cá và với tôm.

(4) đưa ra trước của thú và tay người.

hồ hết ví dụ nào bộc lộ cơ quan lại tương đồng?

A. (2) và (4).

B. (1) với (2).

C. (1) với (4).

Cho những cặp cấu tạo giữa một số đối tượng người dùng sinh đồ dưới đây:

(1). Cánh chim – Cánh dơi (2). Tay người – Vây cá heo

(3). Cánh chim – Cánh loài ruồi (4). Con đường nọc rắn – tuyến đường nước bọt bong bóng ở người.

(5). Mã bộ bố trên gen với trên mARN (6). Chân bạn và càng châu chấu

Dựa trên những hiểu biết về cơ sở tượng từ và phòng ban tương đồng, hãy chỉ ra những trường hợp cho biết thêm hiện tượng tiến hóa phân ly làm việc các đối tượng người tiêu dùng sinh vật

A.

Xem thêm: Tham Khảo Mẫu Quyết Định Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sinh Cho Lao Động Nữ

(1); (2); (4)

B. (1); (2); (5); (6)

C. (1); (5); (6)

D. (1); (3); (4); (5)

Cho những cặp ban ngành sau:

(1) tuyến đường nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người

(2) Cánh dơi và đưa ra trước của ngựa

(3) gai xương rồng và lá cây lúa

(4) Cánh bướm và cánh chim

Các cặp cơ quan tương đồng là

A. (1), (3), (4)

B.(1), (2), (3)

C.(1), (2), (4)

D.(2), (3), (4)

Khi nói tới cơ quan tiền tương đồng, bao gồm mấy lấy ví dụ sau đấy là đúng?

(1) tuyến đường nọc độc của rắn và tuyến đường nước bọt bong bóng

(2). Củ khoai lang với củ khoai tây,

(3) sợi cây hoàng liên và gai cây hoa hồng

(4). Chân loài chuột chũi và chân dế dũi,

(5) vòi hút của bướm và mỏ chim ruồi

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Khi nói về các vật chứng tiến hóa, trong những phát biểu sau đây, gần như phát biểu ở trong về cơ quan tương tự như là:

(1). Các cơ quan được bắt nguồn từ cùng một ban ngành ở chủng loại tổ tiên tuy nhiên hiện tại, các cơ quan tiền này có thể thực hiện các tác dụng khác nhau.

(2). Phản chiếu sự tiến hóa đồng quy.

(3) phòng ban được xuất phát điểm từ một cơ quan tại một loài tiên sư nhưng nay ko còn tính năng hoặc chức năng bị tiêu giảm.

(4). Cánh chim với cánh ong

(5). Ruột thừa sinh hoạt người.

(6). Chân trước của mèo, vây cá voi, cánh dơi, tay người

(7). Phản chiếu sự tiến hóa phân li.

(8). Các cơ quan triển khai các tính năng như nhau tuy thế không được khởi nguồn từ một nguồn gốc.

(9). Gai xương rồng cùng gai hoa hồng.

(10). Tua xương rồng cùng tua cuốn đậu Hà lan.

A. (2), (7), (9), (10)

B. (1), (2), (3), (4)

C. (2), (4), (8), (9).

D. (1), (5), (6), (7).

Lớp 12 Sinh học 1 0

Khi nói tới các vật chứng tiến hóa, một trong những phát biểu sau đây, gần như phát biểu ở trong về cơ quan giống như là:

(1). Những cơ quan được bắt nguồn từ cùng một cơ sở ở loại tổ tiên tuy vậy hiện tại, các cơ quan liêu này rất có thể thực hiện tại các chức năng khác nhau.

(2). Phản chiếu sự tiến hóa đồng quy.

(3). Cơ sở được xuất phát điểm từ một cơ quan tại 1 loài tiên sư nhưng nay không còn tác dụng hoặc công dụng bị tiêu giảm.

(4). Cánh chim cùng cánh ong

(5). Ruột thừa sống người.

(6). Chân trước của mèo, vây cá voi, cánh dơi, tay người

(7). Phản ảnh sự tiến hóa phân li.

(8). Các cơ quan triển khai các tính năng như nhau nhưng không được khởi đầu từ một mối cung cấp gốc.

(9). Tua xương rồng với gai hoa hồng.

(10). Gai xương rồng với tua cuốn đậu Hà lan.

A. (2), (7), (9), (10).

B. (1), (2), (3), (4).

C. (2), (4), (8), (9).

D. (1), (5), (6), (7).

Lớp 12 Sinh học 1 0

Cho các cặp ban ngành sau:

I. Chân loài chuột chũi cùng chân dế chũi.

II. Sợi cây hoàng liên cùng gai cây hoa hồng.

III. Sợi cây hoa hồng cùng gai cây xương rồng.

IV. Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp.

Số cặp cơ quan tương tự như là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Lớp 12 Sinh học tập 1 0

Xét những cặp phòng ban sau:

(1) tuyển chọn nọc độc của rắn và tuyến đường nước bọt của người.

(2) vòi vĩnh hút của bướm cùng đôi gàm bên dưới của bọ cạp.

(3) gai xương long và cây lá lúa.

Xem thêm: Lý Thuyết Căn Bậc 2 Lớp 7 Bài 11: Số Vô Tỉ, Toán Lớp 7 Bài 11 Số Vô Tỉ

(4) Cánh bướm với cánh chim.

Có từng nào cặp phòng ban tương đồng?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Lớp 12 Sinh học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

chăm mục: kiến thức và kỹ năng thú vị