Trang web này lặp lại chuyển hướng

     

Bạn vẫn quản trị website WordPress và xẩy ra lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECT mà lừng khừng phải xử lý như thế nào? bài viết này, visalco.com.vn sẽ giúp bạn tìm kiếm ra tại sao và phía dẫn bí quyết khắc phục.

Bạn đang xem: Trang web này lặp lại chuyển hướng


Lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS là gì?

ERR_TOO_MANY_REDIRECTS lỗi vòng lặp chuyển hướng (redirect loop), trong số đó trình duyệt của người sử dụng không thể tìm thấy URL buộc phải để mua và bị chuyển hướng liên tục. Xuất xắc là quá nhiều sự chuyển hướng và gửi trang web của công ty vào một vòng lặp chuyển qua làn đường khác vô hạn.

Về cơ bạn dạng trang web bị kẹt (chẳng hạn như URL 1 trỏ mang lại URL 2 với URL 2 trỏ lại URL 1 hoặc thương hiệu miền đã trở nên chuyển hướng quá nhiều lần) và không y như một số lỗi khác, đầy đủ lỗi này rất cần phải khắc phục.

Bạn cũng có thể có thể gặp gỡ lỗi “request exceeded the limit of 10 internal redirects due to lớn probable configuration error“.

Xem thêm: Cách Tạo Danh Bạ Trong Gmail, Cách Thêm Địa Chỉ Email Mới Vào Danh Bạ Gmail

Có một trong những biến thể khác nhau của lỗi này tùy trực thuộc vào trình cẩn thận bạn đang chạy là gì?

Trình chuyên chú Google Chrome

Trong Google Chrome, lỗi này đang hiển thị bên dưới dạng ERR_TOO_MANY_REDIRECTS hoặc This webpage has a redirect loop problem.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Điều này cũng thường xảy ra khi URL vị trí bao hàm trong cả “Redirect From” cùng “Redirection To.”

Ví dụ: điều sau sẽ tạo ra một vòng lặp chuyển hướng:

Redirect From: ^/blog/about Redirect To: https://domain.com/blog/about-me

Bởi vị khi quá trình đạt mang lại ^/blog/about, phần còn lại -me sẽ không thành vấn đề và nó sẽ gây nên một vòng lặp vô hạn. Bạn phải chỉ định và hướng dẫn điểm cuối của chuỗi với điểm bắt đầu. Đây là những hành động để khắc phục vấn đề:

Redirect From: ^/blog/about$ Redirect To: https://domain.com/blog/about-me

Ký từ $ đang yêu ước Nginx dừng lại và chỉ đối sánh yêu cầu nếu chuỗi ở đó bao gồm xác, nhưng không có gì sau đó.

Xem thêm: Top 8 Mẫu Phân Tích Bài Thơ Tràng Giang Của Huy Cận Năm 2021

Các proxy ngược được định thông số kỹ thuật sai

Một vì sao phổ phát triển thành khác gây nên lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS là nếu như bạn đang áp dụng proxy ngược. Proxy ngược rất có thể khá phức tạp và rất dễ dàng đưa trang web WordPress vào vòng lặp chuyển làn phân cách nếu bị định thông số kỹ thuật sai.

Kết luận

Các vòng lặp chuyển làn phân cách đôi khi hoàn toàn có thể khó theo dõi. Nhưng hi vọng rằng một số trong những bước khắc chế sự vậy ở trên sẽ giúp đỡ bạn xử lý lỗi ERR_TOO_MANY_REDIRECTS