Tính Chất Trung Điểm Của Đoạn Thẳng

     

1.Trung điểm của đoạn trực tiếp AB là điểm nằm giữa A,B các đều A, B(MA=MB)2.Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì: MA=MB=AB/2.
Bạn đang xem: Tính chất trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng

Định nghĩa: 

Trung điểm (M) của đoạn thẳng (AB) là điểm nằm thân (A,B) và phương pháp đều (A, B,(MA=MB).)

*

Nhận xét:

Nếu (M) là trung điểm của đoạn (AB) thì:

+ (MA=MB=dfracAB2.)

+ (M) nằm trong lòng hai điểm (A) và (B)

+ ba điểm (A,M,B) thẳng hàng

visalco.com.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Xem ngay!


Xem thêm: Đi Qua Bao Nhiêu Khó Khăn Đi Qua Bao Nhiêu Nỗi Thăng Trầm, Lời Bài Hát Làm Vợ Anh Nhé

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp visalco.com.vn
Xem thêm: Tuổi Thơ Hồn Nhiên Giữa Chúng Ta, Lời Bài Hát You And Me

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng visalco.com.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép visalco.com.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.