Thủ tục làm chế độ thương binh

     
*

Chào mừng chúng ta đến với trang web Cổng thông tin điện tử Sở lao hễ thương binh thôn hội ninh bình. Website hiển thị tốt nhất có thể trên trình duyệt y Filefox cùng Chrome

Quy trình thực hiện giải quyết chính sách đối với yêu thương binh đôi khi là người hưởng chế độ mất sức lao động

1. Mục đích

Quy định trình tự, phương pháp tiến hành trong việc giải quyết và xử lý giải quyết chế độ thương binh đôi khi là tín đồ hưởng chế độ mất mức độ lao động.

Bạn đang xem: Thủ tục làm chế độ thương binh

2. Phạm vi áp dụng

- yêu mến binh, bạn hưởng mất mức độ lao động;

- ubnd cấp xã; chống LĐTBXH cung cấp huyện;

- Sở LĐTBXH, trong số ấy nêu rõ phòng người dân có công tiếp nhận, thẩm định và đánh giá hồ sơ, ra quyết định.

Xem thêm: Mẫu Đăng Tin Tuyển Dụng Hay Đầy Đủ Chi Tiết Thu Hút Ứng Viên

3. Tài liệu viện dẫn

4. Thuật ngữ, kí hiệu

- UBND: Ủy ban nhân dân

- LĐTBXH: Lao cồn - thương binh cùng Xã hội

- NCC: người có công

5. Văn bản quy trình

5.1

Điều kiện triển khai thủ tục hành chính

Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Đơn kiến nghị hưởng thêm trợ cấp cho thương binh hoặc thương binh (theo mẫu);

- hồ sơ thương binh;

- hồ sơ hưởng cơ chế mất sức lao hễ có một trong các các sách vở và giấy tờ sau:

+ ra quyết định nghỉ câu hỏi hưởng cơ chế mất sức lao hễ có chứng thực thời gian công tác thực tiễn từ 20 năm trở lên hoặc không đủ hai mươi năm công tác thực tiễn nhưng bao gồm đủ 15 năm công tác thường xuyên trong quân đội, công an;

+ quyết định nghỉ vấn đề hưởng cơ chế mất mức độ lao động theo nghị quyết 16-HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1982 của Hội đồng điệu trưởng;

+ Biên bản giám định tách riêng tỷ lệ suy giảm kĩ năng lao cồn do bệnh dịch tật;

+ Biên bạn dạng giám định tỷ lệ suy giảm kỹ năng lao đụng để hưởng cơ chế mất sức lao đụng đã khám tổng hợp phần trăm suy giảm năng lực lao động bởi vì thương tật và dịch tật, vào đó xác suất suy giảm năng lực lao đụng do mắc bệnh từ 61% trở lên

x

x

x

5.3

Số lượng hồ sơ

01 cỗ hồ sơ

5.4

Thời gian xử lý

15 ngày tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo lệ

5.5

Nơi chào đón và trả kết quả

Bộ phận Một cửa Sở LĐTBXH

5.6

Lệ tổn phí (nếu có)

Không

5.7

Quy trình giải quyết công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/ Kết quả

B1

Cán cỗ tiếp nhận, chất vấn tính pháp lý và câu chữ hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

01 ngày

B2

Trưởng chống phân công hồ nước sơ

Phòng người dân có công

01 ngày

Chuyên viên phòng thẩm định hồ sơ

6 ngày

Trưởng phòng thẩm định hồ sơ và trình chỉ đạo Sở ký duyệt

01 ngày

B3

Lãnh đạo sở cam kết duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở

01 ngày

B4

Trả tác dụng cho tổ chức triển khai và cá nhân

Bộ phận chào đón và trả kết quả

Đến ngày hẹn

6.

Xem thêm: Top 5 Cửa Hàng Ổ Khóa Gần Đây, Tiệm Cắt, Đánh Chìa Khóa Gần Đây Tại Hà Nội

Biểu mẫu:

BM-NCC01.01: Đơn ý kiến đề xuất hưởng thêm trợ cung cấp thương binh hoặc bệnh dịch binh.

7. Hồ nước sơ

Văn bạn dạng lưu

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

- quyết định trợ cấp cho của Sở;

- Đơn đề nghị hưởng thêm trợ cấp thương binh hoặc thương binh có chứng thực của Ủy ban nhân dân cung cấp xã nơi cư trú;

kimsa88
cf68