THÔNG TƯ 02/2016/TT-BLĐTBXH

     
Thông bốn 02/2016/TT-BLĐTBXH lí giải quy trình khẳng định hộ mái ấm gia đình làm nông, lâm, ngư cùng diêm nghiệp gồm mức sinh sống trung bình giai đoạn 2016-2020, làm căn cứ xác định đối tượng được chi phí nhà nước cung ứng đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo đảm y tế.

Bạn đang xem: Thông tư 02/2016/tt-blđtbxh

 

1. Quy trình xác minh đối tượng

- Thông tư 02 qui định hộ mái ấm gia đình đăng ký tham gia bảo đảm y tế có tác dụng Giấy đề nghị, nộp thẳng hoặc gửi qua mặt đường bưu điện đến ủy ban nhân dân cấp xã nhằm thẩm định.

- ủy ban nhân dân cấp xã chào đón Giấy đề nghị của những hộ mái ấm gia đình và chỉ huy Ban sút nghèo cấp cho xã tổ chức thẩm định.

+ quá trình thẩm định:

Tổ chức điều tra thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng điểm sáng hộ mái ấm gia đình để tính điểm (Mẫu số 2 cùng số 3 Thông bốn số 02/2016 cỗ Lao động, yêu quý binh cùng xã hội, hộ gia đình có nấc sống vừa phải theo điểm số ngơi nghỉ các quanh vùng như sau:

Khu vực nông thôn: trường đoản cú 150 điểm đến 191 điểm;

Khu vực thành thị: tự 175 điểm đến chọn lựa 218 điểm;

+ tác dụng điều tra các khoản thu nhập hộ gia đình:

Nếu tổng điểm của hộ mái ấm gia đình thuộc khoảng chừng điểm quy định, Ban giảm nghèo cung cấp xã report UBND cấp xã chứng thực hộ gia đình có nấc sống vừa đủ được NSNN cung ứng đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo đảm y tế.

- Theo Thông tứ 02/2016/BLĐTBXH, thời gian từ khi đón nhận Giấy ý kiến đề xuất của hộ mái ấm gia đình đến khi hoàn thành các bước thẩm định, xác thực đối tượng không thực sự 10 ngày làm cho việc.

2. Trách nhiệm của các cấp địa phương vào việc xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư với diêm nghiệp có mức sống trung bình tiến trình 2016-2020

Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH quy định ủy ban nhân dân cấp xã lãnh đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức triển khai xác định đối tượng hộ gia đình trên địa phận với nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa sâu sắc của chính sách hỗ trợ bảo đảm y tế; quy trình, giấy tờ thủ tục thẩm định, chứng thực đối tượng;

- Tổ chức thẩm định theo quy trình;

- Đề nghị chủ tịch UBND cung cấp xã xác thực (hoặc không xác nhận) đối tượng là hộ gia đình có mức sống mức độ vừa phải được NSNN cung cấp đóng BHYT;

- report Ban lãnh đạo giảm nghèo cung cấp huyện danh sách đối tượng người sử dụng được xác nhận là hộ gia đình có mức sống vừa đủ được NSNN hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo khí cụ BHYT trên địa phận 02 lần/năm trước ngày 05/6 và ngày 05/12 hàng năm.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 02/2016/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP,NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CPngày đôi mươi tháng 12 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Lao hễ - yêu đương binh cùng Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 11 năm 2014 của chính phủ quy định chiTiết và chỉ dẫn thi hành mộtsố Điều của Luật bảo đảm y tế;

Căn cứ quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm năm ngoái của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ banhành chuẩn chỉnh nghèo tiếp cận nhiều chiều vận dụng cho giaiđoạn 2016-2020;

Theo đề xuất của viên trưởng cục Bảo trợ xã hội,

Bộ trưởngBộ Lao đụng - yêu thương binh cùng Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đìnhlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp cùng diêm nghiệp tất cả mức sinh sống trung bình tiến độ 2016-2020.

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông tứ này lí giải quy trìnhxác định hộ gia đình có nấc sống trung bình giai đoạn năm 2016 - 2020 bên trên phạm vicả nước, làm địa thế căn cứ xác định đối tượng người tiêu dùng được chi tiêu nhà nước cung cấp đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo hiểm ytế.

2. Thông bốn này vận dụng với hộ giađình làm cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp cùng diêm nghiệp (gọi tắt là hộ giađình) với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắcthực hiện

1. Đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng.

2. Thủ tục đơn giản và dễ dàng thuận tiện.

3. Triển khai theo tiến trình đăng ký,thẩm định hiện tượng tại Thông tứ này.

Điều 3. Quy trìnhxác định đối tượng

1. Hộ mái ấm gia đình đăng ký tham gia bảohiểm y tế làm cho Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gởi qua mặt đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp cho xã để thẩm định (Mẫu số 1).

2. Ủyban nhân dân cấp cho xã chào đón Giấy đề nghị của các hộ gia đình và chỉ đạoBan giảm nghèo cấp cho xã tổ chức triển khai thẩm định.

a) quy trình thẩm định:

Tổ chức Điều tra thu nhập hộ gia đìnhbằng phương thức nhận dạng quánh Điểm hộ mái ấm gia đình để tính Điểm(Mẫu số 2 và số 3), hộgia đình gồm mức sống trung bình theo Điểm số làm việc các quanh vùng như sau:

Khu vực nông thôn: từ bỏ 150 Điểm cho 191Điểm;

Khu vực thành thị: từ 175 Điểm đến218 Điểm;

b) Kếtquả Điều tra các khoản thu nhập hộ gia đình:

Nếu tổng Điểm của hộ gia đình thuộcKhoảng Điểm quy định, Ban sút nghèo cấpxã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho xã xác nhậnhộ mái ấm gia đình có mức sống trung bình được giá cả nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểmy tế theo Luật bảo hiểm y tế (Mẫu số 1).

3. Thời gian từ khi mừng đón Giấy đềnghị của hộ mái ấm gia đình đến khi hoàn thành công việc thẩmđịnh, xác nhận đối tượng không thật 10 ngày làm việc.

Điều 4. Trách nhiệmcủa các cấp địa phương

1. Ủy ban nhândân cấp cho xã chỉ đạo Ban sút nghèo cấp xã tổ chứcxác định đối tượng người sử dụng hộ mái ấm gia đình trên địa phận với nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Phổ biến, tuyên truyền Mục đích, ýnghĩa của chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế; quy trình, thủ tục thẩm định, chứng thực đối tượng;

b) Tổchức đánh giá theo quy trình;

c) Đề nghị nhà tịchỦy ban nhân dân cấp xã chứng thực (hoặckhông xác nhận) đối tượng người sử dụng là hộ gia đình có nấc sống trung bình được chi phí nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế;

d) report Ban chỉ huy giảm nghèo cấphuyện danh sách đối tượng người tiêu dùng được chứng thực là hộ mái ấm gia đình có nút sống trung bình được chi tiêu nhà nước cung cấp đóng bảo hiểm y tế theo phép tắc Bảo hiểmy tế trên địa bàn 02 lần/năm trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 mặt hàng năm(Mẫu số 4).

2. Chống Lao rượu cồn - yêu quý binh với Xãhội:

a) Tổchức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cấp cho xã;

b) Kiểm tra, phúc tra tác dụng xác nhậnđối tượng hộ gia đình có mức sống vừa đủ được chi tiêu nhà nước cung ứng đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm ytế bên trên địa bàn;

c) Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ mái ấm gia đình có mức sống vừa phải được ngân sáchnhà nước cung ứng đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tếtrên địa bàn, report Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp cho tỉnh 02 lần/năm trước ngày 10tháng 6 và ngày 10 mon 12 hàng năm (Mẫu số 5).

3. Sở Lao cồn - thương binh cùng Xã hội:

a) Tổchức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cấp huyện;

b) Kiểmtra, phúc tra hiệu quả xác định đối tượng người sử dụng hộ gia đìnhcó nấc sống vừa phải trên địa bàn;

c) Tổnghợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống mức độ vừa phải được ngân sách nhà nước cung ứng đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn; báo cáo Bộ Lao hễ - yêu thương binh với Xãhội 02 lần/năm trước thời điểm ngày 15 tháng 6 cùng ngày 15 mon 12 hàng năm (Mẫu số 6).

Điều 5. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực nhắc từngày 10 mon 05 năm 2016.

3. Trong quá trình thực hiện ví như cóvướng mắc, đề nghị phản ánh về bộ Lao cồn - thương binhvà xã hội để nghiên cứu, sửa đổi, bổsung mang đến phù hợp./.

Nơi nhận: - Ban túng thiếu thư tw Đảng; - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chủ yếu phủ; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - tòa án nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - bảo đảm xã hội Việt Nam; - phòng ban Trung ương của các đoàn thể; - Cục soát sổ văn bạn dạng QPPL - cỗ Tư pháp; - Công báo, Cổng TTĐT thiết yếu phủ, Cổng TTĐT cỗ LĐTBXH; - cỗ LĐTBXH: bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc và trực nằm trong Bộ; - Sở LĐTBXH những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Lưu: VT, VPQGGN, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Trọng Đàm

PHỤ LỤC

(Ban hành hẳn nhiên Thông bốn số: 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày25 mon 3 năm năm nhâm thìn của bộ Lao đụng - thương binh và Xã hội)

STT

Nội dung

1

Mẫu số 1: Giấy đề nghị xác định hộ mái ấm gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp cùng diêm nghiệp gồm mức sinh sống trung bình

2

Mẫu số 2: Phiếu khảo sát xác minh hộ mái ấm gia đình có mức sinh sống trung bình

3

Mẫu số 3: Bảng Điểm tính thu nhập cá nhân hộ gia đình

4

Mẫu số 4: Tổng hợp, update danh sách hộ mái ấm gia đình có nấc sống vừa đủ trên địa phận cấp xóm được giá thành nhà nước cung ứng đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo đảm y tế

5

Mẫu số 5: Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ mái ấm gia đình có nấc sống vừa đủ trên địa bàn cấp thị xã được ngân sách nhà nước cung cấp đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo đảm y tế

6

Mẫu số 6: Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ mái ấm gia đình có nấc sống vừa phải trên địa phận cấp tỉnh được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế

Mẫu số 1

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc--------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH LÀMNÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP VÀ DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

Kínhgửi: Ủy ban dân chúng xã/phường/thị trấn …………………..

Xem thêm: Tìm M Để Bất Phương Trình Bậc 2 Có Nghiệm, Tìm M De Bất Phương Trình Có Nghiệm Toán 10

Họ với tên:……………………………………………………………………. Nam: □ , Nữ: □

Sinh ngày ……. Tháng……. Năm …….Dân tộc: ………………………………

Số CMND: …………………………… địa điểm cấp: ……………………… Ngày cấp: …………

Nơi đăng ký hộkhẩu thường trú: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp, diêm nghiệp):

Chỗ ở lúc này (Thôn, ấp, xã; phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã; tỉnh, thành phố):

………………………………………………………………………………………………………

Ước tính thu nhập trung bình của gia đình/tháng (ngàn đồng/tháng): ……………………………… Thông tin những thành viên của hộ:

Số TT

Họ với tên

Quan hệ với công ty hộ (Vợ, chồng, con...)

01

02

03

Gia đình tôi mong muốn tham gia bảohiểm y tế, kiến nghị Ủy ban quần chúng xã(phường, thị trấn) xét duyệt, công nhận mái ấm gia đình tôi là hộ mái ấm gia đình có nấc sốngtrung bình được chi tiêu nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm ytế theo Luật bảo đảm y tế./.

Xác dấn của ubnd cấp thôn ……………..

Xác nhấn Ông (bà) có hộ khẩu …………….. Thường trú/tạm trú tại xã (phường, thị trấn): .................... ở trong diện hộ mái ấm gia đình có mức sống mức độ vừa phải được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo hiểm y tế.

TM. Ubnd xã (phường, thị trấn)…………… (Ký tên cùng đóng dấu)

…………….., ngày tháng.... Năm 20.... Người đề xuất (Ký, ghi rõ họ cùng tên)


Mẫu số 2

PHIẾU KHẢO SÁT XÁC ĐỊNH HỘ GIA ĐÌNH CÓMỨC SỐNG TRUNG BÌNH

TỈNH/TP ………………………………

XÃ (PHƯỜNG) …………………..

HUYỆN/QUẬN/THỊ XÃ ……………..

THÔN (TỔ) ……………………….

HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ: ……………...................................................................

Mã hộ

CHỈ TIÊU ƯỚC TÍNH THU NHẬP CỦA HỘ

TT

ĐẶC TRƯNG HỘ

TRẢ LỜI (đánh dấu x)

MỨC ĐIỂM

ĐIỂM

1

Số nhân khẩu trong hộ; ngoại trừ Điểm với mọi hộ chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, tín đồ khuyết tật/bệnh nặng nề không có chức năng lao động

Hộ có 1 người

Hộ gồm 2 người

Hộ bao gồm 3 người

Hộ tất cả 4 người

Hộ bao gồm 5 người

Hộ gồm 6 người

2

Số trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, bạn trên 60 tuổi, tín đồ khuyết tật/bệnh nặng không có chức năng lao động

Không có bạn nào

Chỉ có 1 người

3

Bằng cấp tối đa của thành viên hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

Có bằng trung cấp cho nghề hoặc trung học siêng nghiệp

Có bởi trung học phổ thông

4

Hộ có tối thiểu 1 fan đang thao tác phi nông nghiệp & trồng trọt (làm bài toán từ 3 tháng trở lên vào 12 tháng qua)

Công chức, viên chức trong các cơ quan, công ty nhà nước

Việc có tác dụng phi nntt khác

5

Lương hưu

Có 1 người đang tận hưởng lương hưu

Có tự 2 bạn đang hưởng trọn lương hưu trở lên

6

Nhà ở

Vật liệu bao gồm của tường công ty là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

Vật liệu chính của cột bên là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

7

Diện tích ở trung bình đầu người

Từ 8-2

Từ 20-2

Từ 30-2

>= 40 m2

8

Tiêu thụ điện bình quân 1 mon cả hộ

25-49 KW

50-99 KW

100-149 KW

>= 150 KW

9

Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mưa

Giếng khoan

Giếng đào được bảo vệ, khe/mó được bảo vệ, nước mưa

10

Nhà vệ sinh

Hố xí trường đoản cú hoại hoặc buôn bán tự hoại

Hố xí ngấm dội nước, cách tân có ống thông hơi, hai ngăn

11

Tài sản chủ yếu

Ti vi màu

Dàn nghe nhạc các loại

Ô tô

Xe máy, xe có động cơ

Tủ lạnh

Máy Điều hòa nhiệt độ độ

Máy giặt, sấy quần áo

Bình vệ sinh nước nóng

Lò vi sóng, lò nướng

Tàu, ghe, thuyền gồm động cơ

12

Đất đai

13

Chăn nuôi

14

Vùng

Đồng bằng sông Hồng (Không nhắc TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng)

Bắc trung cỗ và Duyên hải khu vực miền trung (không đề cập TP. Đà Nẵng)

Tây Nguyên

Đông Nam bộ (Không nhắc TP.Hồ Chí Minh)

Đồng bởi sông Cửu Long (Không đề cập TP.Cần Thơ)

Các tp trực thuộc trung ương (Hà Nội, TP. Hồ nước Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, cần Thơ)

Tổng Điểm

KẾT LUẬN:

- Hộ mái ấm gia đình có mức sống trung bìnhkhu vực nông thôn: từ bỏ 150 Điểm mang lại 191 Điểm.

- Hộ gia đình có mức sống vừa đủ khuvực thành thị: trường đoản cú 175 Điểm mang đến 218 Điểm.

- Hộ gia đình có Điểm số cao hơn mứccận trên mà lại thấp bên dưới 110% Điểm cận trên (nông buôn bản từ bên trên 191 Điểm đến dưới210 Điểm cùng thành thị từ trên 218 Điểm mang lại dưới 240 Điểm) thì cần phải có sự tham vấncủa cán cỗ cơ sở và của những hộ cư dân trong cùng địa phận sinh sinh sống làm địa thế căn cứ bổsung lúc phân loại, xác định.

Đại diện hộ gia đình (Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ….. Tháng ….. Năm ….. Cán cỗ Điều tra (Ký, ghi rõ chúng ta tên)

Mẫu số 3

BẢNG ĐIỂM TÍNH THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH

STT

Chỉ tiêu

NT. Đồng bởi sông Hồng

NT. Trung du cùng miền núi phía Bắc

NT. Bắc Trung cỗ và duyên hải miền Trung

NT. Tây Nguyên

NT. Đông phái mạnh Bộ

NT. Đồng bằng sông Cửu Long

Thành Thị

1

Số nhân khẩu trong hộ gia đình; ngoài Điểm với đa số hộ mái ấm gia đình chỉ gồm trẻ em dưới 15 tuổi, tín đồ trên 60 tuổi, người khuyết tật/bệnh nặng không có công dụng lao động

Hộ có một người

75

75

70

75

70

65

80

Hộ gồm 2 người

60

65

50

50

55

55

55

Hộ tất cả 3 người

40

50

40

40

45

45

40

Hộ bao gồm 4 người

30

30

30

35

30

35

25

Hộ gồm 5 người

20

20

15

15

20

30

20

Hộ tất cả 6 người

15

10

10

5

10

20

10

Hộ tất cả trên 6 người

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ nhỏ dưới 15 tuổi, người trên 60 tuổi, fan khuyết tật/bệnh nặng trĩu không có khả năng lao động

Không có người nào

15

10

15

20

20

20

15

Chỉ có một người

5

5

10

15

5

15

5

Có từ 2 bạn trở lên

0

0

0

0

0

0

0

3

Bằng cấp tối đa của member hộ gia đình

Có bằng cao đẳng trở lên

10

15

15

10

20

15

15

Có bằng trung cấp nghề hoặc trung học chăm nghiệp

5

10

5

5

15

5

0

Có bằng trung học phổ thông

0

0

0

5

10

5

0

4

Hộ gia đình có ít nhất 1 bạn đang làm việc phi nntt (làm việc từ 3 mon trở lên trong 12 mon qua)

Công chức, viên chức trong số cơ quan, doanh nghiệp lớn nhà nước

25

45

25

30

25

20

10

Việc làm cho phi nông nghiệp trồng trọt khác

20

25

20

15

5

10

5

5

Lương hưu

Có 1 người đang hưởng trọn lương hưu

20

30

25

25

15

25

5

Có trường đoản cú 2 bạn đang tận hưởng lương hưu trở lên

35

50

45

30

25

40

15

6

Nhà ở

Vật liệu thiết yếu của tường đơn vị là bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền chắc

0

5

20

10

0

0

10

Vật liệu chủ yếu của cột bên là bê tông cốt thép; gạch/đá; sắt/thép/gỗ bền chắc

15

5

0

5

10

10

0

7

Diện tích ở trung bình đầu người

Từ 8-2

0

0

0

15

10

15

10

Từ 20-2

5

10

10

25

15

25

15

Từ 30-2

5

15

15

35

15

30

15

>= 40 m2

15

35

25

45

20

40

25

8

Tiêu thụ điện bình quân 1 tháng cả hộ gia đình

25-49 KW

30

20

25

20

10

25

20

50-99 KW

40

35

45

30

20

30

30

100-149 KW

50

50

55

40

25

40

40

>= 150 KW

55

50

70

55

25

45

45

9

Nước sinh hoạt

Nước máy, nước mưa

15

20

10

15

20

10

20

Giếng khoan/ giếng đào được bảo vệ

10

15

5

10

15

5

15

Giếng đào ko được bảo vệ/ nước ao hồ/khe/mó được bảo vệ/nước mưa

10

5

0

10

0

5

5

10

Nhà vệ sinh

Hố xí tự hoại hoặc buôn bán tự hoại

15

15

15

20

20

15

20

Hố xí ngấm dội nước, cải tiến có ống thông hơi, hai phòng hoặc thô sơ

5

10

10

10

15

10

5

Không bao gồm hố xí

0

0

0

0

0

0

0

11

Tài sản công ty yếu

Ti vi màu

10

15

5

10

20

15

15

Dàn nghe nhạc các loại

10

0

10

0

5

10

10

Ô tô

50

50

50

50

50

50

50

Xe máy, xe gồm động cơ

15

15

20

25

30

20

25

Tủ lạnh

10

10

15

15

10

10

10

Máy Điều hòa nhiệt độ độ

20

10

15

10

15

25

15

Máy giặt, sấy quần áo

10

10

15

15

15

15

10

Bình rửa ráy nước nóng

10

15

10

10

15

15

5

Lò vi sóng, lò nướng

15

10

15

25

15

15

15

Tàu, ghe, thuyền có động cơ

0

0

25

0

0

10

15

12

Đất đai

Diện tích ao, vườn tiếp giáp đất sinh hoạt từ 300 m2 trở lên

5

5

5

5

15

5

0

Hộ gia đình quản lý/sử dụng diện tích s trồng cây thường niên từ 5000m2 trở lên

5

10

5

5

5

15

0

Hộ mái ấm gia đình quản lý/sử dụng diện tích s đất cây nhiều năm từ 1000- 2

5

10

15

5

5

5

0

Hộ mái ấm gia đình quản lý/sử dụng diện tích đất cây nhiều năm từ 5000m2 trở lên

10

20

20

15

15

10

0

Hộ mái ấm gia đình quản lý/sử dụng diện tích mặt nước tự 5000 m2 trở lên

15

20

15

20

0

15

0

13

Chăn nuôi

Hộ gia đình có 1 con trâu/ bò/ ngựa

0

15

10

15

0

0

0

Hộ mái ấm gia đình có từ bỏ 2 con trâu/ bò/ chiến mã trở lên

15

25

15

25

25

20

0

Hộ gia đình có từ 5 cho 10 con lợn/dê/cừu

0

5

10

0

0

10

0

Hộ gia đình có từ bỏ 11 nhỏ lợn/ dê/ chiên trở lên

15

20

20

20

10

25

0

Hộ mái ấm gia đình có từ bỏ 100 con gà/ vịt/ ngan/ ngỗng/ chim trở lên

10

15

15

15

0

5

0

Hộ mái ấm gia đình có nuôi trồng thủy sản

5

5

5

0

0

5

0

14

Vùng

Đồng bằng sông Hồng (Không nói TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng)

20

Bắc trung cỗ và Duyên hải khu vực miền trung (không nhắc TP. Đà Nẵng)

5

Tây Nguyên

15

Đông Nam bộ (Không kể TP.Hồ Chí Minh)

25

Đồng bởi sông Cửu Long (Không nhắc TP.Cần Thơ)

15

Các tp trực thuộc trung ương (Hà Nội, TP. Hồ nước Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, cần Thơ)

30

Mẫu số 4

UBND HUYỆN, QUẬN.... UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN....

TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIAĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèmtheo Công văn/ ra quyết định số …../ngày ….. Mon ….. Năm đôi mươi .... Của …..)

Số TT

Nội dung tổng hợp

Địa chỉ (thôn, ấp)

1

Số hộ mái ấm gia đình có nút sống trung bình được ngân sách nhà nước cung cấp đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế đầu thời Điểm báo cáo: …… hộ.

2

Danh sách những hộ mái ấm gia đình có nút sống trung bình được chi tiêu nhà nước cung cấp đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo hiểm y tế được xác nhận trong kỳ báo cáo:

- Hộ

- Hộ

…..

3

Số hộ gia đình có nấc sống vừa đủ được túi tiền nhà nước cung ứng bảo hiểm y tế theo Luật bảo hiểm y tế tại thời Điểm báo cáo: ….. Hộ.

Người lập biểu (Ký tên)

……, ngày ….. Mon ….. Năm ……. Trưởng phòng ban giảm nghèo cấp xã (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 5

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.... UBND HUYỆN, QUẬN....

TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIAĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖTRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèmtheo Công văn/ đưa ra quyết định số …../ngày ….. Mon ….. Năm đôi mươi .... Của …..)

Số TT

Nội dung tổng hợp

Ghi chú

1

Số hộ gia đình có nấc sống mức độ vừa phải được giá cả nhà nước hỗ trợ đóng bảo đảm y tế theo Luật bảo hiểm y tế đầu thời Điểm báo cáo: …… hộ.

2

Số hộ mái ấm gia đình có nấc sống vừa phải được giá cả nhà nước cung ứng đóng bảo hiểm y tế được xác nhận trong kỳ báo cáo:…… hộ

3

Số hộ gia đình có nấc sống mức độ vừa phải được túi tiền nhà nước cung ứng bảo hiểm y tế tại thời Điểm báo cáo: …… hộ.

Người lập biểu (Ký tên)

……, ngày ….. Tháng ….. Năm ……. Trưởng ban giảm nghèo cấp huyện (Ký tên, đóng góp dấu)

Mẫu số 6

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ.... SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI....

TỔNG HỢP, CẬP NHẬT DANH SÁCH HỘ GIAĐÌNH CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ THEO LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

(Kèmtheo Công văn/ quyết định số …../ngày ….. Tháng ….. Năm đôi mươi .... Của …..)

Số TT

Nội dung tổng hợp

Ghi chú

1

Số hộ gia đình có nút sống trung bình được ngân sách nhà nước cung cấp đóng bảo hiểm y tế theo Luật bảo đảm y tế đầu thời Điểm báo cáo: …… hộ.

Xem thêm: Top 9 Cảm Ơn Mọi Người Đã Lắng Nghe Đẹp, Cảm Ơn Đã Lắng Nghe Bằng Tiếng Anh

2

Số hộ gia đình có nút sống vừa đủ được ngân sách chi tiêu nhà nước hỗ trợ đóng bảo đảm y tế được xác nhận trong kỳ báo cáo:…… hộ

3

Số hộ gia đình có nút sống vừa phải được ngân sách chi tiêu nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế tại thời Điểm báo cáo: …… hộ.

kimsa88
cf68