Mp3 ht thiền sư thích duy lực

     

Phật giáo nước ta vào vào cuối thế kỷ 20, Thiền sư Duy Lực sẽ thắp sáng lại ngọn đèn thiền, tô đậm nét Tông chỉ Tổ Đạt Ma, phục hồi Tổ sư thiền Việt Nam, trải qua hơn 20 năm chuyên hoằng dương tiên tổ Thiền (dạy tham thiền thoại đầu) ở việt nam và các nước trên núm giới.

Bạn đang xem: Mp3 ht thiền sư thích duy lực


Ngài xuất gia trên Từ Ân Thiền Tự, Chợ Lớn, dùng Gòn, thọ giới Tam Đàn nạm Túc tại chùa Cực Lạc Malaysia vào tháng 05 năm 1974. Từ đó Ngài chuyên tham câu thoại đầu “Khi chưa xuất hiện trời đất ta là loại gì?” trải trải qua không ít năm, một hôm bởi vì đọc quyển Trung quán Luận mang lại câu:
Lại tỏ ngộ câu: “Không sinh vị trí đại giác, như biển nổi hòn bọt, rất nhiều nước hữu lậu, hồ hết từ ko sinh khởi “trong ghê Lăng Nghiêm, với ý “Lấy Vô Trụ làm cho gốc” của Ngài Lục Tổ; “Từ nơi bắt đầu Vô Trụ lập toàn bộ pháp” của Ngài Duy Ma Cật vốn và một ý chỉ, Vô Trụ tức Tính Không, thể Chơn Như vốn Không nhưng mà tự hiển bày sự dụng; thể với dụng của Chư Phật với chúng sinh vốn chẳng nhì chẳng khác, thuộc khắp không gian thời gian, địa điểm thánh chẳng thêm, khu vực phàm chẳng bớt, dù cho là phàm phu nhưng sức dụng của Phật Tánh chẳng nhát hơn Phật, cũng chẳng từng loại gián đoạn, chỉ vì chưng chúng sinh ứng dụng hàng ngày mà chẳng trường đoản cú biết.
Những lời Khai thị của Ngài ở việt nam và khắp nơi trên thế giới, môn đồ pháp quyến đang ghi chép thành “Duy Lực Ngữ Lục” ba quyển, Thượng, Trung, Hạ cùng đã xuất bản phát hành mọi muôn phương.
Dịp tưởng niệm ngày vậy Thiền sư mê say Duy Lực viên tịch lần lắp thêm 15, môn đệ pháp quyến chúng tôi, thành kính ghi lại những lời khai thị của Ngài về trường đoản cú Tri, Tri Tịch với Tri Vọng nhằm gởi mang lại quý đọc giả bọn họ cùng tham khảo:
*

Đáp: Tri tức là Vọng. Gớm Lăng Nghiêm nói: “Tri tạo dựng tri, tức vô minh bổn”, chiếc tri ấy là căn phiên bản vô minh; “Tri giác nãi chúng sanh”, chẳng phần lớn tri là vọng, bốn bài xích kệ của ngài Vĩnh Gia Thiền sư:
“Nhược dĩ tri tri tịch, demo phi vô duyên tri”, tịch là tịnh, tịnh thì chẳng bao gồm vọng rồi, nhưng vẫn tồn tại là vọng, chẳng bắt buộc là vô duyên tri của tự tánh. Sự tri của tự tánh chẳng dựa vào nhân duyên, không tồn tại đối đãi, nay có cái tri để tri tịch, tri là năng tri, tịch là sở tri, có năng sở tức là vọng, ấy là đã cao hơn nữa vấn đề tri vọng. Vày tri vọng chưa hẳn tịch, tịch là không còn vọng nhưng vẫn còn năng sở, như người tiêu dùng tay thay cây như ý, chẳng bắt buộc là tay không tồn tại cây như ý. Tay cụ cây may mắn rồi thì lấy cái khác không được, vật cản sự dụng của từ tánh, phải phải quét. Tri tịch còn phải quét, nói gì tri vọng!
Bài kệ trang bị hai: “Nhược dĩ trường đoản cú tri tri, diệc phi vô duyên tri”, tức trường đoản cú biết mình tất cả cái trọng điểm tri ở trong. Động tịnh là nước ngoài cảnh, nay không tri ngoại trừ mà tự biết mình gồm cái tri, tức cái năng tri ở bài xích kệ thứ nhất trở thành sở tri ở bài xích kệ trang bị hai, mặc dù chẳng đối với ngoại cảnh rượu cồn hay tịnh, nhưng mẫu “Tự biết bao gồm cái tri” này cũng là sở tri, yêu cầu vẫn chẳng buộc phải vô duyên tri không có đối đãi của từ tánh. Ví như tay chẳng thay cây suôn sẻ (ngoại vật) nhưng tự núm thành quyền, chứ chẳng yêu cầu tay không tồn tại nắm lại, như thế vẫn chướng ngại sự dụng hoạt bát vạn năng của trường đoản cú tánh, không thể sử dụng được.
Tri tạo dựng Tri; hai chữ Tri Kiến, Phật điện thoại tư vấn là cố kỉnh lưu bố tưởng; lưu lại là giữ hành, bố là phổ biến. Trong khiếp Niết Bàn, ngài Ca Diếp hỏi Phật: “Tại sao bậc Thánh có điên hòn đảo tưởng cơ mà chẳng bao gồm phiền não?”
Ca Diếp nói: “Bậc Thánh thấy nhỏ trâu vẫn gọi là trâu, thấy con chiến mã cũng gọi là ngựa, ấy chẳng cần là điên hòn đảo tưởng ư!”
Phật bảo Tưởng bao gồm hai thứ: “Một là chũm lưu tía tưởng, tức trần thế đã lưu hành phổ biến, nhị là Trước tưởng. Phàm phu làm việc nơi nạm lưu tía tưởng sanh ra Trước tưởng, buộc phải mới hotline là điên hòn đảo tưởng, bậc Thánh chỉ gồm Thế lưu tía tưởng, không tồn tại Trước tưởng cần chẳng sinh điên hòn đảo tưởng”.
Hai chữ “Tri kiến” là thay lưu cha tưởng, nhưng mà hễ lập Tri có nghĩa là Trước tưởng. Lập Tri cũng là Tự Tri, là căn bản vô minh, trường đoản cú căn bạn dạng ấy mới sanh ra Tri Tịch, tuy nhiên cái tri ấy không phải là vọng, là im tịnh, tức chiếc vọng vi tế. Mang đến nên, cõi trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng trong nửa đại kiếp không có vọng tưởng, tức tịch tịnh được nửa đại kiếp - Một đại kiếp có bốn trung kiếp, một trung kiếp gồm hai mươi đái kiếp, một đái kiếp gồm mười sáu triệu năm. Nửa đại kiếp tức có bốn mươi đái kiếp - Hãy tính thử thời hạn đó là từng nào triệu năm? Biết mẫu tịch tịnh ấy vào một thời hạn dài như thế vẫn chưa được ra khỏi luân hồi, huống là Tri Vọng! trường đoản cú Tri vẫn còn đấy không được, nói gì Tri Vọng! cần hiểu rõ Tri Vọng là ko đúng.
Chẳng sinh ra Trước tưởng mới là vô niệm, hễ sanh ra Trước tưởng tức tất cả niệm; chẳng sanh ra Trước tưởng chứ chẳng phải không có Thế lưu tía tưởng. Trong gớm Pháp Bảo Đàn quán triệt giữ “Niệm chánh”, tà chánh đều phải quét, bởi vì chánh cùng với tà là tương đối. Ở Thiền tông là không cho giữ bất cứ cải gì, luôn luôn cả chánh niệm cũng cần quét.

Xem thêm: 7+ Cách Sao Chép Icloud Sang Máy Mới, Please Wait


Đáp: Câu sau của “Tri huyễn tức ly” là “Bất tác phương tiện”, tức cấm đoán làm phương tiện. Nay rước câu “Tri huyễn tức ly” làm phương tiện đi lại để buông bỏ vọng là sai, là không được. Tiếp sau đó là câu “Ly huyễn tức giác, diệc vô tiệm thứ”. Nay ao ước lấy loại tri nhằm trừ vứt vọng, thì ấy có phải là phương luôn tiện không? Hễ là phương tiện thì chẳng được vậy, là phạm luật lời của Phật, của kinh rồi! đề nghị Kinh Viên Giác ở đoạn sau gồm hai mươi lăm trang bị thiền quán, chỉ là tu thiền quán, chả biết về vọng tưởng mới hoàn toàn có thể lìa được, nếu còn muốn lìa vọng tưởng là không được. Chẳng những cái tri là vọng, vô tri cũng chính là vọng. Trong Pháp Bảo bầy Kinh, ngài Lục Tổ mắng Thần Hội rằng: “Dẫu cho về sau ra hoằng pháp cũng chỉ là bọn tri giải”, nên vụ việc tri giải ở bên Thiền tông khôn xiết kỵ, cần quét sạch.
- trong quyển hai của khiếp Lăng Nghiêm, Phật cũng phân tích và lý giải rất rõ về nhị chữ “Kiến kiến”. Sự việc này nhiều người cũng giảng sai: Có fan cho chữ loài kiến trước là năng, con kiến sau là sở, nhưng sự thật thì “Kiến kiến” là loài kiến tánh, là chiếc kiến không có bệnh, nay nếu như dùng loại tri kiến gồm bệnh để luận bàn vấn đề này thì không còn kiếp này qua kiếp không giống cũng không giải được.
- Tri kiến của bọn chúng sanh là cái căn bệnh từ vô thỉ mang lại nay, do con mắt bệnh bắt đầu thấy hoa đốm trên không, vì vậy nói “Kiến kiến chi thời, loài kiến phi thị kiến, kiến bởi vì ly kiến, con kiến bất năng cập”. Nhị chữ con kiến kiến là tự tánh từ hiện, là loài kiến tánh, chứ chẳng cần có người dùng cái năng kiến nhằm kiến chiếc sở kiến.
- ghê Kim Cang nói: “Nhược dĩ sắc đẹp kiến ngã, dĩ music cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất đắc loài kiến Như Lai”. Chữ Tà ấy chẳng nên nói tịch tà tà ma, mà lại là không đúng với chánh pháp, nên người ta gọi là tà. Do có chánh nên gồm tà, chánh còn đề nghị quét, nói đưa ra đến tà! Như làm việc lập trường của tiên tổ Thiền thì pháp nào chẳng phù hợp Tông chỉ của tổ tông Thiền thì gọi là tà. Cũng giống như nói cho hai chữ “ngoại đạo” vốn chẳng phải tất cả ý coi thường khi, vì đối với bổn đạo nhưng nói, nếu như không thuộc phạm vi của bổn đạo điện thoại tư vấn là ngoại đạo, cũng tương tự chẳng đề nghị bổn quốc thì hotline là ngoại quốc. Chư Phật khôn xiết sợ chúng sanh chấp vào văn từ bỏ lời nói, hễ chấp lời thì nghịch ý.

Xem thêm: Cách Để Làm Thế Nào Để Trưởng Thành Hơn Trong Mắt Mọi Người?


Hỏi: Thiền sư kể đến ba vật dụng Tri Vọng, Tri Tịch và Tự Tri; Tri Vọng và Tri Tịch dễ dẹp, còn từ bỏ Tri thì đối trị như vậy nào?
Đáp: gớm Lăng Nghiêm nói “Tri tạo dựng tri, tức vô minh bổn”, loại “Lập tri” ấy tức là tự tri. Thế gian nói “Tri”, nói “kiến” ấy là rứa lưu cha tưởng, Phật cũng nói là tri là kiến, nhưng không có chấp mẫu tri ấy là thật, cần chẳng tất cả lập tri, cần nói “Tri kiến vô kiến, tứ tức Niết bàn”. Nay bởi vì tập khí từ lâu đời, họ việc gì cũng muốn tri, ao ước kiến, Phật mong mỏi thuyết pháp độ chúng sanh cũng đề xuất tùy thuận bọn chúng sanh,cũng buộc phải nói tri, nói kiến, nhưng mà không chấp sẽ là thật; hễ chấp thiệt tức từ bỏ lập cái tri, là căn phiên bản của vô minh, còn nếu không kiến nhanh chóng Niết bàn. Trong khiếp Lăng nghiêm nói “Tại sao và khi nào phát sinh loại vô minh?” Ấy là bởi vì cái giác gồm minh, chính cái “minh” chính là tri. Từ sở minh lập ra năng minh, bởi vì tri đó mới sanh ra tri tịch và tri vọng; trường đoản cú minh kia sanh ra năng minh sở minh, năng chiếu sở chiếu, hễ năng sở lập thì tánh chiếu bị đánh mất.
Tự tánh chẳng nên tri, chẳng bắt buộc vô tri, chẳng thể cần sử dụng lời của trần gian diễn tả, nhưng vì lời của thế gian nói tri nói con kiến là cầm lưu bố tưởng, nên Phật đề xuất nói tri nói kiến. Thật ra trường đoản cú tánh cấp thiết kiến lập dòng tri, hễ bao gồm kiến lập có nghĩa là chúng sanh, tức là bệnh. Nói chữ “Vọng” cũng chỉ là nắm lưu ba tưởng, trường hợp chấp thật bao gồm vọng thì sanh ra Trước tưởng, giả dụ vọng chẳng yêu cầu thật thì buông bỏ cái gì? gồm tâm ao ước buông bỏ đã là chấp mẫu vọng là thật rồi!