Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

     Bạn đang xem: Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm

*

*Xem thêm: ️ Bộ Đề Kiểm Tra Cuối Kì 2 Lớp 3 Môn Toán (Có Đáp Án) Năm 2021

*

*Xem thêm: Bài Tập Về Cách Tính Vận Tốc Truyền Âm Trong Nước Là Bao Nhiêu Km/H?

" alt="Xây dựng chủ thể dạy học tập theo lý thuyết STEM nhằm phát triển năng lượng vận dụng kỹ năng và kiến thức vào thực tế cho học viên trong dạy dỗ học một vài nội dung chương I phần A, gửi hóa vật hóa học và tích điện ở khung người thực vật, sinh học tập 11" >
M C L CBài 1: K THU T PHÒNG THÍ NGHI M VÀ CHU N BC YNG NUÔI1. M ........................................................................................................... 12. T v lý thuy t: ................................................................................................. 12.1 các quy t c an toàn trong phòng thí nghi m vi sinh ......................................... 12.1.1 các yêu c u v chống v phòng thí nghi m, ki m nghi m vi sinh: ........... 12.1.2 S nh t ký thí nghi m: ................................................................................ 12.1.3 quy cách an toàn thí nghi m: ...................................................... 22.1.4 D ng c , thi t b : ........................................................................................ 22.2 Ti t trùng d ng c ng làm vi c: ...................................................... 22.3 những lo ng nuôi c y vi sinh v t .......................................................... 22.3.1 Khái ni m: .................................................................................................. 22.3.2 Phân lo i: .................................................................................................... 32.3.3 Nguyên t c t ng: .................................................... 32.3.4 yêu thương c ng: ............................................................... 33. Ti n hành thí nghi m: ............................................................................................. 43.1 Chu n b ng nuôi c y Hansen cần sử dụng cho phân l p, nuôi c y n m men 43.2 c ti n hành ............................................................................................ 44. K t qu và nh n xét ................................................................................................ 55. Ng d ng ................................................................................................................ 5Bài 2: K THU T GIEO C Y VI SINH V T1. M c tiêu: ................................................................................................................. 62. T lý thuy t: .................................................................................................... 62.1 Gieo c y vi sinh v t ........................................................................................... 62.2 các d ng c ....................................................................................................... 72.2.1 những lo i que c y.......................................................................................... 72.2.2 D ng c b ng thu tinh: ............................................................................. 72.2.3 D ng c khác: ............................................................................................. 72.3 y chuy n ........................................................................... 7