TẠI SAO KHÔNG DÙNG CƠ THỂ LAI F1 ĐỂ NHÂN GIỐNG

     

Ưu cố gắng lai là gì? cho biết thêm cở sở di truyền của hiện tượng trên. Nguyên nhân không dùng con lai F1 nhằm nhân giống? Muốn gia hạn ưu cầm lai thì đề xuất dùng phương án gì?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

- Ưu cầm cố lai là hiện tượng lạ con lai F1 khỏe khoắn hơn, sinh trưởng cải tiến và phát triển mạnh, kháng chịu tốt các tính trạng hình thái cùng năng suất cao hơn trung bình thân hai phụ huynh hoặc thừa trội hơn cả hai dạng ba mẹ.

- cửa hàng di truyền của hiện tượng kỳ lạ trên được lý giải như sau: Về mặt di truyền, những tính trạng con số (chỉ tiêu về hình thái, năng suất…) vì nhiều gen trội quy định. Lúc lai thân hai loại thuần tất cả kiểu gen khác nhau, ở bé lai F1 chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu lộ (gen trội át gen lặn), tính năng xấu ko được biểu hiện, do vậy bé lai F1 có nhiều điểm sáng tốt như ao ước muốn.

- bạn ta ko dùng con lai F1 có tác dụng giống vì con lai F1 là cơ thể dị hợp, nếu đem những con lai F1 giao hợp với nhau thì các gen lặn đã được tổ hợp lại sản xuất thể đồng vừa lòng lặn → các tính trạng ăn hại sẽ được thể hiện ra kiểu hình, tác động đến năng suất và unique sản phẩm của những thế hệ tiếp theo.

- Muốn bảo trì ưu cầm cố lai bắt buộc dùng phương án nhân như thể vô tính (giâm, chiết, ghép...)