Sóng lan truyền từ nguồn o dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi

     

Sóng viral từ nguồn O dọc từ một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời khắc t = 0, điểm O đi qua vị trí thăng bằng theo chiều dương. Một điểm giải pháp nguồn một khoảng chừng bằng 1/4 bước sóng có li độ 5 centimet ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là

A.Bạn đã xem: Sóng lan truyền từ mối cung cấp o dọc từ 1 con đường thẳng cùng với biên độ không đổi

10 centimet

B.

Bạn đang xem: Sóng lan truyền từ nguồn o dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi

53cm

C.52cm

D. 5 cm


*

*

*

Sóng lan truyền từ nguồn O dọc từ một mặt đường thẳng với biên độ ko đổi. Ở thời gian t = 0, điểm O đi qua vị trí cân đối theo chiều dương. Một điểm bí quyết nguồn một khoảng chừng bằng 1/4 bước sóng tất cả li độ 5 centimet ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 10 cm

B. 5/3 cm

C. 5/2 cm

D. 5 cm

Sóng viral từ mối cung cấp O dọc từ một con đường thẳng với biên độ ko đổi. Ở thời điểm t = 0, điểm O đi qua vị trí cân đối theo chiều dương. Một điểm cách nguồn một khoảng tầm bằng 1/4 bước sóng gồm li độ 5 centimet ở thời điểm 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là

A. 10 cm.

B.53cm.

C.52cm

D. 5 cm.

Sóng cơ viral từ mối cung cấp O dọc từ một đường thẳng với biên độ ko đổi. Ở thời khắc t = 0, trên O gồm phương trình u0 = Acosωt cm. Một điểm biện pháp nguồn một khoảng bằng một nửa cách sóng gồm li độ 5 centimet ở thời gian bằng 0,5 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5 cm.

B. 10 cm.

5 cm.

D.

Xem thêm: Top 50+ Hình Ảnh Buồn Cô Đơn Ngồi Một Mình Tâm Trạng Nhất, Ảnh Buồn Một Mình, Cô Đơn Đẹp Nhất

52cm.

Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc từ một con đường thẳng cùng với biên độ ko đổi. Ở thời điểm t = 0, tại O gồm phương trình: u0 = Acosωt (cm). Một điểm cách nguồn một khoảng chừng bằng 1/2 bước sóng gồm li độ 5cm ở thời gian bằng 50% chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 2,5cm.

B. 5cm.

C.52cm.

D. 10cm.

Một sóng cơ viral từ mối cung cấp O, dọc từ trục Ox cùng với biên độ sóng ko đổi, chu kì sóng T và cách sóng λ. Hiểu được tại thời khắc t = 0, phần tử tại O qua vị trí thăng bằng theo chiều dương cùng tại thời điểmt=5T6phần tử tại điểm M cách O một đoạnd=λ6có li độ là –2 cm. Biên độ sóng là

A.43cm

B.22cm

C. 23cm

D. 4 cm

Một sóng cơ lan truyền từ mối cung cấp O, dọc theo trục Ox cùng với biên độ sóng không đổi, chu kì sóng T và bước sóng λ. Hiểu được tại thời khắc t = 0, bộ phận tại O qua vị trí cân đối theo chiều dương với tại thời khắc t=5T/6phần tử tại điểm M biện pháp O một đoạnd=λ6có li độ là – 2 cm. Biên độ sóng là

A.43cm.

B. -43cm

C. -4 cm

D.4 cm.

Một sóng cơ học viral dọc theo một mặt đường thẳng với biên độ sóng không đổi bao gồm phương trình sóng tại mối cung cấp O là:u=A.cos(ωt–π/2)(cm). Một điểm M phương pháp nguồn O bởi 1/3 cách sóng, ngơi nghỉ thời điểmt=π/ωcó li độ√3(cm). Biên độ A là:

A.2cm

B.23cm

B.4cm

D.3cm

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một con đường thẳng với biên độ sóng ko đổi gồm phương trình sóng tại nguồn O là: u = A.cos(ωt – π/2) (cm). Một điểm M bí quyết nguồn O bởi 1/3 cách sóng, ở thời khắc t = p/ω tất cả li độ3(cm). Biên độ A là

A. 2 (cm)

B.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Sống Thẳng Mình, Anh Chị Hãy Viết Một

23(cm)

C. 4 (cm)

D.3(cm)

Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng với biên độ khôngđổi, phương trình sóng tại mối cung cấp O là u = Acos2pt/T (cm). Một điểm M cách nguồn O bởi 7/6 cách sóng ở thời điểm t = 1,5 tấn có li độ -3 (cm). Biên độ sóng A là