VIẾT SỐ TỰ NHIÊN NHỎ NHẤT  CÓ 3 CHỮ SỐ

     

search số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số khác nhau biết tổng những chữ số của số đó bằng 15.

Loga Toán lớp 6


Trung tâm Toán học tập bdkhtravinh.vn trình làng với những em học viên lớp 4 tuyển chọn tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số từ nhiên nhỏ dại nhất bao gồm tổng các chữ số bằng 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên bé dại nhất có những chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bằng 12.Bạn đã xem: Số tự nhiên lớn nhất tất cả 3 chữ số nhưng mà tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.03 Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 21.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất  có 3 chữ số

Bạn vẫn xem: Số tự nhiên bé dại nhất có tía chữ số cơ mà tổng những chữ số bằng 15 là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bằng 32.

Bài ViO.05 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 5 chữ số và các chữ số khác biệt mà tổng những chữ số bằng 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên lớn nhất tất cả 4 chữ số gồm tổng những chữ số bởi 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số, những chữ số khác biệt và bao gồm tổng những chữ số bởi 18.

Bài ViO.09 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có các chữ số khác nhau và tổng những chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có những tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có các tích các chữ số bởi 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có các chữ số khác biệt và tích những chữ số bằng 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 hoàn toàn có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số.

Bài ViO.20 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được từng nào số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 hoàn toàn có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số không giống nhau


Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được từng nào số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân chia hết cho 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, những chữ số không giống nhau và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số, tất cả tổng các chữ số bởi 7 và phân chia hết mang đến 5.

Bài ViO.26 mang lại số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự các chữ số còn sót lại để được số sót lại là số lớn số 1 có thể. Số to nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 đến số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số sót lại có 15 chữ số và là số bé xíu nhất tất cả thể. Số nhỏ nhắn nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn không giống 0 thứ nhất để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó mà vẫn giữ nguyên thứ trường đoản cú của chúng để được sốlớn nhất, số bé xíu nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà trong các số đó có tối thiểu hai chữ số kiểu như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số mà trong những số không cất chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 4 chữ số khác biệt mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho thấy với những chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì hoàn toàn có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.33 có bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một chiếc ghế nhiều năm sao cho:

a) bạn C ngồi chủ yếu giữa?b) hai bạn A với E ngồi ở nhì đầu ghế?


*

Bài ViO.34 cùng với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập đa số số có bốn chữ số khác nhau.

a) có bao nhiêu số nhỏ tuổi hơn 5000?b) tất cả bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 7000?

Bài ViO.35 tự 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số không giống nhau sao cho trong số ấy luôn có mặt chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất có thể lập được từng nào số bao gồm 6 chữ số khác biệt trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 có bao nhiêu số điện thoại thông minh có 6 chữ số? trong các số ấy có bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số bao gồm 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn có 5 chữ số khác nhau?c) Số có 5 chữ số khác biệt và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số cơ mà hàng chục lớn hơn hàng 1-1 vị?

Bài ViO.41 tra cứu số 1a2b biết số đó chia cho 2; 5 và 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 search số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 tìm số 4a8b biết số đó phân tách hết đến 2, còn chia cho 5 và 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 tìm số bé nhỏ nhất khác 1 mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng bao gồm số dư bởi 1.

Bài ViO.45 tìm kiếm số bé nhất nhưng khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 với 6 tất cả số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 cùng 5.

Bài ViO.46 kiếm tìm số bé nhỏ nhất gồm 3 chữ số mà phân tách hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.


Bài ViO.47 tìm kiếm số nhỏ bé nhất có 3 chữ số nhưng khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng tất cả các số chẵn tất cả 3 chữ số phân tách hết đến 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng tất cả các số lẻ có 3 chữ số phân tách hết cho 5 bằng?

Bài ViO.50 search số nhỏ bé nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho tất cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số lẻ bao gồm 4 chữ số chia hết mang đến 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 cùng 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà các số này đều không phân tách hết mang đến 3?

Bài ViO.54 có bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số phân tách hết mang lại 9?

Bài ViO.55 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất không giống 0 mà phân chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.56 kiếm tìm số 6a2b biết số đó chia hết cho 2 còn phân tách cho 5 và 9 cũng dư 3.

Bài ViO.57 kiếm tìm số 3a7b biết số đó phân tách hết cho cả 2; 5 và 9.

Bài ViO.59 kiếm tìm số 2a8b biết số đó phân tách hết đến 2 cùng 9, phân tách cho 5 dư 4.

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Lớp 8: Đóng Vai Bà Lão Hàng Xóm Kể Lại Câu Chuyện Tức Nước Vỡ Bờ

Bài ViO.60 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số chia hết cho cả 2 với 5.

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà chia hết mang đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số khác biệt không phân chia hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết đến 3?

Bài ViO.64 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số mà những số đó phân tách cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 cùng 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ tất cả 4 chữ số không giống nhau chia hết mang đến 5?

Bài ViO.66 tìm kiếm số tự nhiên lớn duy nhất có tía chữ số, hiểu được số đó phân chia hết mang đến 4 và phân tách cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 kiếm tìm a để 31a31a31a phân tách hết mang lại 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết mang lại 72.b) 24a68b phân chia hết mang đến 48.

Bài ViO.69 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất nhằm khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo vật dụng tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm những chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 search số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất khác 1 làm sao để cho lấy số đó phân tách cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì thuộc dư 1.

Bài ViO.72 kiếm tìm a biết 3456a7 phân tách cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 gồm bao nhiêu số bao gồm 5 chữ số mà mỗi số vừa phân tách hết cho 4 vừa chia hết mang đến 5.

Bài ViO.74 tìm kiếm số nhỏ tuổi nhất gồm 2 chữ số biết số đó phân chia 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với những chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và:


a) những số này to hơn 300000?b) những số này lớn hơn 300000 và chia hết mang lại 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tra cứu số nhỏ tuổi nhất bao gồm 5 chữ số chia hết cho tất cả 2; 3 cùng 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b sao cho a35b chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 kiếm tìm a + b biết 30a5b phân chia hết cho 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp đó là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau khoản thời gian bán không còn số đĩa vào một vỏ hộp thì số bát nhiều gấp tứ lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban đầu và số đĩa dịp đầu.

Bài ViO.80 mang lại số 99….99 (2013 số 9). Hỏi phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số chia hết mang lại 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Buộc phải thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số mới chia hết mang đến 44.

Bài ViO.82 đến số 777…77 (2017 số 7). Cần bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 đến số 7878…78 (2017 số 78). Yêu cầu thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi đề xuất bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số phân chia hết mang lại 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết mang đến 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất tất cả 9 chữ số ,chia hết đến 9 và tất cả các đặc thù sau:

– ví như xóa 1 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết mang đến 8

– ví như xóa 2 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết cho 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số chia hết mang lại 6

– giả dụ xóa 4 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết đến 5

– ví như xóa 5 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang lại 4

– nếu xóa 6 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết đến 3

– nếu như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết mang đến 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân chia hết mang lại 5 và bao gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 tất cả bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có bốn chữ số trong đó:

a) từng chữ số các chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho những số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số không giống nhau từ các chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần ít nhất bao nhiêu số 3 để tạo thành thành các số có tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết liên tục 15 số lẻ bắt đầu từ 1 sau đó xóa đi 10 chữ số của số nhận được để còn lại một vài lớn tốt nhất (giữ nguyên thứ tự các chữ số). Hãy tìm kiếm số lớn số 1 đó.

Bài ViO.92 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất vô nhị mà trong những số ấy theo trang bị tự tự trái thanh lịch phải, từng chữ số (cho tới chữ số sản phẩm trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số lập tức sau nó.

Bài ViO.93 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có các chữ số khác nhau mà tổng những chữ số bằng 15.

Bài ViO.94 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số nhưng chữ số sản phẩm trăm lớn hơn chữ số mặt hàng chục, chữ số mặt hàng chục to hơn chữ số hàng 1-1 vị.

Xem thêm: Lịch Học - Thời Khóa Biểu

Bài ViO.95 gồm bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số mà chữ số hàng chục bằng trung bình cùng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng 1-1 vị.

kimsa88
cf68