Quyết Định Số 957/Qđ-Bxd Ngày 29/9/2009

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 957/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 mon 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC đưa ra PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ kinh tế Xâydựng cùng Viện trưởng Viện kinh tế tài chính Xây dựng.

Bạn đang xem: Quyết định số 957/qđ-bxd ngày 29/9/2009

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố Định mức đưa ra phí thống trị dự án và tứ vấn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình kèm theoQuyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan tham khảo, sử dụngvào việc xác minh chi phí làm chủ dự án và tứ vấn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực từ thời điểm ngày ký.

Nơi nhận: - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - UBND các tỉnh, tp trực ở trong Trung ương; - các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - cơ sở Trung ương các đoàn thể; - Toà án Nhân dân về tối cao; - Viện kiểm soát và điều hành nhân dân tối cao; - Văn phòng thiết yếu phủ; - các Sở Xây dựng, những Sở có dự án công trình xây dựng chuyên ngành; - các Cục, Vụ thuộc bộ XD; - lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện VKXD, Hi.400.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG trần Văn Sơn

ĐỊNH MỨC

1. Một số trong những hướng dẫnchung áp dụng định mức bỏ ra phí

1.1. Định mức bỏ ra phí quản lý dự án và bốn vấnđầu tứ xây dựng công trình chào làng tại ra quyết định này bao hàm các ngân sách chi tiêu cầnthiết để chấm dứt các công việc quản lý dự án công trình và tứ vấn chi tiêu xây dựng côngtrình. Căn cứ điều kiện rõ ràng của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xétquyết định việc vận dụng định mức chi tiêu để xác minh chi phí quản lý dự án cùng tưvấn đầu tư xây dựng công trình. Ngôi trường hợp vận dụng định mức chi phí cai quản dựán và hỗ trợ tư vấn theo ra mắt tại ra quyết định này không tương xứng (không đủ chi phíhoặc thừa bỏ ra phí) thì chủ chi tiêu xem xét quyết định điều chỉnh định nấc hoặclập dự toán để khẳng định chi phí.

1.2. Định mức bỏ ra phí làm chủ dự án và bốn vấnđầu tư xây dựng công trình được khẳng định trên cơ sở các quy định về dự án đầu tưxây dựng công trình; phân loại, phân cấp cho công trình; công việc thiết kế; yêucầu, văn bản của quá trình quản lý dự án và bốn vấn đầu tư chi tiêu xây dựng. Các quyđịnh về dự án chi tiêu xây dựng công trình; phân loại, phân cung cấp công trình; các bướcthiết kế; yêu thương cầu, ngôn từ của công việc quản lý dự án công trình và tứ vấn chi tiêu xâydựng thực hiện theo mức sử dụng Xây dựng và các văn bạn dạng hướng dẫn hiện hành tất cả liênquan.

1.3. Trường vừa lòng dự án, công trình có quy mônằm trong tầm quy tế bào theo công bố tại đưa ra quyết định này thì định mức đưa ra phíquản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình xác định theo công thức sau:

*
(1)

Trong đó:

- Nt : Định mức đưa ra phí làm chủ dự án, tư vấnđầu tứ xây dựng công trình xây dựng theo bài bản giá trị desgin hoặc quy mô giá trịthiết bị hoặc quy mô giá trị kiến tạo và quy mô giá trị thiết bị cần tính; đơnvị tính: tỉ lệ thành phần %;

- Gt : đồ sộ giá trị tạo hoặc quy môgiá trị lắp thêm hoặc quy mô giá trị gây ra và quy mô cực hiếm thiết bị cầntính Định mức bỏ ra phí thống trị dự án, tư vấn đầu tư xây dựng công trình; đối kháng vịtính: giá trị;

- Ga : bài bản giá trị desgin hoặc quy môgiá trị thiết bị hoặc bài bản giá trị xây dừng và quy mô giá trị thiết bị cậntrên quy mô giá trị yêu cầu tính định mức; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Gb : quy mô giá trị xuất bản hoặc quy môgiá trị máy hoặc đồ sộ giá trị sản xuất và quy mô cực hiếm thiết bị cận dướiquy mô giá bán trị đề nghị tính định mức; đơn vị tính: giá bán trị;

- mãng cầu : Định mức đưa ra phí thống trị dự án, tư vấnđầu bốn xây dựng công trình tương ứng với Ga; đơn vị tính: tỉ trọng %;

- Nb : Định mức chi phí cai quản dự án, tứ vấnđầu tứ xây dựng dự án công trình tương ứng với Gb; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ thành phần %;

1.4. Trường vừa lòng dự án, công trình xây dựng có quy môlớn hơn đồ sộ theo chào làng tại quyết định này thì định mức chi phí thống trị dựán và bốn vấn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xác định theo phương pháp ngoại suyhoặc lập dự toán để xác định chi phí.

2. Giải đáp áp dụngđịnh mức bỏ ra phí quản lý dự án

2.1. Bỏ ra phí quản lý dự án xác minh theo Địnhmức đưa ra phí thống trị dự án ra mắt tại ra quyết định này là nguồn kinh phí đầu tư cầnthiết mang lại chủ đầu tư để tổ chức thống trị việc triển khai các quá trình quản lý dựán trường đoản cú giai đoạn sẵn sàng dự án, tiến hành dự án cho đến khi hoàn thành, nghiệm thubàn giao, đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng; ví dụ như sau:

- giá cả tổ chức việc lập report đầu tư(Báo cáo NCTKT), lập dự án chi tiêu (Báo cáo NCKT), lập báo cáo kinh tế - kỹthuật;

- chi phí tổ chức việc triển khai công tác bồithường gpmb thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư;

- ngân sách chi tiêu tổ chức câu hỏi thi tuyển chọn thiết kếkiến trúc hoặc gạn lọc phương án kiến thiết kiến trúc;

- chi tiêu tổ chức bài toán thẩm định dự án công trình đầu tư;thẩm định report kinh tế - kỹ thuật;

- ngân sách chi tiêu tổ chức thẩm định xây cất kỹthuật, thiết kế bạn dạng vẽ thi công, dự trù xây dựng công trình;

- giá cả tổ chức bài toán lựa lựa chọn nhà thầutrong chuyển động xây dựng;

- giá cả tổ chức việc quản lý chất lượng,khối lượng, tiến độ, ngân sách xây dựng;

- túi tiền tổ chức việc đảm bảo an toàn an toàn, vệsinh môi trường thiên nhiên của công trình;

- chi tiêu tổ chức việc lập định mức, đơn giáxây dựng công trình;

- chi tiêu tổ chức vấn đề kiểm tra chất lượngvật liệu, kiểm định unique công trình theo yêu cầu của công ty đầu tư, trường hợp có;

- ngân sách chi tiêu tổ chức vấn đề kiểm tra ghi nhận đủđiều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự cân xứng về quality côngtrình xây dựng, ví như có;

- ngân sách chi tiêu tổ chức bài toán nghiệm thu, thanhtoán, quyết toán thích hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng côngtrình;

- túi tiền tổ chức bài toán nghiệm thu, bàn giaocông trình;

- ngân sách chi tiêu khởi công, khánh thành, tuyêntruyền quảng cáo;

- giá cả tổ chức việc tiến hành các côngviệc thống trị khác.

2.2. đưa ra phí quản lý dự án tính theo định mứccông ba tại quyết định này bao gồm chi tổn phí tiền lương, những khoản phụ cấp tiền lương,các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, kinhphí công đoàn, tiền thưởng, an sinh tập thể của cá thể tham gia cai quản dựán, chi phí cho những dịch vụ công cộng, vật bốn văn phòng phẩm, thông tin liênlạc, hội nghị, hội thảo, tập huấn, giảng dạy nghiệp vụ, công tác làm việc phí, thuê nhàlàm việc, thuê phương tiện đi lại đi lại, thiết bị làm cho việc, bỏ ra phí sắm sửa tài sảnphục vụ cai quản lý, ngân sách chi tiêu sửa chữa thường xuyên, sửa chữa thay thế lớn gia tài của banquản lý, những khoản phí, lệ phí và các túi tiền khác có liên quan.

2.3. Chi phí cai quản dự án trong tổng giá trị đầutư xác minh theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức ra mắt tại bảng số 1trong đưa ra quyết định này) cùng nhân với ngân sách chi tiêu xây dựng và ngân sách chi tiêu thiết bị (chưa cóthuế giá trị gia tăng) vào tổng mức chi tiêu được duyệt. đưa ra phí thống trị dự ántrong dự toán công trình khẳng định theo định mức tỷ lệ xác suất (%) (cùng địnhmức xác suất % áp dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức vốn tư nói trên)và nhân với chi tiêu xây dựng với thiết bị (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của dựtoán công trình được duyệt.

2.4. Chi phí quản lý dự án của những dự án đầu tưxây dựng tại hải đảo, tại biên giới (như mặt đường tuần tra biên giới, cắm mốc biêngiới...) được khẳng định theo định mức chào làng tại quyết định này với điều chỉnhvới thông số K = 1,35. đưa ra phí làm chủ dự án của các dự án đầu tư xây dựng tạivùng gồm điều kiện tài chính - làng mạc hội đặc trưng khó khăn theo luật pháp hiện hành đượcxác định theo định mức công bố tại quyết định này và kiểm soát và điều chỉnh với hệ số K =1,25.

2.5. Trường phù hợp dự án bao hàm các dự án công trình thànhphần thì bỏ ra phí cai quản dự án được khẳng định riêng theo bài bản của từng dự ánthành phần. Trường hợp dự án trải lâu năm trên địa bàn nhiều tỉnh (công trình giaothông, công trình xây dựng thuỷ lợi) thì đưa ra phí làm chủ dự án được xác minh theo địnhmức ra mắt tại quyết định này và điều chỉnh với thông số K = 1,1. Trường phù hợp dựán gồm những công trình đơn lẻ được desgin trên địa bàn những tỉnh khác nhauthì bỏ ra phí thống trị dự án được xác minh theo quy mô giá thành xây dựng và đưa ra phíthiết bị trong dự toán của từng công trình xây dựng được duyệt.

2.6. Trường phù hợp dự án vẫn còn đấy được quản ngại lýtheo mô hình: Ban cai quản dự án trung ương và các Ban cai quản dự án địa phươngthì bỏ ra phí làm chủ dự án của dự án địa phương được khẳng định theo định nấc chiphí làm chủ dự án ra mắt tại quyết định này với nhân với giá thành xây dựng vàchi tầm giá thiết bị (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của từngdự án địa phương được duyệt. Riêng chi phí quản lý dự án của Ban cai quản dự ántrung ương được xác minh riêng bởi dự toán tương xứng với nhiệm vụ được giao.

2.7. Ngân sách cho phần tử kiêm nhiệm của chủđầu bốn để tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi của ban quản lý dự án trựcthuộc; hoạt động của các dự án được đầu tư chi tiêu theo hình thức hợp đồng (như BOT,BT, BTO, BOO) cùng việc thực hiện hợp đồng của tứ vấn quản lý dự án được xác địnhbằng dự toán. Ngân sách chi tiêu này được trích trường đoản cú nguồn ghê phí làm chủ dự án.

2.8. Trường thích hợp tổng thầu tiến hành một sốcông việc làm chủ dự án thuộc trọng trách của chủ chi tiêu thì tổng thầu được hưởngmột phần đưa ra phí quản lý dự án tuỳ thuộc trách nhiệm do chủ đầu tư chi tiêu giao. Bỏ ra phíđể tổng thầu tiến hành các các bước quản lý dự án công trình này vày chủ chi tiêu và tổngthầu văn bản xác định. Chi tiêu này được trích từ bỏ nguồn khiếp phí cai quản dự áncủa chủ đầu tư.

2.9. Trường hòa hợp chủ chi tiêu có đầy đủ điều kiệnnăng lực nhằm kiêm nhiệm triển khai một số quá trình tư vấn trong quy trình quảnlý dự án công trình thì giá cả thực hiện tại các quá trình tư vấn được tính bổ sung cập nhật vào nguồnkinh phí làm chủ dự án. Việc quản lý, áp dụng chi phí làm chủ dự án và đưa ra phíthực hiện nay các các bước tư vấn nói trên thực hiện theo lao lý hiện hành. Trườnghợp chủ đầu tư chi tiêu tổ chức thành phần chuyên trách để tự thực hiện một số các bước tưvấn trong vượt trình thống trị dự án thì giá thành thực hiện các quá trình tư vấnnói trên được xác minh theo trả lời tại đưa ra quyết định này.

2.10. Trường thích hợp thuê tư vấn quản lý dự ánthì ngân sách chi tiêu thuê tư vấn làm chủ dự án xác minh theo hướng dẫn hướng dẫn tạiđiểm 3.1.5 mục 3 trong đưa ra quyết định này.

Bảng số 1: Định mức đưa ra phí quản lý dự án

Đơn vị tính: phần trăm %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dựng và lắp thêm (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

2,524

2,141

1,912

1,537

1,436

1,254

1,026

0,793

0,589

0,442

0,330

0,264

2

Công trình công nghiệp

2,657

2,254

2,013

1,617

1,512

1,320

1,080

0,931

0,620

0,465

0,347

0,278

3

Công trình giao thông

2,259

1,916

1,711

1,375

1,285

1,122

0,918

0,791

0,527

0,395

0,295

0,236

4

Công trình thuỷ lợi

2,391

2,029

1,811

1,455

1,361

1,188

0,972

0,838

0,558

0,419

0,313

0,250

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,125

1,803

1,610

1,294

1,210

1,056

0,864

0,744

0,496

0,372

0,278

0,222

3. Chỉ dẫn áp dụngđịnh mức ngân sách chi tiêu tư vấn

3.1. Gợi ý ápdụng đối với chi tiêu tư vấn:

3.1.1. Các quá trình tư vấn được công bố địnhmức giá thành tại đưa ra quyết định này bao gồm:

- Lập dự án công trình đầu tư, lập report kinh tế - kỹthuật;

- Thẩm tra tính tác dụng và tính khả thi củadự án đầu tư;

- thiết kế xây dựng công trình;

- Thẩm tra kiến tạo kỹ thuật, thiết kế phiên bản vẽthi công, dự toán xây dựng công trình;

- lựa chọn nhà thầu trong vận động xây dựng;

- giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiếtbị.

3.1.2. Giá cả tư vấn khẳng định theo định mứccông tía tại ra quyết định này bao gồm các đưa ra phí: ngân sách chi tiêu chuyên gia, bỏ ra phíquản lý, túi tiền khác và thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước tuy thế chưa bao hàm chiphí mua bảo đảm trách nhiệm nghề nghiệp và thuế quý hiếm gia tăng.

3.1.3. Định mức ngân sách tư vấn ra mắt tạiQuyết định này chưa bao gồm chi giá tiền để lập hồ sơ bởi tiếng nước ngoài. Lúc xácđịnh ngân sách chi tiêu tư vấn bao gồm yêu ước lập hồ sơ bởi tiếng nước ngoài theo định mứccông ba tại quyết định này thì bổ sung chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài.Chi giá tiền lập hồ sơ bởi tiếng nước nước ngoài khẳng định bằng dự toán.

3.1.4. Trường hợp vận dụng đồng thời các hệ sốđiều chỉnh định mức chi phí tư vấn thì nhân các hệ số kiểm soát và điều chỉnh với định mứcchi phí.

3.1.5. Túi tiền thuê tư vấn thống trị dự án xácđịnh bằng dự toán trên cửa hàng nội dung, khối lượng công việc do chủ đầu tư chi tiêu thuêvà các chính sách chính sách theo quy định. Giá thành thuê bốn vấn làm chủ dự án đượcxác định vào phạm vi mức đưa ra phí cai quản dự án theo công bố tại Quyết địnhnày.

3.1.6. Trường đúng theo thuê tổ chức support quản lýdự án tiến hành thêm các các bước tư vấn như: thẩm tra thiết kế, thẩm tra dựtoán, lựa chọn nhà thầu trong vận động xây dựng, thống kê giám sát thi công và những côngviệc tư vấn khác thì được tính bổ sung chi phí triển khai các công việc nói trêntheo định mức công bố tại quyết định này.

3.1.7. Đối cùng với các công việc thuê hỗ trợ tư vấn chưacó định mức chào làng tại đưa ra quyết định này như: Lập report đầu tư; Thi tuyển chọn hoặctuyển lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc; Kiểm soát chi tiêu đầu bốn xây dựng; Lựachọn tổng thầu trong vận động xây dựng; Lập nhiệm vụ khảo sát điều tra xây dựng; Lựachọn công ty thầu bốn vấn; giám sát và đo lường khảo gần kề xây dựng; TƯ vấn làm chủ dự án; Lập,thẩm tra định mức, đơn giá gây ra công trình; Thí nghiệm chăm ngành; Kiểmtra unique vật liệu theo yêu mong của chủ đầu tư; Kiểm định chất lượng xâydựng; chứng nhận đủ đk đảm bảo an ninh chịu lực và chứng nhận sự phù hợpchất lượng công trình xây dựng xây dựng; Giám định tư pháp trong xây dựng; Quy thay đổi vốnđầu bốn xây dựng và các công việc tư vấn khác thì lập dự toán để xác định chiphí hoặc áp dụng mức giá cả của những dự án, công trình tương tự như đã thực hiện.Dự toán túi tiền lập theo hướng dẫn vào Phụ lục kèm theo đưa ra quyết định này.

3.1.8. Ngôi trường hợp sản phẩm tư vấn sẽ hoànthành tuy thế không được sử dụng (không bởi lỗi ở trong nhà thầu tư vấn) thì chủ đầu tưphải thanh toán chi phí tư vấn đã thực hiện theo văn bản trong vừa lòng đồng. Trườnghợp đơn vị thầu tư vấn phải làm cho lại hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung công việc hỗ trợ tư vấn đãhoàn thành theo yêu cầu của chủ chi tiêu (không vày lỗi trong phòng thầu tứ vấn) thìchủ đầu tư thanh toán túi tiền để thực hiện các các bước này trên đại lý thoảthuận thân chủ chi tiêu với nhà thầu tứ vấn.

3.2. Khuyên bảo ápdụng định mức giá cả lập dự án đầu tư và lập report kinh tế - kỹ thuật

3.2.1. Ngân sách lập dự án đầu tư, lập báo cáokinh tế - kỹ thuật khẳng định theo định mức tỉ lệ phần trăm (%) (định mức công bốtại bảng số 2 cùng bảng số 3 trong đưa ra quyết định này) và nhân với chi phí xây dựngvà túi tiền thiết bị (chưa có thuế cực hiếm gia tăng) trong tổng mức đầu tư củadự án, trong report kinh tế - chuyên môn được duyệt.

3.2.2. Túi tiền lập dự án đầu tư chi tiêu và lập báocáo kinh tế - chuyên môn điều chỉnh trong những trường phù hợp sau:

- Trường vừa lòng cải tạo, sửa chữa, không ngừng mở rộng cótính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của dự án công trình hiện có: điều chỉnhđịnh mức giá cả với thông số K = 1,2.

- Trường phù hợp sử dụng xây cất mẫu, thiết kếđiển hình vì chưng cơ quan bao gồm thẩm quyền ban hành: kiểm soát và điều chỉnh định mức ngân sách với hệsố K = 0,80.

3.2.3. Trường đúng theo lập dự án đầu tư mà chưa cóquy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, chủ chi tiêu phải lập quyhoạch cụ thể xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án công trình làm cơ sở để cơ quan bao gồm thẩmquyền về quy hoạch thuận tình thì giá thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ1/500 của dự án xác minh bằng 65% mức giá thành lập quy hoạch cụ thể xây dựngđô thị phần trăm 1/500 theo biện pháp hiện hành. Túi tiền thẩm định xây đắp quyhoạch chi tiết xây dựng phần trăm 1/500 nói trên xác minh bằng định mức tỷ lệ phầntrăm (%) như định mức túi tiền thẩm định thiết bị án quy hoạch chi tiết xây dựng đôthị xác suất 1/500 theo điều khoản hiện hành.

Bảng số 2: Định mức túi tiền lập dự án đầu tư

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí xuất bản và sản phẩm công nghệ (chưa bao gồm thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư chi tiêu được coi xét (tỷ đồng)

≥ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,655

0,538

0,442

0,314

0,237

0,191

0,164

0,139

0,111

0,089

0,070

0,057

2

Công trình công nghiệp

0,934

0,794

0,630

0,467

0,368

0,345

0,299

0,242

0,207

0,145

0,104

0,074

3

Công trình giao thông

0,492

0,449

0,358

0,281

0,194

0,150

0,131

0,112

0,089

0,072

0,058

0,047

4

Công trình thuỷ lợi

0,589

0,536

0,428

0,300

0,226

0,182

0,156

0,134

0,107

0,086

0,069

0,056

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,514

0,467

0,374

0,291

0,200

0,156

0,137

0,117

0,094

0,075

0,060

0,048

Ghi chú:

- Định mức ngân sách chi tiêu lập dự án cho những loạicông trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi với hạ tầng kỹ thuật ápdụng bình thường theo định mức trên bảng trên.

- Việc khẳng định tỷ trọng chi phí để thực hiệnphần thuyết minh và xây dựng cơ sở trong ngân sách lập dự án công trình do những bên giao nhậnthầu thực hiện quá trình trên thoả thuận.

Bảng số 3: Định mức giá cả lập báo cáo kinhtế - kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí kiến thiết và sản phẩm công nghệ (chưa bao gồm thuế GTGT) trong dự toán của report kinh tế - kỹ thuật được săn sóc (tỷ đồng)

≤ 3

7

1

Công trình dân dụng

3,6

3,2

2,8

2

Công trình công nghiệp

3,7

3,3

2,9

3

Công trình giao thông

2,8

2,1

1,9

4

Công trình thuỷ lợi

3,4

3,0

2,8

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

3,2

2,6

2,3

Ghi chú:

- Định mức giá cả lập báo cáo kinh tế - kỹ thuậtcho những loại công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi với hạ tầngkỹ thuật áp dụng chung theo định mức tại bảng trên.

- Việc xác minh tỷ trọng ngân sách chi tiêu để thực hiệnphần thuyết minh cùng thiết kế bản vẽ xây dựng trong giá thành lập report kinh tế- kỹ thuật do những bên giao nhấn thầu thực hiện công việc trên quyết định.

- Tổng mức chi tiêu của báo cáo kinh tế - kỹthuật là dự toán công trình xây dựng cộng thêm những khoản mục chi tiêu chưa tính vào dựtoán dự án công trình (như giá cả đền bù, giải phóng mặt bằng, nếu như có).

- giá thành lập report kinh tế - nghệ thuật xácđịnh theo định mức nhưng về tối thiểu không nhỏ tuổi hơn 10.000.000 đồng.

3.3. Khuyên bảo ápdụng định mức ngân sách chi tiêu thiết kế

3.3.1. Giá cả thiết kế khẳng định theo địnhmức ra mắt tại ra quyết định này là mức chi phí quan trọng để xong xuôi toàn bộcông việc kiến thiết của dự án công trình theo chính sách hiện hành.

3.3.2. Ngân sách thiết kế được xác minh bằngđịnh nấc tỷ lệ tỷ lệ (%) (định mức chào làng tại quyết định này) cùng nhân vớichi phí thi công (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) trong dự trù của công trình đượcduyệt. Ngôi trường hợp dự án gồm các loại công trình xây dựng thì chi phí thiết kế được xácđịnh riêng theo từng loại dự án công trình và tính theo quy mô túi tiền xây dựng trongdự toán của từng dự án công trình được duyệt.

3.3.3. Chi phí thiết kế tính theo định mứcchi phí công bố tại ra quyết định này đã bao hàm 10% chi tiêu giám cạnh bên tác giả. Chiphí thiết kế xác định như sau:

Ctk = Cxdx Nt x (k + 0,1) (2)

Trong đó:

- Ctk: chi phí thiết kế côngtrình; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Cxd: giá cả xây dựng vào dựtoán của từng công trình; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Nt: Định mức chi phí thiết kếtheo công bố; đơn vị tính: phần trăm %;

- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức đưa ra phíthiết kế;

- 0,1: túi tiền giám sát tác giả (10%).

3.3.4. Ngân sách chi tiêu thiết kế tính theo định mứccông bố tại quyết định này đã bao hàm chi phí tổn lập dự trù công trình. Bỏ ra phílập dự toán dự án công trình chiếm khoảng 12% của ngân sách thiết kế.

3.3.5. Chi phí thuê support lập lại dự toánhoặc lập vấp ngã sung, điều chỉnh dự trù (không vì chưng lỗi của nhà thầu tư vấn) xácđịnh bằng dự toán hoặc bởi tỷ lệ xác suất (%) nhưng lại mức tối đa ko vượt quá50% ngân sách chi tiêu lập dự toán nêu tại điểm

3.3.4 nói trên.

3.3.6. Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế điều chỉnhtăng, giảm trong số trường hợp sau:

3.3.6.1. Điều chỉnh tăng định mức đưa ra phíthiết kế:

a) công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mởrộng:

- thiết kế sửa chữa, cải tạo, upgrade :

+ ngôi trường hợp thi công không chuyển đổi kết cấuchịu lực của công trình: k = 1,1.

Xem thêm: Lời Dẫn Chương Trình Hội Nghị Tổng Kết Cuối Năm Sáng Tạo Cho Công Ty

+ trường hợp kiến thiết có biến hóa kết cấuchịu lực của dự án công trình hoặc kiến thiết cải tạo, tăng cấp dây chuyền công nghệ,bổ sung thiết bị: k = 1,2.

+ trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấuchịu lực với móng của dự án công trình hoặc hạng mục công trình: k =1,3.

- kiến tạo mở rộng lớn có giám sát kết nối vớidây chuyền công nghệ của công trình hiện có: k = 1,15. Các trường thích hợp thiết kếmở rộng khác: k = 1,0.

b) kiến thiết xây dựng công trình xây dựng ởhải đảo kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,15.

3.3.6.2. Điều chỉnh giảm định mức đưa ra phíthiết kế:

a) Sử dụng thi công mẫu, thiết kế điển hìnhdo cơ quan gồm thẩm quyền ban hành:

- công trình xây dựng thứ nhất: kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k= 0,36

- công trình xây dựng thứ nhị trở đi: kiểm soát và điều chỉnh vớihệ số k = 0,18.

b) kiến thiết công trình lặp lại trong một cụmcông trình hoặc vào một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế:

- Công trình trước tiên không điều chỉnh.

- công trình xây dựng thứ hai: kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k= 0,36.

- công trình xây dựng thứ ba trở đi: kiểm soát và điều chỉnh với hệsố k = 0,18.

3.3.6.3. Khi đã vận dụng hệ số điều chỉnh địnhmức xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hướng dẫn cụ thể cho từngcông trình tự mục 3.3.10 đến

3.3.14 tiếp sau đây thì không vận dụng hệ số điềuchỉnh định nút sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng theo lí giải nói trên.

3.3.7. Lúc yêu cầu kiến thiết riêng san nền củadự án quần thể công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới, khu kinh tế cửa khẩu thìchi phí thiết kế san nền nói trên tính bởi 40% định mức giá cả thiết kế côngtrình cấp IV của loại công trình giao thông.

3.3.8. Định mức giá cả thiết kế xây dựngcông trình không gồm túi tiền để tiến hành các các bước sau:

- khảo sát điều tra xây dựng ship hàng thiết kế;

- Đưa tim, mốc kiến tạo công trình ra thựcđịa;

- Đo đạc, reviews hiện trạng dự án công trình phụcvụ xây cất sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng;

- thi công di dời; thiết kế biện pháp phá dỡcông trình;

- Thiết kế chế tạo thiết bị;

- Làm mô hình công trình;

- biểu đạt địa hóa học trong quy trình xây dựngcông trình thuỷ điện, thuỷ lợi.

- Đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường; lập báo cáođánh giá tài nguyên trong khu vực ảnh hưởng của công trình;

- Mua phiên bản quyền trí óc thiết kế.

3.3.9. Giá thành để triển khai các công việc nêutại mục 3.3.8 nói trên khẳng định theo các văn bạn dạng hướng dẫn tương ứng hoặc xácđịnh bằng dự trù chi phí.

3.3.10. Định mức chi phí thiết kế công trìnhdân dụng

Bảng số 4: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuậtcủa công trình gia dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính: xác suất %

Chi phí xây cất (chưa có thuế GTGT) vào dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,58

0,53

0,47

0,42

-

5.000

0,75

0,68

0,62

0,55

-

2.000

0,97

0,89

0,80

0,72

-

1.000

1,13

1,03

0,95

0,85

0,61

500

1,40

1,27

1,16

1,04

0,75

200

1,66

1,51

1,37

1,23

0,88

100

1,82

1,64

1,51

1,34

1,04

50

2,00

1,82

1,66

1,48

1,23

20

2,38

2,17

1,96

1,76

1,57

10

2,74

2,48

2,25

2,03

1,80

≤7

-

-

2,36

2,12

1,88

Bảng số 5: Định mức chi tiêu thiết kế phiên bản vẽthi công của công trình gia dụng có yêu thương cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xuất bản (chưa gồm thuế GTGT) trong dự toán dự án công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,90

0,82

0,73

0,65

-

5.000

1,16

1,05

0,96

0,86

-

2.000

1,50

1,38

1,24

1,11

-

1.000

1,75

1,59

1,45

1,31

0,95

500

2,17

1,96

1,79

1,62

1,16

200

2.57

2,34

2,10

1,90

1,37

100

2,82

2,54

2,29

2,08

1,62

50

3,10

2,82

2,54

2,29

1,91

20

3,68

3,36

3,01

2,73

2,43

10

4,24

3,84

3,48

3,15

2,78

≤ 7

-

-

3,63

3,27

2,90

Một số chú ý khi vận dụng định mức chi phíthiết kế công trình dân dụng:

1) Định mức chi tiêu thiết kế công trình xây dựng dândụng vận dụng chung theo định mức công bố tại bảng số 4 với bảng số 5 công bố tạiQuyết định này.

2) túi tiền thiết kế công trình gia dụng cóyêu cầu xây dựng 3 bước bao gồm chi phí xây cất kỹ thuật cùng với chi phíthiết kế phiên bản vẽ thi công; vào đó ngân sách thiết kế kỹ thuật khẳng định theo địnhmức tại bảng số 4 và chi tiêu thiết kế bạn dạng vẽ thiết kế tính bằng 55% của đưa ra phíthiết kế kỹ thuật.

3) chi phí thiết kế bản vẽ kiến tạo côngtrình gia dụng có yêu cầu thi công 2 bước xác minh theo định mức tại bảng số 5.

4) Định mức giá thành của một số công trình dândụng dưới đây và được điều chỉnh với những hệ số: + K=1,2 đối với các công trìnhcó yêu cầu xây cất 3 bước, gồm: khách sạn; trường đh quốc gia; công trìnhvăn hoá cấp cho tỉnh, thành phố, quốc gia; dự án công trình tượng đài, đài tưởng niệm;bệnh viện trung ương, quốc tế; nhà tranh tài thể thao có mái che; trụ sở làm việccấp công ty nước; trung tâm hội nghị quốc gia, quốc tế; tháp truyền hình.

+ dự án công trình ga sản phẩm không, đài lưu giữ không,đài chỉ huy: cấp cho I: K = 1,1; cung cấp II: K = 1,2; cung cấp III: K = 1,34.

3.3.11. Định mức giá thành thiết kế công trìnhcông nghiệp

Bảng số 6: Định mức ngân sách thiết kế kỹ thuậtcủa dự án công trình công nghiệp gồm yêu cầu thi công 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí phát hành (chưa có thuế GTGT) vào dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,73

0,61

0,51

0,46

-

5.000

0,95

0,79

0,66

0,59

-

2.000

1,23

1,03

0,86

0,77

-

1.000

1,45

1,21

1,01

0,90

0,67

500

1,66

1,38

1,15

1,01

0,78

200

1,82

1,51

1,26

1,10

0,92

100

2,01

1,67

1,39

1,20

1,08

50

2,21

1,83

1,53

1,32

1,17

20

2,58

2,15

1,79

1,56

1,39

10

2,79

2,33

1,94

1,69

1,50

≤ 7

-

-

1,99

1,73

1,54

Bảng số 7: Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế bạn dạng vẽthi công của công trình công nghiệp có yêu cầu xây đắp 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xuất bản (chưa tất cả thuế GTGT) vào dự toán công trình xây dựng được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

1,16

0,97

0,78

0,72

-

5.000

1,52

1,26

1,02

0,94

-

2.000

1,96

1,64

1,32

1,22

-

1.000

2,32

1,93

1,55

1,44

1,06

500

2,65

2,20

1,77

1,61

1,24

200

2,91

2,41

1,94

1,75

1,46

100

3,21

2,67

2,15

1,92

1,72

50

3,53

2,92

2,35

2,11

1,87

20

4,12

3,44

2,76

2,49

2,21

10

4,67

3,73

2,99

2,69

2,39

≤7

-

-

3,07

2,76

2,45

Một số để ý khi áp dụng định mức bỏ ra phíthiết kế dự án công trình công nghiệp:

1) Định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng côngnghiệp áp dụng chung theo định mức trên bảng số 6 và số 7 công bố tại Quyết địnhnày.

2) chi phí thiết kế dự án công trình công nghiệp cóyêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thiết kế kỹ thuật cùng với bỏ ra phíthiết kế bạn dạng vẽ thi công; vào đó ngân sách chi tiêu thiết kế kỹ thuật xác minh theo địnhmức tại bảng số 6 và túi tiền thiết kế bạn dạng vẽ xây đắp tính bởi 60% của chi phíthiết kế kỹ thuật.

3) giá cả thiết kế bạn dạng vẽ thi công côngtrình công nghiệp có yêu cầu xây dựng 2 bước xác định theo định mức trên bảng số7.

4) Định mức túi tiền thiết kế công trình xây dựng thuộcdự án nguồn nhiệt điện chưa bao hàm chi phí kiến thiết các công trình: đập ngăn,trạm cung cấp điện, con đường dây đấu nối, khối hệ thống thông tin. Định mức giá cả thiếtkế công trình xây dựng thuộc dự án công trình nguồn thuỷ năng lượng điện chưa bao gồm chi phí xây cất cáccông trình: trạm biến hóa áp, trạm trưng bày điện, mặt đường dây nối tự trạm phân phốiđến công ty máy, đập ngăn, hồ nước chứa, đập tràn, khối hệ thống thông tin. Ngân sách thiết kếcác công trình nêu trên tính bổ sung cập nhật ngoài định nút và vận dụng theo định mứcchi phí xây cất của công trình thủy lợi; trạm phát triển thành áp, mặt đường dây mua điện,thông tin.

5) Định mức ngân sách thiết kế của một trong những côngtrình công nghiệp sau với được kiểm soát và điều chỉnh với các hệ số:

- Công trình khai thác than, quặng (bao gồmmỏ thứ liệu):

+ Công trình khai thác than, quặng lộ thiên:cấp II: K = 1,2; cấp III: K = 1,35; cấp cho IV: K = 1,5.

+ Công trình khai quật than, quặng hầm lò,công trình tuyển than, quặng, làm giàu quặng: cấp cho I: K = 1,2; cung cấp II: K = 1,45;cấp III: K = 1,6; cấp cho IV: K = 1,8.

+ Định mức ngân sách thiết kế điều khoản chothiết kế công trình khai quật than, quặng theo lò bằng. Trường phù hợp thiết kếcông trình khai quật than, quặng theo lò giếng (giếng nghiêng, giếng đứng) đượcđiều chỉnh với thông số K = 1,3.

+ Định mức ngân sách thiết kế công trình sửachữa, cải tạo so với công trình khai quật than, quặng lộ thiên safari world được điều chỉnhvới hệ số K = 3; so với thiết kế công trình khai thác than, quặng hầm lò đượcđiều chỉnh với thông số K = 1,5; đối với công trình sàng tuyển than, quặng đượcđiều chỉnh với thông số K =1,2.

- công trình nguồn nhiệt độ điện bao gồm công suất:

> 2.000MW: K = 0,83

600MW ¸2.000MW: K = 0,92

50MW ¸

5MW ¸

- dự án công trình nguồn thuỷ điện gồm công suất:

> 1000MW: K = 1,0

300MW ¸1.000MW: K = 1,20

30MW ¸

3MW ¸

- dự án công trình trạm biến áp có cấp điện áp:

500KV: K = 2,40 củacông trình cung cấp I

220KV; 110KV: K = 2,15 của côngtrình cung cấp II

66KV : K = 2,17 củacông trình cung cấp III

6KV ¸35 KV: K= 2,57 của công trình cấp III

- công trình đường dây sở hữu điện bên trên không:

500KV: K = 0,64 củacông trình cấp cho I

110KV ¸220KV: K = 0,85 của dự án công trình cấp II

6KV ¸35KV: K = 1,13 của công trình xây dựng cấp III

0,4KV: K= 0,8 củacông trình cấp cho III

- Định mức ngân sách đường dây ≥ 2 mạch, đườngdây phân pha đôi vận dụng theo định nút của mặt đường dây mua điện trên ko cùngcấp năng lượng điện áp và được kiểm soát và điều chỉnh với thông số sau: đường dây ≥ 2 mạch: K = 1,00; đườngdây phân pha, cung cấp điện áp 220KVá500KV: K = 1,10; con đường dây có không ít cấp điện áptừ 35KV trở lên: K = 1,20.

- Đối với thi công cải tạo, sửa chữa, mở rộngtrạm biến áp, định mức ngân sách thiết kế tính như hướng dẫn đối với công trìnhxây dựng bắt đầu và được điều chỉnh với những hệ số: trạm biến áp có cấp điện áp 6KV ¸ 110KV: K = 1,50; trạm phát triển thành áp tất cả cấpđiện áp 220KV: K = 1,35; trạm biến hóa áp có cấp năng lượng điện áp 500KV: K = 1,10.

- Định mức giá thành thiết kế các công trìnhtrạm cắt, trạm tụ bù, trạm thống kê với cấp điện áp ≤ 35kV vận dụng như định mứcchi phí xây dựng của trạm biến áp có cấp điện áp 35kV.

- Định mức chi phí thiết kế trạm bù bao gồm cấpđiện áp 500kV tính như định mức giá thành thiết kế trạm biến áp 500kV.

- Trạm đổi thay áp dạng bí mật - trạm GIS, cấp cho điệnáp cho 220KV: được điều chỉnh với thông số K = 1,35 so với định mức phần trăm chi phíthiết kế của trạm biến áp thông thường.

- Trạm trở thành áp dạng phù hợp bộ-trạm Compact, cấpđiện áp cho 220KV: được kiểm soát và điều chỉnh với thông số K =1,2 đối với định mức đưa ra phíthiết kế của trạm biến áp thông thường.

- Khi kiến thiết khoảng vượt đường của đườngdây cài điện có yêu ước phải có thiết kế riêng: được điều chỉnh với thông số K =1,2 của phần thừa tuyến.

- Công trình xí nghiệp sản xuất xi măng: công suất >2 triệu tấn/năm K =1,20; hiệu suất 1 ¸2 triệu tấn/năm K = 1,43; hiệu suất

- công trình hoá chất:

+ Hoá hóa học cơ bản, hoá chất tiêu dùng:

Sản lượng > 500.000 tấn/năm: K= 1,20

Sản lượng 100.000¸500.000 tấn/năm: K = 1,43

Sản lượng

+ dự án công trình hoá dược, hoá mỹ phẩm:

Sản lượng 50.000¸300.000 tấn/năm: K = 1,2

Sản lượng

+ Hoá chất cung ứng phân bón URE, DAP:

Sản lượng > một triệu tấn/năm: K= 1,20

Sản lượng 500.000¸1.000.000 tấn/năm: K = 1,30

Sản lượng

- ngôi trường hợp xây dựng dây chuyền công nghệ cóhệ thống điều khiển tự động hoá SCADA, DCS (Distributed Control System, SystemControl & Data Acquisition) của dự án công trình hoá chất: được điều chỉnh với hệsố K = 1,15.

- công trình kho xăng dầu:

Công trình cung cấp II: K = 1,20

Công trình cung cấp III: K = 1,30

Công trình cấp cho IV: K = 1,50

- dự án công trình kho cất khí hoá lỏng:

Công trình cấp I: K = 1,10

Công trình cấp cho II: K = 1,40

Công trình cung cấp III: K = 1,60

6) Định mức ngân sách thiết kế công trình cápngầm vận dụng theo chỉ dẫn tại bảng CN1 bên dưới đây:

Bảng CN1:

Đơn vị tính: Tỷ lệ%

Chi phí tổn XD và TB

(tỷ đồng)

Cấp năng lượng điện áp

≤ 5

15

25

50

100

200

500

Cáp ngầm năng lượng điện áp

1,7

1,40

1,30

1,20

1,10

0,95

0,85

Cấp ngầm điện áp 6 ¸ 110KV

1,90

1,60

1,45

1,30

1,20

1,05

0,95

Cáp ngầm điện áp 220KV

1,50

1,30

1,15

1,05

0,95

0,85

0,75

7) trường hợp công trình hoá chất, khai thácthan, quặng, xi-măng và các công trình công nghiệp khác (trừ các công trìnhcông nghiệp đã được đặt theo hướng dẫn riêng) có giá cả thiết bị ≥ một nửa chi tầm giá xây dựngvà đồ vật trong dự trù thì ngân sách thiết kế trong trường phù hợp này tính bằngcặp trị số định mức tỷ lệ % theo chi tiêu xây dựng và chi phí thiết bị (hướngdẫn trong số bảng số 6, bảng số 7 cùng bảng CN2).

Bảng CN2:

Đơn vị tính: phần trăm %

TT

Công trình

Chi mức giá thiết bị (tỷ đồng)

≤ 5

15

25

50

100

200

500

1.000

3.000

1

Công trình hoá chất

1,10

1,0

0,90

0,85

0,80

0,70

0,60

0,55

0,45

2

Công trình khai quật than, quặng (mỏ đồ liệu):

- Mỏ lộ thiên

- Mỏ hầm lò

0,95

1,15

0,85

1,0

0,80

0,95

0,75

0,90

0,70

0,80

0,60

0,75

0,55

0,65

050

0,60

040

0,50

3

Công trình SX xi măng

-

-

-

1,15

1,10

1,05

1,01

0,96

0,80

4

Công trình công nghiệp không giống (bao có cả công trình xây dựng đường dây và trạm trở nên áp)

0,73

0,65

0,56

0,51

0,48

0,42

0,37

0,34

0,30

8) Định mức giá thành các công trình tuyến ốngcấp xăng dầu; công trình xây dựng sửa chữa, bảo dưỡng máy bay; công trình xây dựng thông tin,chiếu sáng cho sân bay vận dụng định mức trên bảng số 6 với số 7 của nhiều loại côngtrình công nghiệp.

9) ngân sách thiết kế những công trình côngnghiệp lọc hoá dầu xác định bằng dự trù riêng.

3.3.12. Định mức giá cả thiết kế công trìnhgiao thông

Bảng số 8: Định mức ngân sách thiết kế kỹ thuậtcủa dự án công trình giao thông tất cả yêu cầu kiến thiết 3 bước

Đơn vị tính: xác suất %

Chi phí thành lập (chưa có thuế GTGT) vào dự toán công trình xây dựng được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,44

0,8

0,26

0,21

-

5.000

0,58

0,37

0,34

0,28

0,24

2.000

0,76

0,48

0,44

0,24

0,31

1.000

0,91

0,57

0,52

0,42

0,37

500

1,06

0,67

0,61

0,50

0,43

200

1,145

0,73

0,67

0,61

0,51

100

1,26

0,81

0,73

0,67

0,60

50

1,46

0,87

0,80

0,73

0,66

20

1,67

1,05

0,94

0,85

0,76

10

1,81

1,11

1,01

0,92

0,83

≤ 7

-

-

1,04

0,95

0,85

Bảng số 9: Định mức chi phí thiết kế bản vẽthi công của công trình giao thông tất cả yêu cầu xây đắp 2 bước

Đơn vị tính: phần trăm %

Chi phí gây ra (chưa bao gồm thuế GTGT) vào dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,73

0,61

0,40

0,32

-

5.000

0,95

0,79

0,52

0,42

0,37

2.000

1,23

1,03

0,67

0,55

0,48

1.000

1,45

1,21

0,79

0,65

0,57

500

1,66

1,38

0,93

0,77

0,66

200

1,82

1,51

1,03

0,92

0,78

100

2,01

1,67

1,12

1,03

0,92

50

2,21

1,83

1,23

1,13

1,01

20

2,58

2,15

1,45

1,31

1,18

10

2,80

2,72

1,56

1,42

1,28

≤ 7

-

-

1,61

1,46

1,31

Một số xem xét khi vận dụng định mức đưa ra phíthiết kế công trình giao thông:

1) Định mức túi tiền thiết kế công trình giaothông vận dụng chung theo định mức trên bảng số 8 với số 9 chào làng tại Quyết địnhnày.

2) giá thành thiết kế công trình giao thông cóyêu cầu thiết kế 3 bước bao gồm chi phí thi công kỹ thuật cùng với chi phíthiết kế bạn dạng vẽ thi công; vào đó giá cả thiết kế kỹ thuật khẳng định theo địnhmức tại bảng số 8 và chi tiêu thiết kế bản vẽ xây cất tính bởi 55% của bỏ ra phíthiết kế kỹ thuật.

3) chi phí thiết kế phiên bản vẽ kiến thiết côngtrình giao thông vận tải có yêu thương cầu kiến thiết 2 bước xác định theo định mức trên bảng số9.

3) Định mức ngân sách thiết kế của một số côngtrình giao thông sau điều chỉnh với các hệ số:

+ công trình xây dựng hầm con đường ô tô, hầm đường sắt,hầm cho những người đi bộ, các nút giao thông vận tải khác mức: cấp I: K = 1,50; cung cấp II: K =1,65; cung cấp III: K = 1,86; cấp IV: K = 1,95.

+ công trình cải tạo, sửa chữa đường sắt, cầuđường sắt: K = 1,5. Khi giá cả xây dựng cải tạo, sửa chữa thay thế Ê 1000 triệu đồngđối với dự án công trình cầu đường sắt và công trình đường giao của con đường sắt: K =3,3.

Xem thêm: Cách Làm Xe Điều Khiển Chạy Nhanh Hơn, Cách Làm Xe Điều Khiển Chạy Nhanh

+ công trình đường băng hạ cất cánh, đườnglăn, sân đỗ đồ vật bay: cấp I: K = 1,56; cấp II: K = 1,72; cung cấp III: K = 1,82; cấpIV: K = 1,95.

3.3.13. Định mức giá thành thiết kế công trìnhthủy lợi

Bảng số 10: Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế kỹ thuậtcủa công trình thuỷ lợi bao gồm yêu cầu thi công 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí gây ra (chưa tất cả thuế GTGT) vào dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,57

0,51

0,45

0,40

-

5.000

0,74

0,67

0,58

0,51

0,38

2.000

0,96

0,87

0,76

0,67

0,49

1.000

1,13

1,02

0,91

0,78

0,58

500

1,34

1,21

1,06

0,92

0,67

200

1,57

1,43

1,31

1,08

0,80

100

1,72

1,55

1,42

1,27

0,93

50

1,91

1,73

1,57

1,40

1,10

20

2,25

2,05

1,86

1,67

1,49

10

2,59

2,35

2,13

1,93

1,70

≤ 7

-

-

2,22

2,01

1,77

Bảng số 11: Định mức túi tiền thiết kế bạn dạng vẽthi công của dự án công trình thuỷ lợi bao gồm yêu cầu xây dựng 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xuất bản (chưa bao gồm thuế GTGT) trong dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,88

0,79

0,51

0,46

-

5.000

1,14

1,03

0,90

0,79

0,58

2.000

1,48

1,34

1,17

1,03

0,75

1.000

1,75

1,58

1,38

1,21

0,89

500

2,07

1,87

1,62

1,42

1,04

200

2,43

2,21

2,01

1,67

1,23

100

2,66

2,40

2,19

1,96

1,44

50

2,96

2,68

2,41

2,16

1,70

20

3,48

3,17

2,87

2,58

2,31

10

4,01

3,

kimsa88
cf68