PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP LÀ GÌ

     

Polime có không ít ứng dụng như làm các loại vật liệu polime giao hàng cho đời sống và cung ứng như: chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán dán.Bạn sẽ xem: cố nào là phản bội ứng trùng hợp

Vậy polime là gì? phân một số loại polime như vậy nào? phản ứng trùng hợp cùng phản ứng trùng ngưng là gì? cách điều chế polime bằng phản ứng trùng hợp, bội nghịch ứng trùng ngưng như thế nào? chúng ta hãy cùng khám phá qua bài viết này.

Bạn đang xem: Phản ứng trùng hợp là gì

A. Triết lý về Polime

I. định nghĩa polime

• Polime là gì?

- Polime là hồ hết hợp chất tất cả phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ dại (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.

* Ví dụ: Polietilen (–CH2  CH2–)n do những mắt xích –CH2–CH2– links với nhau.

- Hệ số n được call là thông số polime hóa tốt độ polime hóa.

- những phân tử được tạo cho từng đôi mắt xích cho polime call là monome (trong ví dụ, monome là CH2=CH2)

• cách phân các loại Polime.

- Theo nguồn gốc: Polime tổng hợp, polime thiên nhiên, polime nhân tạo (bán tổng hợp);

- theo cách tổng hợp: Polime trùng hợp, polime trùng ngưng;

- Theo cấu trúc: Polime có mạch ko phân nhánh và polime có mạch phân nhánh.

II. Đặc điểm cấu trúc của polime

Cách mắt xích của polime hoàn toàn có thể nối với nhau thành:

- Mạch không phân nhánh: Amilozơ,...

- Mạch phân nhánh: Amilopectin, glicogen,...

- Mạch ko gian: cao su lưu hóa, nhựa bakelit,...

III. đặc điểm vật lý của polime

- những polime đa số là chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác định. Polime khi nóng tung cho hóa học lỏng nhớt, để nguội đang rắn lại call là chất nhiệt dẻo. Polime không nóng chảy khi đun nhưng mà bị phân hủy hotline là chất nhiệt rắn.

- Đa số polime ko tan trong các dung môi thông thường, một số tan được vào dung môi thích hợp cho dung dịch nhớt. Ví dụ: polibutadien rã trong benzen,...

- gồm polime tất cả tính dẻo; gồm polime gồm tính bầy hồi; một số rất có thể kéo thành sợi, dai, bền; bao gồm polime trong suốt không giòn, nhiều polime tất cả tính cách điện, biện pháp nhiệt hoặc tính bán dẫn.

IV. Tính chất hóa học của Polime

- Polime có những phản ứng phân giảm mạch, giữ nguyên mạch và tăng mạch cacbon.

1. Bội phản ứng phân giảm mạch polime

- Polime tất cả nhóm chức trong mạch dễ bị thủy phân như: Tinh bột, Xenlulozơ

- Polime trùng vừa lòng bị nhiệt tạo thành các đoạn ngắn và sau cuối thành monome ban đầu, phản ứng này hotline là bội nghịch ứng giải trùng đúng theo (đepolime hóa).


*

2. Phản ứng giữ nguyên mạch polime

- Các nhóm cầm gắn vào mạch polime hoặc những liên kết đôi trong mạch polime hoàn toàn có thể tham gia phản ứng nhưng mà không làm thay đổi mạch polime.


*

3. Phản bội ứng tăng mạch polime

- Ở điều kiện thích hợp, những mạch polime rất có thể nối với nhau sản xuất thành mạch dài thêm hơn hoặc thành mạng lưới không gian.


*

V. Cách điều chế Polime

- Polime thường xuyên được điều ché theo hai các loại phản ứng trùng hợp và trùng ngưng.

1. Phản bội ứng trùng hợp

• bội nghịch ứng trùng đúng theo là gì?

- Trùng thích hợp là quá trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome) như thể nhau hoặc tựa như nhau thành phân tử rất cao (polime).

- Điều kiện xảy ra phản ứng trùng hợp: Monome tham gia phản ứng trùng hợp cần có liên kết bội hoặc là vòng yếu bền hoàn toàn có thể mở ra.

* Ví dụ: Phản ứng tạo thành PVC (poli vinyl clorua), tơ capron, cao su thiên nhiên buna-S,...


*

2. Bội nghịch ứng trùng ngưng

• phản nghịch ứng trùng dừng là gì?

- Trùng dừng là vượt trình kết hợp nhiều phân tử bé dại (monome) thành phân tử bự (polime) đôi khi giải phóng đa số phân tử nhỏ dại khác (H O, ...).

* Ví dụ: Phản ứng chế tạo nilon-6; nilon-6,6; poli(etylen terephtalat),...

Xem thêm: Sơ Đồ Tấn Công Trong Bóng Đá Thường Dùng Nhất Hiện Nay, Sơ Đồ Phòng Thủ Chặc Chẽ Tấn Công Mạnh Mẽ 4


*

VI. Ứng dụng của polime

- Polime có không ít ứng dụng như làm các loại vật liệu polime giao hàng trong cung cấp và cuộc sống như: chất dẻo, tơ sợi, cao su, keo dán,...

B. Bài tập vận dụng

* Bài 1 trang 64 SGK Hóa 12: Cho những polime : polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6; polibutadien. Dãy những polime tổng phù hợp là:

A. Polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.

B. Polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6.

C. Polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.

D. Polietilen, nilon-6, nilon-6,6, xenlulozơ.

> Lời giải:

- Đáp án B. Polietilen, polibutadien, nilon-6, nilon-6,6.

* Bài 2 trang 64 SGK Hóa 12: Trong số các polime sau, hóa học nào được tổng hợp bởi phản ứng trùng hợp?

A. Poli (vinyl clorua). B. Polisaccarit. C. Protein. D. Nilon- 6,6.

> Lời giải:

- Đáp án A.Poli (vinyl clorua).

* Bài 3 trang 64 SGK Hóa 12: Phân biệt sự trùng hợp cùng trùng dừng về những mặt: phản nghịch ứng, monome cùng phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

> Lời giải:

+ Về mặt phản ứng:

- bội phản ứng trùng hợp và trùng ngưng phần lớn là những quá trình phối kết hợp (thực hiện nay phản ứng cộng) các phân tử nhỏ dại thành phân tử lớn.

+ Về monome:

- Monome thâm nhập phản ứng trùng vừa lòng là bắt buộc có link bội hoặc vòng ko bền.

- Monome thâm nhập phản ứng trùng ngưng là trong phân tử có tối thiểu hai team chức có chức năng phản ứng.

- Phân tử khối của polime vào trùng hợp bằng tổng của n monome gia nhập trùng hợp.

- Phân tử khối của monome vào trùng ngưng bằng tổng của n monome gia nhập trùng ngưng trừ đi những phân tử nhỏ giải phóng ra.

* Bài 4 trang 64 SGK Hóa 12: Gọi tên những phản ứng cùng viết phương trình chất hóa học của phản bội ứng polime hóa các monome sau:

a) CH3-CH=CH2.

b) CH2=CCl-CH=CH2.

c) CH2=C(CH3)-CH=CH2.

d) CH2OH-CH2OH với m-C6H4(COOH)2(axit isophtalic).

e) NH2-10COOH.

> Lời giải:

- các phản ứng a,b,c là các phản ứng trùng hợp; d,e là những phản ứng trùng ngưng

a) nCH3-CH=CH2 (-CH(CH3)-CH2-)n

b) nCH2=CCl-CH=CH2 (-CH2-CCl=CH-CH2-)n

c) nCH2=C(CH3)-CH=CH2 (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n

d) nCH2OH-CH2OH + m-HOOC-C6H4-COOH (-O-CH2-CH2-O-OC-C6H4-CO-)n

e) nNH2-10COOH (-NH-10-CO-)n

* Bài 5 trang 64 SGK Hóa 12: Từ các thành phầm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) có thể tổng hợp được polistiren dùng để làm sản xuất nhựa dàn xếp ion. Hãy viết những phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, hoàn toàn có thể dùng thêm những hóa chất vô cơ quan trọng khác.

> Lời giải:

 C6H6 + C2H4 
 n

* Bài 6 trang 64 SGK Hóa 12: Hệ số polime hóa là gì? hoàn toàn có thể xác định đúng chuẩn hệ số polime hóa được không? Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozơ biết rằng phân tử khối mức độ vừa phải của bọn chúng lần lượt là:420000, 250000 và 1620000.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Live Stream Game Kiếm Tiền

> Lời giải:

- cấp thiết xác định đúng chuẩn hệ số polime hóa được vì chưng polime là 1 hỗn hợp các chất có hệ số polime hóa không giống nhau. Cho nên vì thế chỉ khẳng định được n trung bình .

- Tính thông số polime hóa của PE (polietilen: (-CH2-CH2-)): n = 420000/28 = 15000

- Tính thông số polime hóa cảu PVC (poli vinyl clorua: (-CH2-CH(Cl)-)n): n = 250000/62,5 = 4000