TUYỂN DỤNG THỢ MAY + NHẬN HÀNG VỀ NHÀ LÀM

     

Tuyển thanh nữ công nhân may xuất sắc lương phân phát trước 2 tháng về tối thiểu 15tr/th

15.000.000 đ1

Công Ty May Phúc Khang/CHUNGWOO –