Ngũ Long Đại Phá Âm Dương Trận

     
Author:Publisher:Edition/Format:Rating:Subjects More like this
Bạch Mai.; Phượng Hoàng.; Bông Hò̂ng Productions.

Bạn đang xem: Ngũ long đại phá âm dương trận

San Jose, Ca : Bông Hò̂ng Productions, 1990.
*
VHS đoạn clip : VHS tape
*
Visual material : Vietnamese

(not yet rated) 0 with review - Be the first.


*

Please choose whether or not you want other users khổng lồ be able to lớn see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this item...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Credits: Performer(s): Description: Details: Other Titles: Responsibility:
Videorecording
Visual material
Bạch Mai.; Phượng Hoàng.; Bông Hò̂ng Productions.

Xem thêm: Hình Ảnh Hoạt Hình Dễ Thương Về Tình Yêu, Tải Ảnh Hoạt Hình Động Đẹp Về Tình Yêu


63544551
Quay phim, Võ Chiêu Dũng, Lê Trí ; kỹ thuật video, Châu Giang Trường ; âm nhạc, Nguyẽ̂n quang ; nhạc Quảng, Thanh Châu ; chủ nhiệm, Đặng Khôi.
Thanh Thanh Tâm, Châu Thanh, Phượng Hà̆ng, Ngân Tuá̂n, Vân Hà, Tié̂u Linh, Hò̂ng Nhung, Bạch Mai, Đức Lợi, Thoại My, Bữu Truyện.
2 videocassettes (222 min.) : sound, màu sắc ; một nửa in.
VHS.
Hậu lưu giữ Kim Đính
tác giả, Bạch Mai ; đạo diẽ̂n, Phượng Hoàng.

Xem thêm: Giấc Ngủ Trẻ Sơ Sinh Ngủ Ngày Thức Đêm Ngủ Ngày? Website Đang Được Bảo Trì!
You may have already requested this item. Please select Ok if you would lượt thích to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+63544551; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var form = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My visalco.com.vn | My Lists | My Watchlist | My review | My Tags | My Saved Searches
visalco.com.vn:Home | About | Help | tìm kiếm

visalco.com.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››