Năng Lượng Tỏa Ra Khi Tạo Thành 1 Mol Khí Heli

     

Tính năng lượng tỏa ra khi chế tạo thành (1g) (_2^4He) từ những proton với notron. Cho thấy thêm độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A = 6,02.10^23 mol^-1), cân nặng mol của (_2^4He) là (4g/mol)
Bạn đang xem: Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 mol khí heli

Ta có:

+ năng lượng tỏa ra khi tạo ra thành 1 nguyên tử (_2^4He) từ các proton với nơtron: (Delta mc^2)

+ (1g) (_2^4He) có số nguyên tử là: (N = n.N_A = dfracmMN_A = dfrac14.6,02.10^23 = 1,505.10^23) 

+ tích điện tỏa ra khi chế tác thành (1g) (_2^4He) từ những proton và nơtron là:

(eginarraylQ = N.Delta mc^2 = 1,505.10^23.0,0304.931.c^2\ = 4,26.10^24MeV = 4,26.10^24.1,6.10^-13=6,82.10^11Jendarray) 


*
*
*
*
*
*
*
*

Xét đồng vị Côban (_27^60Co)hạt nhân có khối lượng mCo = 59,934u. Biết cân nặng của các hạt: mp= 1,007276u, mn= 1,008665u. Độ hụt khối của phân tử nhân đó


Cho (m_C= 12,00000u); (m_p= 1,00728u); (m_n= 1,00867u), (1u = 1,66058.10^-27kg); (1eV = 1,6.10^-19J); (c = 3.10^8m/s). Tích điện tối thiểu để bóc tách hạt nhân (_6^12C) thành các nuclon lẻ tẻ bằng


Năng lượng liên kết của (_10^20Ne)là $160,64 MeV$. Biết cân nặng của proton là $1,007825u$ và trọng lượng của notron là $1,00866u$. Coi $1u = 931,5MeV/c^2$. Trọng lượng nguyên tử ứng với phân tử nhân (_10^20Ne)là:


Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành (1g)(_2^4He)từ những proton cùng notron. Cho biết thêm độ hụt khối của phân tử nhân (He) là (∆m = 0,0304u), (1u = 931 (MeV/c^2)); (1MeV = 1,6.10^-13(J)). Biết số Avôgađrô (N_A= 6,02.10^23 mol^-1), trọng lượng mol của (_2^4He)là (4g/mol)


Giả sử nhị hạt nhân X và Y có độ hụt khối đều nhau và số nuclon của hạt nhân X lớn hơn số nuclon của hạt nhân Y thì


Cho cha hạt nhân X, Y và Z bao gồm số nuclon tương ứng là (A_X, m A_Y, m A_Z)với (A_X = m 2A_Y = m 0,5A_Z). Biết tích điện liên kết của từng hạt nhân tứng ứng là (Delta E_X,Delta E_Y,Delta E_Z)với (Delta E_ZXem thêm: Những Status Buồn Về Tình Yêu Khiến Con Tim Phải Bật Khóc, Đừng Bao Giờ Làm Người Phụ Nữ Bạn Yêu Phải Khóc
Xem thêm: Xăm Môi Kiêng Ăn Thịt Bò Bao Lâu Để Lên Màu Đẹp Nhất? Làm Thế Nào Để Môi Xăm Lên Màu Đẹp


Trên hình là đồ thị trình diễn sự biến thiên của tích điện liên kết riêng biệt (trục tung, theo đơn vị chức năng MeV/nuclôn) theo số khối (trục hoành) của những hạt nhân nguyên tử. Phát biểu nào sau đây đúng?