MUỐN XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KIỂU GEN CỦA CÁ THỂ MANG TÍNH TRẠNG TRỘI CẦN PHẢI LÀM GÌ

     

Câu hỏi: làm thế làm sao để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính chất trạng trội?

Trả lời:

- Để xác định kiểu gen mang tính chất trạng trội ta phải thực hiện phép lai phân tích, lai cá thể đó với cá thể mang tính chất trạng lặn. Nếu kết quả phép lai là:

+ 100% cá thể mang ý nghĩa trạng trội, thì đối tượng bao gồm kiểu gen đồng hợp trội.

Bạn đang xem: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì

+ 1 trội: 1 lặn thì đối tượng gồm kiểu gene dị hợp

- Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với những cá thể mang tính chất trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gene đồng hợp AA, còn nếu kết quả phép lai là phân tích thì cá thể đó có kiểu gene dị hợp A

Hãy cùng visalco.com.vn đi tìm hiểu chi tiết về phép lai phân tích nhé.

Lai một cặp tính trạng (tt)

1. Một số khái niệm:

- Kiểu gen:là tổ hợp toàn bộ các các gen trong tế bào của cơ thể

Thông thường khi nói tới kiểu gene của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài cặp gen liên quan tớ các tính trạng đang được thân thương như: kiểu ren AA quy định hoa đổ, kiểu gen aa quy định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp gene gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể đồng hợp như: AA - thể đồng hợp trội, aa - kiểu đồng hợp lặn. Kiểu ren chứa cặp ren gồm 2 gen tương ứng không giống nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như vào thí nghiệm của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F2 bởi vì 2 kiểu gene AA và Aa thuộc biểu hiện.

2. Lai phân tích:

*

Mỗi một phép lai trên được gọi là phép lai phân tích.

- Khái niệm:

+ Lai so với là phép lai giữa cá thể mang tính trội cần xác định kiểu ren với cá thể mang tính chất trạng lặn.

+ Nếu kết quả phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính chất trạng trội tất cả kiểu gene đồng hợp trội (AA).

+ Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó gồm kiểu gen dị hợp (Aa).

Xem thêm: Quan Hệ Khi Đang Có Kinh Có Mang Thai Không ? Quan Hệ Khi Cã³ Kinh NguyệT Cã³ Thai Khã´Ng

3.Ý nghĩa của tương quan trội - lặn

- vào sản xuất, nếu ta cần sử dụng những giống không thuần chủng thì trong các thế hệ nhỏ cháu của chúng sẽ xuất hiện các tính trạng lặn, tạo cho giống mất tính đồng nhất cùng ổn định và có thể xuất hiện tính trạng xấu.

- Để xác định độ thuần chủng của giống tadùng phương pháp lai phân tích.

- Ý nghĩa :

+ vào chọn giống nhằm đáp ứng nhu cầu : xác định các tính trạng ý muốn muốn cùng tập trung nhiều ren quý vào một kiểu gene để tạo giống có mức giá trị cao. Người ta dựa vào tương quan lại trội lặn.

+ Để kiêng sự phân li tính trạng diễn ra (ở F1) làm xuất hiện tính trạng xấu (tính trạng lặn) ảnh hưởng tới phẩm chất với năng suất vật nuôi , cây trồng người ta phải kiểm tra độ thuần chủng của giống dựa vào phép lai phân tích.

4. Trội không hoàn toàn:

a) Hiện tượng trội hoàn toàn:là hiện tượng gen trội lấn át hoàn toàn gen lặn dẫn đến thể dị hợp, biểu hiện kiểu hình trội.

b) Hiện tượng trội không hoàn toànlà hiện tượng gen quy định tính trạng trội, không hoàn toàn lấn át gen lặn tương ứng, biểu hiện kiểu hình trung gian giữa trội cùng lặn ở kiểu ren dị hợp.

Xem thêm: ✅ Viết Một Bức Thư Ngắn Cho Bạn Hoặc Người Thân Nói Về Ước Mơ Của Em ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

5. Ý nghĩa của phép lai đối chiếu trong nghiên cứu di truyền với chọn giống:

+ Xác định kiểu gene của cơ thể mang tính chất trạng trội là đồng hợp tử tuyệt dị hợp tử.Vì cơ thể mang tính chất trạng lặn chỉ cho 1 loại giao tử bắt buộc tỉ lệ phân tích về kiểu hình ở thế hệ lai phản ánh tỉ lệ các loại giao tử của cơ thể có kiểu hình trội đem lai, tức là phản ánh cơ cấu di truyền của cơ thể này.

+ Xác định tính trạng được 1 cặp gene alen quy định hay do nhiều cặp gene tương tác với nhau quy định