Một thời đã xa thuỳ chi

     
Đừng buồn anh hỡi khi lỡ nói yêu em rồi nhọc lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi khoảng thời gian ngắn bên nhau anh đã quên mau Chỉ bao gồm em thôi giữ mãi nhẵn hình xưa.Đời người nào cũng có khoảng thời gian ngắn trót yêu dại khờ Và em vẫn biết biết anh vẫn chẳng yêu em đâu Em sẽ không bao giờ quên giây phút cùng nhau Em sẽ trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh sẽ quên không còn Những bài tình ca viết riêng khuyến mãi em và em biết trái tim anh gồm Hình bóng ai kia đâu chỉ có riêng em với em sẽ không trách anh nữa thảo hèn anh đâu lúc ta đến cùng nhau tình gian dối. Cùng em biết anh đã quên không còn Những bài tình ca viết riêng bộ quà tặng kèm theo em cùng em biết trái tim anh tất cả Hình nhẵn ai kia đâu phải riêng em cùng em sẽ không còn trách anh nữa chẳng trách anh đâu khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa .


Bạn đang xem: Một thời đã xa thuỳ chi


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giải Quyết Tình Huống Sư Phạm Ở Tiểu Học, Một Số Tình Huống Sư Phạm Ở Tiểu Học

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tỉ Số Về Khối Lượng Của Electron So Với Proton, So Với Nơtron

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.