MẪU X01 THÔNG TƯ 07/2013/TT-BCA

     
*
Luật sư Phùng quang đãng Cường, văn phòng cách thức sư Nguyễn Hưng quang đãng và cộng sựgiới thiệu Thông tứ này.

Bạn đang xem: Mẫu x01 thông tư 07/2013/tt-bca


Văn phòng phương tiện sư Nguyễn Hưng quang và cùng sự.

Nhà B23, Khu biệt thự nghỉ dưỡng Trung Hoà – Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Ở trong NƯỚC cho CÔNG DÂN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 mon 8 năm 2007 và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm năm ngoái sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 mon 8 năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức của bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng viên An ninh;

Bộ trưởng bộ Công an ban hành Thông tứ hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu phổ thông ở vào nước mang lại công dân Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Thông tứ này hướng dẫn giấy tờ thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu rộng lớn (sau trên đây viết tắt là hộ chiếu) ở trong nước mang lại công dân Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng so với công dân nước ta đang ngơi nghỉ trong nước và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá thể có liên quan.

Điều 2. Về thời hạn của hộ chiếu

1. Hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên tất cả thời hạn 10 năm, trừ các trường đúng theo sau:

a) Công dân nước ta ở nước ngoài về nước bởi hộ chiếu vì cơ quan đại diện Việt nam giới ở nước ngoài cấp, mong muốn được cung cấp hộ chiếu mà không đủ điều kiện để triển khai thủ tục cấp cho lại hộ chiếu theo hình thức tại Khoản 3 Điều 6 Thông tứ này thì được coi như xét cấp cho hộ chiếu tất cả thời hạn không quá 01 năm để trở về nước ngoài;

b) Công dân Việt Nam thuộc ngôi trường hợp không được xuất cảnh (quy định trên Điều 21 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP), giả dụ được bộ trưởng Bộ Công an đưa ra quyết định cho xuất cảnh (theo thẩm quyền mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 136/2007/NĐ-CP) thì thời hạn hộ chiếu cấp cho công dân này do bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

2. Hộ chiếu tất cả thời hạn 05 năm được cấp cho công dân vn thuộc những trường hợp sau:

a) trẻ em dưới 14 tuổi;

b) Hộ chiếu cấp thông thường cho công dân việt nam và trẻ em dưới 09 tuổi là bé của công dân đó.

3. Công dân việt nam đề nghị bổ sung con dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của bản thân mình thì thời hạn của hộ chiếu sau khi bổ sung cập nhật như sau:

a) Trường hòa hợp hộ chiếu còn thời hạn không thực sự 05 năm thì thời hạn của hộ chiếu được giữ nguyên;

b) Trường vừa lòng hộ chiếu còn thời hạn bên trên 05 năm thì thời hạn của hộ chiếu được điều chỉnh xuống còn 05 năm.

4. Trẻ em từ 09 tuổi đến dưới 14 tuổi ko cấp thông thường vào hộ chiếu của phụ vương hoặc mẹ; hộ chiếu được cung cấp riêng, tất cả thời hạn 05 năm.

Điều 3. Về bài toán ủy thác nộp hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu

1. Công dân Việt Nam có nhu cầu ủy thác đến cơ quan, tổ chức, công ty nộp hồ nước sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu và nhận kết quả, tiến hành như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức đang thao tác trong các cơ quan đơn vị nước, đơn vị sự nghiệp công lập; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên cấp dưới đang ship hàng trong những đơn vị Quân team nhân dân và Công an quần chúng. # ủy thác đến cơ quan, đơn vị chức năng đó;

b) Cán bộ, nhân viên cấp dưới thuộc những tổ chức thiết yếu trị - làng hội, tổ chức xã hội - công việc và nghề nghiệp ở trung ương và ở cung cấp tỉnh ủy thác cho tổ chức đó;

c) Cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên, học sinh đang thao tác làm việc và học tập tập trong các trường đại học, cao đẳng, trung học siêng nghiệp, trường dạy dỗ nghề ủy thác đến trường đó;

d) người dân có hợp đồng lao hễ từ 01 năm trở lên đang thao tác trong các doanh nghiệp có tư bí quyết pháp nhân ủy thác cho bạn đó;

đ) Người đã ký hợp đồng với doanh nghiệp hoạt động đưa tín đồ lao động đi làm việc ở quốc tế ủy thác cho khách hàng đó;

2. Đối với công ty lớn nêu trên điểm d, điểm đ Khoản 1 Điều này, trước lúc nộp hồ sơ cho người ủy thác, gửi cho cơ quan làm chủ xuất nhập cảnh hồ sơ pháp nhân, gồm:

a) phiên bản sao hoặc bản chụp có chứng thực các giấy tờ sau: quyết định thành lập và hoạt động doanh nghiệp (nếu có), giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu không có xác nhận thì xuất trình phiên bản chính để kiểm tra, đối chiếu;

b) Văn bản giới thiệu mẫu con dấu và chủng loại chữ ký của người đại diện thay mặt theo điều khoản của doanh nghiệp;

c) Đối cùng với doanh nghiệp hoạt động đưa bạn lao động đi làm việc việc sinh hoạt nước ngoài, hồ nước sơ cần có thêm văn bạn dạng của cơ quan thống trị nhà nước về lao động chất nhận được thực hiện phù hợp đồng cung ứng lao động đã ký kết kết với đối tác doanh nghiệp nước ngoài;

Việc gửi hồ sơ pháp nhân nêu sinh hoạt Khoản này chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ thì công ty gửi hồ nước sơ bửa sung.

3. Đối với cơ quan, tổ chức, 1-1 vị, đoàn thể, đơn vị trường nêu tại điểm a, điểm b, điểm c Khoản 1 Điều này, lúc nộp làm hồ sơ không yêu cầu gửi hồ sơ pháp nhân; triển khai nộp làm hồ sơ theo luật pháp tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Chương II

VỀ VIỆC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU

Điều 4. Về khu vực nộp hồ nước sơ đề xuất cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

1. Người ý kiến đề nghị cấp hộ chiếu mới (cấp lần đầu, cấp lại khi hộ chiếu không còn hạn) nộp hồ sơ tại Phòng làm chủ xuất nhập cư Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi hay trú hoặc tạm bợ trú.

2. Người ý kiến đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu nộp hồ sơ tại Phòng làm chủ xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú, trợ thì trú hoặc Cục quản lý xuất nhập cảnh, cỗ Công an.

3. Hồ nước sơ kiến nghị cấp lại hộ chiếu (trừ ngôi trường hợp kiến nghị cấp lại hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi) hoàn toàn có thể nộp thông qua doanh nghiệp bưu chính.

4. Ngôi trường hợp cung cấp thiết yêu cầu hộ chiếu gấp dưới đây có thể trực tiếp nộp hồ nước sơ với nhận hiệu quả tại Cục làm chủ xuất nhập cảnh:

a) tín đồ cần đi quốc tế để chữa căn bệnh nếu có giấy tờ chỉ định của bệnh dịch viện;

b) người dân có thân nhân ruột giết ở quốc tế bị tai nạn, bệnh dịch tật, bị chết rất cần được đi gấp để giải quyết, nếu có giấy tờ minh chứng những vụ việc đó;

c) Cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên cấp dưới trong Quân team nhân dân cùng Công an nhân dân mong muốn xuất cảnh gấp, nếu tất cả văn phiên bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi fan đó đang làm cho việc;

d) Trường phù hợp có nguyên nhân cấp thiết khác đủ địa thế căn cứ thì viên trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Về khu vực nhận kết quả

1. Người ý kiến đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ tại cơ quan làm chủ xuất nhập cư nào thì nhận kết quả tại chỗ đó.

2. Người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu hoàn toàn có thể nhận công dụng tại địa chỉ đã đk với công ty lớn bưu chính.

Điều 6. Về hồ nước sơ ý kiến đề xuất cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu

1. Làm hồ sơ gồm:

a) 01 tờ khai chủng loại X01;

b) 02 ảnh mới chụp, cỡ 4cm x 6cm, mặt chú ý thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, fonts nền color trắng. Trẻ nhỏ dưới 09 tuổi cấp tầm thường hộ chiếu với phụ thân hoặc bà bầu thì nộp 02 hình ảnh cỡ 3cm x 4cm;

c) trẻ em dưới 14 tuổi nộp 01 bản sao hoặc phiên bản chụp tất cả chứng thực giấy khai sinh, còn nếu như không có chứng thực thì xuất trình bạn dạng chính nhằm kiểm tra, đối chiếu.

2. Những trường hợp dưới đây thì tiến hành như sau:

a) Trường phù hợp ủy thác nộp hồ sơ vẻ ngoài tại Điều 3 Thông bốn này thì tờ khai mẫu X01 buộc phải do Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn được ủy thác xác nhận và đóng góp dấu liền kề lai ảnh, dĩ nhiên văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó gửi cơ quan thống trị xuất nhập cảnh ý kiến đề nghị cấp hộ chiếu cho những người ủy thác (nếu đề nghị xử lý cho nhiều người thì lập danh sách, có xác thực của cơ quan, tổ chức, công ty lớn được ủy thác).

Xem thêm: Chặn Người Khác Tìm Kiếm Trên Facebook Trên Điện Thoại, Máy Tính

b) Trường đúng theo nộp hồ sơ cấp cho lại hộ xuyên thẳng qua doanh nghiệp bưu chính quy định trên Khoản 3 Điều 4 Thông tứ này thì tờ khai mẫu X01 vì Trưởng Công an phường, xã, thị xã nơi hay trú xác nhận, đóng dấu gần kề lai ảnh, đương nhiên hộ chiếu, bản chụp giấy chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn quý giá sử dụng;

c) ngôi trường hợp ý kiến đề nghị sửa cụ thể trang nhân thân vào hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; giới tính; số giấy minh chứng nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân) của bạn từ đầy đủ 14 tuổi trở lên thì nộp hộ chiếu còn cực hiếm sử dụng ít nhất 01 năm và giấy tờ pháp lý chứng minh sự kiểm soát và điều chỉnh đó;

d) trường hợp kiến nghị cấp lại hộ chiếu vày bị mất thì nộp kèm theo xác nhận của cơ quan thống trị xuất nhập cảnh về việc đã trình báo. Nếu lúc mất hộ chiếu chưa tồn tại đơn trình báo thì nộp dĩ nhiên đơn trình diễn về lý do, thời hạn mất hộ chiếu;

đ) ngôi trường hợp cấp lại hộ chiếu vị hộ chiếu bị hỏng thì nộp dĩ nhiên hộ chiếu đó;

e) trường hợp đề xuất cấp mới, cấp cho lại, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi thì tờ khai mẫu X01 do phụ thân hoặc người mẹ hoặc người giám hộ khai, ký kết thay, được Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi trẻ nhỏ đó thường trú hoặc tạm thời trú xác nhận, đóng góp dấu cạnh bên lai ảnh, kèm theo:

- nếu như đề nghị bổ sung trẻ em bên dưới 09 tuổi vào hộ chiếu của phụ vương hoặc người mẹ thì nộp kèm theo hộ chiếu của phụ thân hoặc người mẹ còn thời hạn tối thiểu 01 năm;

- Nếu ý kiến đề xuất sửa đổi chi tiết trang nhân thân vào hộ chiếu (điều chỉnh họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; vị trí sinh; giới tính; số giấy chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân) thì nộp đương nhiên hộ chiếu của trẻ nhỏ còn thời hạn ít nhất 01 năm và giấy tờ pháp lý minh chứng sự điều chỉnh đó;

- Nếu đề nghị cấp lại hộ chiếu thì nộp kèm hộ chiếu của trẻ nhỏ đó;

- Nếu đề xuất cấp lại hộ chiếu vì hộ chiếu bị mất thì nộp kèm đối kháng trình báo theo mẫu mã X08 phát hành kèm theo Thông tứ này hoặc giấy chứng thực của cơ quan cai quản xuất nhập cảnh về vấn đề đã trình báo mất hộ chiếu;

- Nếu fan giám hộ khai và ký thay thì nộp bản sao hoặc phiên bản chụp có xác thực giấy tờ chứng minh quyền giám hộ trẻ nhỏ đó, còn nếu không có chứng thực thì xuất trình bản chính nhằm kiểm tra, đối chiếu.

3. Lúc nộp hồ nước sơ với nhận kết quả, người đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu xuất trình giấy chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị thực hiện để kiểm tra, đối chiếu. Các trường hợp sau đây thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp nộp hồ sơ tại Phòng thống trị xuất nhập cảnh nơi lâm thời trú thì xuất trình thêm sổ lâm thời trú vì chưng cơ quan gồm thẩm quyền cấp cho để kiểm tra, đối chiếu;

b) Trường hợp cơ quan, tổ chức, công ty được ủy thác nộp hồ nước sơ với nhận tác dụng thì cán bộ, nhân viên cấp dưới của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn xuất trình giấy giới thiệu; giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá bán trị áp dụng của phiên bản thân và của tín đồ ủy thác nhằm kiểm tra, đối chiếu.

Điều 7. Về việc đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu thẳng qua hệ thống điện tử của Cơ quan cai quản xuất nhập cảnh

1. Người đề xuất cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu rất có thể truy cập vào khối hệ thống điện tử của Cơ quan làm chủ xuất nhập cảnh (sau phía trên viết tắt là trang web XNC) tại add https://www.vnimm.gov.vn nhằm khai tờ khai điện tử theo mẫu X01.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ lúc khai rất đầy đủ thông tin vào tờ khai năng lượng điện tử, người đề xuất cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu sử dụng công dụng đặt kế hoạch hẹn trên trang web XNC để sàng lọc thời điểm đến chọn lựa Phòng thống trị xuất nhập cư Công an tỉnh, tp trực thuộc tw hoặc Cục thống trị xuất nhập cư nộp hồ nước sơ. Sau thời gian này, thông tin về tờ khai điện tử sẽ tự động hóa xóa trên website XNC.

3. Vị trí nộp hồ sơ, giấy tờ thủ tục hồ sơ kiến nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ xuyên thẳng qua trang web XNC thực hiện theo điều khoản tại Điều 4, Điều 6 Thông tứ này.

4. Người kiến nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ xuyên qua trang web XNC hoàn toàn có thể nộp lệ chi phí trực đường qua thông tin tài khoản của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, vị trí nộp hồ nước sơ.

Điều 8. Về thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung cập nhật hộ chiếu

1. Đối với làm hồ sơ nộp tại Phòng làm chủ xuất nhập cảnh: thời hạn xử lý không thừa 08 ngày làm việc, kể từ ngày dấn đủ hồ sơ thích hợp lệ.

2. Đối với làm hồ sơ nộp tại Cục cai quản xuất nhập cảnh: thời hạn xử lý không vượt 05 ngày làm cho việc, kể từ ngày nhấn đủ hồ sơ hòa hợp lệ.

3. Ngôi trường hợp mong muốn cần hộ chiếu gấp lao lý tại Khoản 4 Điều 4 Thông bốn này thì giải quyết và xử lý sớm độc nhất trong thời hạn quy định.

4. Trường hòa hợp ngày thao tác làm việc trùng hoặc ngay tức thì với ngày ngủ cuối tuần, ngày nghỉ ngơi lễ, Tết: thời hạn giải quyết được cộng thêm số ngày nghỉ kia theo pháp luật của chủ yếu phủ.

Điều 9. Về bài toán trình báo mất hộ chiếu; hủy giá chỉ trị áp dụng hộ chiếu bị mất; phục hồi giá trị thực hiện của hộ chiếu đã trở nên hủy

1. Nhiệm vụ của fan bị mất hộ chiếu:

a) vào thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện nay mất hộ chiếu, buộc phải trình báo cùng với cơ quan thống trị xuất nhập cảnh nơi gần nhất, theo mẫu X08 để hủy giá chỉ trị sử dụng của hộ chiếu sẽ mất;

b) khi tới trình báo, đề nghị xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá chỉ trị áp dụng để kiểm tra, đối chiếu; nếu kiến nghị và gửi đơn trình báo qua bưu điện thì đơn phải có chứng thực của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi người này thường trú hoặc tạm bợ trú;

c) fan bị mất hộ chiếu nếu không kịp thời trình báo với cơ quan cai quản xuất nhập cảnh sẽ bị xem xét giải pháp xử lý hành bao gồm theo điều khoản của pháp luật.

2. Trọng trách của cơ quan cai quản xuất nhập cảnh khi chào đón đơn trình báo:

a) xác nhận việc trình báo cho tất cả những người bị mất hộ chiếu để tín đồ đó thực hiện vào việc đề xuất cấp lại hộ chiếu nếu tất cả nhu cầu;

b) triển khai việc hủy giá bán trị thực hiện của hộ chiếu đó.

3. Hộ chiếu đã bị hủy giá trị thực hiện do mất, khi tìm thấy hoàn toàn có thể được khôi phục nếu đủ các điều kiện sau:

a) Hộ chiếu được search thấy không bị hỏng, còn thời hạn trường đoản cú 06 mon trở lên;

b) vào hộ chiếu gồm thị thực của nước ngoài còn quý giá hoặc thuộc trường hợp cấp thiết nguyên tắc tại Khoản 4 Điều 4 Thông tứ này.

4. Tín đồ thuộc trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều này trực tiếp nộp hộ chiếu, cố nhiên đơn ý kiến đề nghị khôi phục giá chỉ trị sử dụng của hộ chiếu tại Cục thống trị xuất nhập cảnh.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị, Cục làm chủ xuất nhập cư xem xét, vấn đáp kết quả.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực kể từ ngày trăng tròn tháng 8 năm 2016.

Điều 11. Điều khoản đưa tiếp

Hộ chiếu phổ thông vì cơ quan cai quản xuất nhập cảnh cấp mang đến công

dân vn trước thời khắc Thông tư này có hiệu lực thi hành, ví như còn

thời hạn thì được thường xuyên sử dụng cho đến hết thời hạn ghi vào hộ chiếu.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

1. Các bè bạn Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị chức năng trực thuộc Bộ, người đứng đầu Công an, cảnh sát phòng cháy và chữa trị cháy tỉnh, thành phố trực trực thuộc Trung ương phụ trách tổ chức thực hiện Thông tứ này.

2. Tổng cục bình an có trọng trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn tiến hành Thông bốn này.

Xem thêm: Trọn Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Năm 2021 2022, Trọn Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 Năm 2021

3. Trong quá trình thực hiện, nếu bao gồm vướng mắc, Công an những đơn vị, địa phương và những cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan báo về bộ Công an (qua Tổng viên An ninh) để sở hữu hướng dẫn, nghiên cứu, sửa đổi, xẻ sung.