Mẫu Biên Bản Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực An Ninh Trật Tự

     

74 biểu chủng loại mới áp dụng trong xử phạt vi phạm hành bao gồm vừa được ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn lý lẽ Xử lý phạm luật hành chính.


*
Mục lục bài xích viết

Theo đó, 74 biểu mẫu new (44 mẫu quyết định và 30 chủng loại Biên bản) sử dụng trong xử phạt vi phạm luật hành chính, gồm:

*
74 biểu mẫu mã xử phạt phạm luật hành chính

Ảnh chụp một trong những phần Quyết định xử phạt phạm luật hành bao gồm không lập biên bản

STT

số

Mẫu biểu

MẪU QUYẾT ĐỊNH

1.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự

MQĐ01

Quyết định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu không lập biên bản

2.

MQĐ02

Quyết định xử phạt phạm luật hành bao gồm (sử dụng cho cả trường hòa hợp một hoặc những cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc các hành vi vi phạm luật hành chính)

3.

MQĐ03

Quyết định hoãn thi hành đưa ra quyết định phạt tiền

4.

MQĐ04

Quyết định giảm/miễn phần còn tại/miễn cục bộ tiền phạt vi phạm hành chính

5.

MQĐ05

Quyết định nộp chi phí phạt nhiều lần

6.

MQĐ06

Quyết định hoãn thi hành đưa ra quyết định xử phụt trục xuất

7.

MQĐ07

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một trong những phần lương/một phần thu nhập

8.

MQĐ08

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

9.

MQĐ09

Quyết định chống chế kê biên tài sản có giá bán trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả

10.

MQĐ10

Quyết định cưỡng chế thu tiền, gia tài để thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính/hoàn trả ghê phí

11.

MQĐ11

Quyết định cưỡng chế buộc triển khai biện pháp khắc phục và hạn chế hậu quả

12.

MQĐ12a

Quyết định cưỡng chế thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chủ yếu (sử dụng mang đến trường hợp chống chế khấu trừ 1 phần lương/một phần thu nhập/tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp hạn chế hậu quả)

13.

MQĐ12b

Quyết định cưỡng chế thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành thiết yếu (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế kê biên gia sản có giá trị tương ứng với số chi phí phạt/phải trả lại và buộc thực hiện biện pháp hạn chế hậu quả)

14.

MQĐ12c

Quyết định chống chế thi hành quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu (sử dụng đến trường hợp chống chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí đầu tư và buộc thực hiện biện pháp hạn chế và khắc phục hậu quả)

15.

MQĐ13

Quyết định kê biên gia sản có giá chỉ trị tương xứng với số tiền phạt

16.

MQĐ14

Quyết định tịch thâu tang vật, phương tiện vi phạm hành bao gồm (sử dụng mang lại trường đúng theo không ra ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu hoặc không còn thời hạn tạm duy trì mà bạn vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chưa tới nhận)

17.

MQĐ15

Quyết định buộc tiến hành biện pháp khắc phục hậu quả (sử dụng đến trường đúng theo không ra đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

18.

MQĐ16

Quyết định buộc tiêu bỏ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

19.

MQĐ17

Quyết định thi hành 1 phần quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu (sử dụng đến trường hợp fan bị xử vạc chết/mất tích; tổ chức triển khai bị giải thể/phá sản)

20.

MQĐ18

Quyết định trợ thì giữ tín đồ theo thủ tục hành chính

21.

MQĐ19

Quyết định kéo dãn dài thời hạn tạm giữ người theo giấy tờ thủ tục hành chính

22.

MQĐ20

Quyết định tạm giữ lại tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề

23.

MQĐ21

Quyết định kéo dãn thời hạn tạm giữ lại tang trang bị phương tiện phạm luật hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

24.

MQĐ22

Quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá thể giữ, bảo quản

25.

MQĐ23

Quyết định khấu trừ tiền để bảo lãnh

26.

MQĐ24

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm giữ

27.

MQĐ25

Quyết định khám fan theo thủ tục hành chính

28.

MQĐ26

Quyết định khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo thủ tục hành chính

29.

MQĐ27

Quyết định xét nghiệm nơi chứa giấu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

30.

MQĐ28

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành đó là chỗ ở

31.

MQĐ29

Quyết định hủy bỏ giải pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm luật hành chính

32.

MQĐ30

Quyết định đưa phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá thể giữ, bảo vệ về địa điểm bị lâm thời giữ

33.

MQĐ31

Quyết định trợ thì đình chỉ thi hành quyết định xử phạt phạm luật hành chính

34.

MQĐ32

Quyết định dứt tạm đình chỉ thi hành ra quyết định xử phạt phạm luật hành chính

35.

MQĐ33

Quyết định đưa hồ sơ vụ phạm luật có dấu hiệu tội phạm nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự

36.

MQĐ34

Quyết định về bài toán giao quyền xử phạt phạm luật hành chính

37.

MQĐ35

Quyết định về vấn đề giao quyền chống chế thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

38.

Xem thêm: Có Thể Nói Thần Kiếm Lê Minh Genshin Impact : Top Vũ Khí 3 Sao Mạnh Nhất Game

MQĐ36

Quyết định về bài toán giao quyền tạm thời giữ bạn theo thủ tục hành chính

39.

MQĐ37

Quyết định kết thúc việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính/tạm giữ bạn theo thủ tục hành chính

40.

MQĐ38

Quyết định sửa đổi, xẻ sung, hủy bỏ một phần quyết định vào xử phạt vi phạm luật hành chính

41.

MQĐ39

Quyết định thêm chính đưa ra quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

42.

MQĐ40

Quyết định diệt bỏ ra quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính

43.

MQĐ41

Quyết định trưng cầu giám định

44.

MQĐ42

Quyết định chuyển giấy phép, chứng từ hành nghề đang quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

MU BIÊN BẢN

1.

MBB01

Biên hàn vi phạm hành chính

2.

MBB02

Biên bạn dạng làm việc

3.

MBB03

Biên bản phiên giải trình trực tiếp

4.

MBB04

Biên bạn dạng xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

5.

MBB05

Biên bản xác minh diễn biến của vụ việc phạm luật hành chính

6.

MBB06

Biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt phạm luật hành chính

7.

MBB07

Biên bản về câu hỏi không nhận quyết định cưỡng chế thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

8.

MBB08

Biên phiên bản giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề

9.

MBB09

Biên phiên bản xác minh tin tức về tiền, tài sản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế

10.

MBB10

Biên bạn dạng cưỡng chế thu tiền, gia sản để thi hành đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí

11.

MBB11

Biên phiên bản cưỡng chế buộc triển khai biện pháp khắc phục hậu quả

12.

MBB12

Biên phiên bản cưỡng chế kê biên gia sản có giá trị tương xứng với số tiền phạt/phải trả trả

13.

MBB13

Biên bạn dạng giao bảo quản tài sản kê biên

14.

MBB14

Biên phiên bản chuyển giao gia sản đã kê biên để phân phối đấu giá

15.

MBB15

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

16.

MBB16

Biên bạn dạng trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm duy trì (sử dụng mang đến trường hòa hợp không ra quyết định tạm duy trì tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính, giấy phép, chứng từ hành nghề)

17.

MBB17

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng từ hành nghề bị tạm bợ giữ

18.

MBB18

Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh

19.

MBB19

Giao phương tiện giao thông vận tải bị tạm giữ lại theo giấy tờ thủ tục hành chủ yếu cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản

20.

MBB20

Biên phiên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

21.

MBB21

Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện phạm luật hành chính

22.

MBB22

Biên bản bàn giao người dân có hành vi vi phạm luật hành chính/bị áp giải

23.

MBB23

Biên bạn dạng khám fan theo giấy tờ thủ tục hành chính

24.

MBB24

Biên phiên bản khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theo giấy tờ thủ tục hành chính

25.

MBB25

Biên phiên bản khảm nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm luật hành chính

26.

MBB26

Biên bạn dạng niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ lại theo thủ tục hành chính

27.

MBB27

Biên bạn dạng mở niêm phong tang vật, phương tiện phạm luật hành bao gồm bị tạm duy trì theo giấy tờ thủ tục hành chính

28.

MBB28

Biên bạn dạng bản giao làm hồ sơ vụ vi phạm có tín hiệu tội phạm để truy cứu trọng trách hình sự

29.

MBB29

Biên bản chuyển làm hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành chủ yếu để tổ chức thi hành

30.

Xem thêm: Cách Chấm Điểm Trên Google Form S Để Tạo Bài Kiểm Tra, Tạo Bài Kiểm Tra Tự Chấm Điểm Sử Dụng Google Form

MBB30

Biên bạn dạng chuyển giấy phép, chứng từ hành nghề vẫn quá thời hạn trợ thời giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm luật hành chính

Hiện hành, theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP, gồm 32 biểu mẫu thực hiện trong xử phạt phạm luật hành chính (gồm đôi mươi mẫu Quyết định, 11 chủng loại Biên bản và 01 biểu mẫu khác).