Kiểm Tra Chương 2 Hình Học 6 Có Ma Trận

     

visalco.com.vnxin reviews Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Hình học 7 Chương 2 năm học 2019 - 2020 có câu trả lời và ma trận sau đây. Đề kiểm soát 45 phút môn Toán Hình học tập 7 với nhiều dạng bài bác tập hệ thống kiến thức được học tập trong chương 2 Hình học 7, sẽ giúp các em làm cho quen với nhiều dạng đề khác nhau, cũng giống như ôn tập chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới của mình.

Bạn đang xem: Kiểm tra chương 2 hình học 6 có ma trận

Đề kiểm soát 1 huyết môn Hình học 7 năm học tập 2019 - 2020 phía trong bộ đề bình chọn 1 ngày tiết môn Toán lớp 7 vị visalco.com.vnđăng tải. Đây là đề đánh giá tổng kết kiến thức được học tập trong chương 2 môn Hình học lớp 7. Chúc những em học tốt và đạt điểm cao trong số bài thi của mình.


Ôn tập Hình học 7 chương 2 bao gồm đáp án

Ma trận đề đánh giá chương 2 Hình học tập 7 Đề khám nghiệm 1 tiết học tập kì 2 Toán 7 Đáp án Đề bình chọn 45 phút Toán 7 học tập kì 2

Ma trận đề kiểm soát chương 2 Hình học 7

cấp độ

Tên

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Tổng ba góc của một tam giác

Biết định lí về tổng cha góc của một tam giác.

Số câu

Số điểm

1

0,5

1

0,5

2. Hai tam giác bởi nhau

Biết định nghĩa hai tam giác bằng nhau.

Biết các trường hợp bằng nhau của nhì tam giác.

Chứng minh 2 tam giác cân nhau trong bài toán cụ thể bằng phương pháp sử dụng các trường hợp bằng nhau của 2 tam giác.

Chứng minh được 2 đoạn trực tiếp bàng nhau, 2 góc bởi nhau nhờ vào việc c/m 2 tam giác bằng nhau.

Số câu

Số điểm

1

0,5

2 (C6a)

3

3

3,5

3. Các dạng tam giác đặc biệt.

Biết có mang tam giác cân, tam giác đều, tam giác vuông.

Biết định lí Pitago thuận với đảo.

Tính được độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác vuông lúc biết độ dài 2 cạnh kia.

- C/m 2 đoạn thẳng bằng nhau, những góc bởi nhau phụ thuộc vào các ngôi trường hợp cân nhau của 2 tam giác vuông.

Số câu

Số điểm

2

1

1 (C5 – Pisa)

2,5

1 (C6b)

2,5

4

6

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

4

1

10%

1

2,5

25%

3

5,5

55%

8

10

100%

Đề kiểm tra 1 tiết học tập kì 2 Toán 7

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Hãy khoach tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Tổng bố góc của một tam giác bằng

A. 1800

B. 3600

C. 900

D. 450

Câu 2. Tam giác có ba cạnh bằng nhau là:

A. Tam giác vuông

B. Tam giác cân

C. Tam giác đều

D. Tam giác tù

Câu 3.

Xem thêm: Cách Làm Hiệu Ứng Chớp Sáng Trong Capcut, Cách Làm Hiệu Ứng Rung Trên Capcut

Hai tam giác call là đều bằng nhau nếu có:

A. Những cạnh tương ứng bằng nhau.

B. Các góc tương ứng bằng nhau.

C. Các cạnh cân nhau và những góc bởi nhau.

D. Những cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương xứng bằng nhau.

Câu 4. Cho vuông cân nặng tại A thì

A. BC = AC + AB

B. AB2 = BC2 + AC2

C. BC2 = AC2 + AB2

D. AB = BC + AC

II. Tự luận: (8 điểm)

Câu 5 (2,5 điểm). BỨC TƯỜNG

Gần nhà của bạn Tỏa có một bức tường chắn rào xung quanh nhà. Để trèo lên bức các bạn Tỏa đã dùng một dòng thang để gần bức tường (như hình bên). Biết rằng chiều dài của thang là 5m với chân thang bí quyết tường là 3m.

Câu hỏi: Hãy tính chiều cao bức tường đó.

Câu 6 (5,5 điểm). cho ΔABC cân tại A. Phân giác AM (M ∈ BC), Vẽ bảo hành ⊥ AC (H ∈ AC), ông xã ⊥ AB (K ∈ AB).

A. Chứng tỏ rằng ΔAMB = ΔAMC.

B. Minh chứng rằng bảo hành = CK.

Đáp án Đề đánh giá 45 phút Toán 7 học tập kì 2

I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

Đáp án

A

C

D

C

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu

Nội dung

Điểm

5

Ta tất cả chiếc thang và bức tường chắn tạo thành một giác vuông (như hình).

Áp dụng định lí Pi-ta-go trong ΔABC ta có:

AC2 + BC2 = AB2

→ AC2 = AB2 - BC2

→ 25 - 9 = 16

→ AC =

*
= 4 (m)

hay chiều cao của tường ngăn là 4m.

Xem thêm: Top 6 App Thiết Kế Quần Áo Trên Điện Thoại Chuyên Nghiệp Dành Cho Dân Thiết Kế

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

6

GT

Δ ABC,

*
=
*
, bảo hành ⊥ AC (H ∈ AC),

CK ⊥ AB (K ∈ AB)

KL

a) Δ AMB = Δ AMC.

b) bảo hành = CK

a) Xét Δ AMB với Δ AMC có:

AB = AC (gt)

*
=
*
(gt)

AM chung

→ Δ AMB = ΔAMC (c.g.c)

b) Xét Δ ABH cùng Δ ACK có

AB = AC (gt)

*
=
*

*
chung

Suy ra Δ ABH = Δ ACK (cạnh huyền – góc nhọn)

→ bảo hành = CK

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ