Kclo Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

     

- Định nghĩa: hóa học điện li mạnh mẽ là các chất khi tổ hợp trong nước thì phần tan điện li hoàn toàn thành ion.

Bạn đang xem: Kclo là chất điện li mạnh hay yếu

- các chất năng lượng điện li bạo gan gồm: axit mạnh, bazo mạnh, hầu hết các muối.

Xem thêm: Cập Nhật Đáp Án Đề Toán Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2021 Nghệ An Năm 2021 (3 Môn)


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu đuối là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M bạn ta khẳng định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần nhiều muối có môi trường trung tính là


Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, có bao nhiêu hỗn hợp có môi trường axit ?


Cho dãy những chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa làm phản ứng được với hỗn hợp HCl, vừa bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất bao gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan khi cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- và a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch chứa 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ và b mol $SO_4^2 - $. Tổng trọng lượng muối tan gồm trong hỗn hợp là 62,3 gam. Giá trị của a với b thứu tự là


Dung dịch Y cất Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn hỗn hợp lượng muối hạt khan thu được là


Khi cho 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl nhận được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Mật độ mol của HCl trong dung dịch đã dùng là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) với dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y bao gồm pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược hỗn hợp X, giá trị pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd hỗn hợp tất cả HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit chiếm được dd tất cả pH = 3. Vậy a có mức giá trị là:


Thể tích của n­ước phải thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl bao gồm pH = 1 để đ­ược dung dịch axit gồm pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) với V2 lít dung dịch NaOH (pH = 9) nhận được dung dịch bao gồm pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:


Cho 40 ml hỗn hợp HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ đựng 1 cation và 1 anion trong những các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Các dung dịch đó là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản bội ứng


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được lúc trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M cùng với 60 ml dung dịch CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.

Xem thêm: Những Dấu Hiệu Nhận Biết Thì Tương Lai Đơn Dấu Hiệu Nhận Biết


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận biết được mấy chất?


Đối với hỗn hợp axit táo bạo HNO3 0,1M nếu bỏ lỡ sự điện li của nước thì đánh giá nào sau đấy là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Phải hòa chảy vào nước đầy đủ muối nào, từng nào mol ?


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.