Hiện nay pvc được điều chế theo sơ đồ sau

     

Da tự tạo (PVC) được pha trộn từ khí vạn vật thiên nhiên (CH4). Nếu năng suất của tổng thể quá trình là 20% thì nhằm điều chế 1 tấn PVC phải bắt buộc một thể tích khí vạn vật thiên nhiên (xem khí vạn vật thiên nhiên chứa 85% metan) là:
Bạn đang xem: Hiện nay pvc được điều chế theo sơ đồ sau

Từ CH4người ta pha trộn PE theo sơ thiết bị sau:CH4→C2H2→C2H4→PE

Giả sử năng suất của mỗi bội phản ứng đều bằng 80% thì thể tíchCH4 (đktc) cần dùng để điều chế được 5,6 tấn PE là


Cho sơ đồ chuyển hóa : CH4→C2H2→C2H3Cl→PVC. Theo sơ vật dụng trên trường đoản cú 448 m3 khí vạn vật thiên nhiên (ở đktc) thì tổng thích hợp được m kg PVC. Cực hiếm của m là (biết CH4chiếm 80% thể tích khí vạn vật thiên nhiên và năng suất của cả quy trình là 50%)


Khối lượng C2H4cần dùng để làm điều chế 2.5t PE là bao nhiêu? biết hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%


Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ vật sau (hs : hiệu suất):

CH4→Hs:15%C2H2→Hs:95%C2H3Cl→Hs:90%PVC

Thể tích khí thiên nhiên (đktc) đề nghị để pha chế được 8,5 kg PVC (biết khí thiên nhiên chứa 95% CH4 về thể tích) là


Trong công nghiệp bạn ta điều chế PVC trường đoản cú etilen theo sơ đồ vật sau:

Etilen→Cl21,2-dicloe tan→500°Cvinyl clorua→PVC

Với hiệu suất những phản ứng khớp ứng là 80% ; 70% và 62,5%. Thể tích khí etilen (ở đktc) yêu cầu lấy để có thể điều chế được 1 tấn PVC là


Cao su buna được tổng phù hợp theo sơ đồ: ancol etylic → buta-1,3-đien → cao su thiên nhiên buna. Hiệu suất cả quy trình điều chế là 80%, mong mỏi thu được 540 kg cao su đặc buna thì cân nặng ancol etylic bắt buộc dùng là


Cho sơ đồ vật tổng hợp cao su đặc buna:Metan→Axetilen→Vinyl axetilen→Buta-1,3-đien→Cao su buna

Từ 40 kilogam metan rất có thể điều chế được bao nhiêu kg cao su đặc buna (biết công suất của cả quá trình bằng 80%)?
Xem thêm: Mắc Bệnh Quai Bị Nên Ăn Gì Để Mau Chóng Khỏi Bệnh? 4 Loại Thực Phẩm Bệnh Nhân Quai Bị Nên Tránh Xa

Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (metan chiếm phần 97% khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và công suất mỗi tiến độ như sau:Metan→H=15%Axetilen→H=85%Vinyl clorua→H=80%PVCMuốn tổng hợp 1,0 tấn PVC thì nên cần bao nhiêu m3khí thiên nhiên (đo làm việc đktc) ?


Cao su buna (CSBN) được cung cấp từ mộc chứa 1/2 xenlulozơ theo sơ đồ: Xenlulozơ→1glucozơ→2etanol→3buta-1,3-đien→4CSBN

Hiệu suất của 4 quá trình lần lượt là 60%, 80%, 75% và 100%. Để phân phối 1,0 tấn CSBN cần từng nào tấn gỗ?


Thủy phân 43 gam poli(vinyl axetat) vào kiềm nhằm điều chế poli(vinyl ancol) chiếm được 24,1 gam polime. Công suất của phản bội ứng là:


Để điều chế cao su đặc buna bạn ta rất có thể thực hiện theo những sơ đồ biến hóa sau:C2H5OH→50%buta-1٫3-dien→80%cao su buna

Tính cân nặng ancol etylic yêu cầu lấy để rất có thể điều chế được 54 gam cao su buna theo sơ đồ gia dụng trên?


Từ 4,2 tấn etilen tín đồ ta hoàn toàn có thể thu được từng nào tấn PVC biết công suất của cả quá trình là 80%?


PVC được pha trộn từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:CH4→H=75%C2H2→H=80%CH2=CH-Cl→H=90%PVCHỏi đề xuất bao nhiêum3 khí thiên nhiên (đktc) để điều chế 100 kg nhựa PVC (Biết vào khí vạn vật thiên nhiên có 95%CH4) ?


Sơ thiết bị phản ứng dễ dàng và đơn giản nhất pha trộn nhựa novolac (dùng để thêm vào bột ép, sơn) như sau:

Để nhận được 10,6 kg nhựa novolac thì nên cần dùng x kg phenol và y kg dung dịch fomalin 40% (hiệu suất quy trình điều chế là 80%). Giá trị của x và y thứu tự là
Xem thêm: Quyết Định 831/Qđ-Byt - Quyết Định 831/2001/Qđ

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam