Giấy xác nhận học sinh sinh viên

     

Bạn đã biết viết Mẫu đối chọi xin chứng thực là sinh viên của trường? giả dụ chưa, hãy tham khảo tủ đồ được visalco.com.vn tuyển chọn và ra mắt dưới đây. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường được giữ hộ tới bgh Trường mà nhiều người đang theo học. Trong đơn, yêu cầu nêu rõ thông tin cá nhân như bọn họ tên, mã số sinh viên, tháng ngày năm sinh, tên lớp và hệ đào tạo... Mời chúng ta cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Giấy xác nhận học sinh sinh viên


1. Đơn xin xác nhận là sinh viên sẽ học trên trường số 1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tư bởi - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu - ngôi trường Đại học tập ...............

- Phòng công tác chính trị và thống trị sinh viên

- Viện/Khoa/Bộ môn…………….……………………..……………..

Tên em là:……………………………………………………………………….…………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………..

Quê quán: ……………………………………………………….…………………………..

CMTND: ……………………………………………………………………………………

Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………………

Hiện là sv lớp: ……………………………………………...………………………

Khoa: ……………………………………………………………………………….……….

Khoá:………………………………………………………………….……………………..

Em làm đối chọi này kính hy vọng nhà trường xác nhận cho em hiện tại là sv của trường Đại học ........... Nhằm ……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………..………………

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày……. mon …….năm 20…..

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ &QLSV

XÁC NHẬN CỦA

VIỆN/KHOA/BỘ MÔN

NGƯỜI LÀM ĐƠN


2. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường số 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tư vày - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: bgh Trường...................................

Tôi tên:.................................................................... Mã số sinh viên:.......................................

Xem thêm: Kiểm Tra Địa Chỉ Mac Của Laptop Win 10, Cách Xem Địa Chỉ Mac Của Laptop Win 10

Ngày sinh:................................................................................................................................

Nơi sinh:..................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................

Là sv lớp:...................................................................Khóa.............................................

Hệ đào tạo: ................................ Tại Trường Đại học.................................................................

Tôi làm đối kháng này kính nhờ cất hộ đến bgh xác nhận đến tôi là sinh viên đã học tại Trường.

Lý do:.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Chân thành cảm ơn và chào mừng trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU............, ngày.....tháng.....năm.........TL. HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG KHOA................, ngày.....tháng.....năm........Người làm đơn(Chữ ký, ghi rõ bọn họ tên)

Bạn rất có thể tải Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học trên trường bạn dạng .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Đến Cách Sửa Lỗi Appcrash Win 7 64Bit, Fix Lỗi Appcrash Win 7

Mời độc giả cùng xem thêm tại mục giáo dục đào tạo và giảng dạy trong mục biểu chủng loại nhé.