Giấy ủy quyền giải quyết tai nạn giao thông

     

Mẫu giấy ủy quyền nộp phạt vi phạm giao thông, nhận lại xe, giấy tờ cà vẹt xe, bằng lái theo quy định của pháp luật, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.


*
Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền giải quyết tai nạn giao thông

Người ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Người quyền là người bị lập Biên bản vi phạm hành chính số: ………./BB-VPHC, quyển số: ….. do Công an ……….. lập ngày …./…/20……..

Người được ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện người ủy quyền liên hệ với Phòng cảnh sát giao thông - Trạm cảnh sát giao thông ....., tỉnh/thành phố ...., các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức, cá nhân có liên quan để: tham gia giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nêu trên, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan, nộp phạt, lệ phí theo Biên bản vi phạm hành chính nêu trên.

Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền đại diện người ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ, lập văn bản, ký tên vào các giấy tờ có liên quan đến nội dung được ủy quyền, nộp phí, lệ phí, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe, nhận lại xe, giấy phép lái xe và các giấy tờ khác có liên quan.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Toán 8 Cấp Huyện Năm 2020, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Cấp Huyện Có Đáp Án

Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

Thời hạn ủy quyền: ….. (….) tháng, kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Chính Thức Năm 2016 Đại Học Luật Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội 3 Năm Qua 2017

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.