GIẤY ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT TAI NẠN GIAO THÔNG

     

chủng loại giấy ủy quyền nộp phạt phạm luật giao thông, dấn lại xe, giấy tờ cà vẹt xe, bằng lái xe theo giải pháp của pháp luật, được đặt theo hướng dẫn và file word .doc kèm theo phía dưới.


*
Admin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

---------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ...... Mon .... Năm ........... Tại: ..........................

Bạn đang xem: Giấy ủy quyền giải quyết tai nạn giao thông

Người ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

fan quyền là tín đồ bị lập Biên bản vi phạm hành bao gồm số: ………./BB-VPHC, quyển số: ….. Bởi vì Công an ……….. Lập ngày …./…/20……..

Người được ủy quyền:Ông/Bà : …………………Sinh năm : ………Căn cước công dân số: …………… cấp cho ngày…………… vì Cục cảnh sát …………………Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

văn bản ủy quyền: fan ủy quyền giao cho tất cả những người được ủy quyền đại diện người ủy quyền liên hệ với Phòng cảnh sát giao thông - Trạm cảnh sát giao thông ....., tỉnh/thành phố ...., những cơ quan bao gồm thẩm quyền, các tổ chức, cá thể có tương quan để: tham gia giải quyết vụ việc vi phạm luật hành thiết yếu nêu trên, nhận bản chính Giấy chứng nhận đăng cam kết xe, dìm lại xe, giấy tờ lái xe và các giấy tờ khác gồm liên quan, nộp phạt, lệ chi phí theo Biên bạn dạng vi phạm hành bao gồm nêu trên.

Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền thay mặt người ủy quyền tiến hành việc nộp hồ sơ, lập văn bản, ký tên vào các sách vở và giấy tờ có liên quan đến câu chữ được ủy quyền, nộp phí, lệ phí, nhận bạn dạng chính Giấy ghi nhận đăng cam kết xe, dìm lại xe, bản thảo lái xe và các sách vở và giấy tờ khác bao gồm liên quan.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Toán 8 Cấp Huyện Năm 2020, Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 8 Cấp Huyện Có Đáp Án

Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

Thời hạn ủy quyền: ….. (….) tháng, kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

Xem thêm: Công Bố Điểm Chuẩn Chính Thức Năm 2016 Đại Học Luật Hà Nội, Điểm Chuẩn Đại Học Luật Hà Nội 3 Năm Qua 2017

Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, bạn ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.