Toán Lớp 5 Trang 143 Luyện Tập

     

Viết số tương thích vào ô trống: Một con ốc sên bò với vận tốc 12cm/phút. Hỏi bé ốc sên đó trườn được quãng đường 1,08m trong thời gian bao lâu ?


Viết số tương thích vào ô trống:

 

*

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 143 luyện tập

(t = s : v)

Lời giải chi tiết:

Muốn tính thời hạn ta rước quãng đường phân chia cho vận tốc, hay (t = s : v).

Ta có: (261: 60 = 4,35) ;

(78: 39 = 2 );

(165 : 27,5 = 6);

(96 : 40 = 2,4).

Vậy ta có bảng công dụng như sau:

*


Một bé ốc sên trườn với vận tốc (12cm/)phút. Hỏi nhỏ ốc sên đó trườn được quãng đường (1,08m) trong thời gian bao lâu ?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị đo quãng con đường sang đơn vị xăng-ti-mét.

- Muốn tính thời hạn ta lấy quãng đường phân chia cho vận tốc.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: (12cm/)phút

1,08 m: ... Phút?

Bài giải

Đổi: (1,08m = 108cm).

Thời gian nhỏ ốc sên bò hết quãng đường chính là :

(108 : 12 = 9) (phút)

Đáp số: (9) phút. 


Vận tốc bay của một bé chim đại bàng là 96km/giờ. Tính thời gian để nhỏ đại bàng đó bay được quãng con đường 72km.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta đem quãng đường chia cho vận tốc.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương Đại Cương Kim Loại Violet 2022, Kiểm Tra 1 Tiết

(t = s : v)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 96km/giờ

Quãng đường: 72 km

Thời gian: ....?

Bài giải

Thời gian để con đại bàng bay được 72km là:

(72 : 96 =0,75) (giờ)

(0,75) giờ (= 45) phút

Đáp số: (45) phút.


Một nhỏ rái cá hoàn toàn có thể bơi với gia tốc 420m/phút. Tính thời gian để rái cá bơi lội được quãng con đường 10,5km.

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị chức năng đo của quãng đường sang đơn vị chức năng mét.

- Muốn tính thời gian ta đem quãng đường phân chia cho vận tốc.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Vận tốc: 420m/phút

Quãng đường: 10,5km

Thời gian: ...?

Bài giải

Đổi: 10,5km = 10500m.

Thời gian để rái cá tập bơi được quãng đường 10,5km là: 

10500 : 420 = 25 (phút)

Đáp số: 25 phút.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Thi Giữa Học Kì 2 Môn Khoa Học Tự Nhiên 6 Năm 2021


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp visalco.com.vn


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện visalco.com.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép visalco.com.vn gởi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.