Dung Dịch X Chứa Các Ion

     

Chia X thành 2 phần bởi nhau nên những khi tính được một phần chúng ta đề xuất nhân đôi nhằm tính m.
Bạn đang xem: Dung dịch x chứa các ion

Trộn 100 ml dung dịch bao gồm pH = 1 tất cả HCl với HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH mật độ a mol/l thu được 200 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Cực hiếm của a là


Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M cùng với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu được hỗn hợp X. PH dung dịch X là?


Cho 10 ml hỗn hợp HCl bao gồm pH = 3. Yêu cầu thêm vào hỗn hợp này bao nhiêu ml nước để thu được dung dịch có pH = 4.


Cho dung dịch X chứa 0,1 mol Al3+, 0,2 mol Mg2+, 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+

- Nếu mang đến dung dịch X công dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 86,1 gam kết tủa

- Nếu cho 850 ml hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch X thì khối lượng kết tủa nhận được là :


Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 xM cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH bao gồm pH =12 thu được hỗn hợp Z gồm pH = 2. Quý hiếm x là


Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M cùng HCl cùng với 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Dung dịch có pH là


Dung dịch E chứa những ion: Ca2+, Na+, HCO3-, Cl- trong đó số mol của Cl- gấp đôi số mol của ion Na+. Cho 1 nửa hỗn hợp E phản ứng với dd NaOH dư thu được 4g kết tủa. Cho một nửa dd E còn lại phản ứng với dd Ca(OH)2 dư thu được 5g kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn hỗn hợp E nhận được m gam chất rắn khan. Quý hiếm của m là:


Trộn 250ml hỗn hợp hỗn hợp tất cả H2SO4 0,005M và HCl 0,01M với 200ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,001M với Ba(OH)2 0,0005M thu được hỗn hợp X. Dung dịch X gồm pH là:
Xem thêm: Điều Trị Hôi Vùng Kín Bằng Lá Trầu Không, Có Nên Vệ Sinh Vùng Kín Bằng Lá Trầu Không

Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với hầu như thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Để trung hòa - nhân chính 300 ml dung dịch X bắt buộc vừa đầy đủ V ml dung dịch Y bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Quý giá của V là


Dung dịch X cất m gam 3 ion : Mg2+, NH4+, SO42-. Phân tách dung dịch X thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với hỗn hợp KOH chiếm được 5,8g kết tủa. Phần 2 nấu nóng với hỗn hợp NaOH dư thu được 3,36 lit khí (dktc). Quý giá của m là :


Dung dịch X tất cả chứa Al3+ 0,1 mol; Fe2+ 0,15 mol; Na+ 0,2 mol; SO42- a mol với Cl- b mol. Cô cạn hỗn hợp thu được 51,6 gam chất rắn khan. Vậy quý giá của a, b tương xứng là:


Trộn hỗn hợp X chứa OH- (0,17 mol), Na+ ( 0,02 mol) và Ba2+ với dung dịch Y cất CO32- ( 0,03 mol), Na+ (0,1 mol) và HCO3- nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Một hỗn hợp X tất cả 0,01 mol K+; 002 mol HCO3- với a mol ion Y (bỏ qua sự năng lượng điện li của nước). Ion Y và cực hiếm của a là


Thể tích hỗn hợp X chứa đồng thời nhị bazo NaOH 1,5M cùng KOH 1M cần dùng làm trung hòa 200 ml dung dịch Y chứa hỗn hợp HCl 0,1M cùng H2SO4 0,2M là


Cho vô cùng từ trường đoản cú 0,2 lít dung dịch HCl 1M vào 0,2 lít dung dịch tất cả hổn hợp KOH 0,5M, K2CO3 0,4M mang đến phản ứng hoàn toàn, nhận được x lít khí sinh hoạt đktc. Giá trị của x là:
Xem thêm: Giảm Cân Bằng Chuối Có Hiệu Quả Không ? 7 Cách Giảm Cân Bằng Chuối Hiệu Quả Đến Bất Ngờ

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam