ĐỊNH LUẬT TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG

     

_______________________________________________________________________________________________

Chương 4

CÂN BẰNG HÓA HỌC

ÐỊNH LUẬT TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG. ÐỊNH LUẬT DỜI ÐỔI MỨC CÂN BẰNG LE CHÂTELIER.

làm phản ứng bạn đang xem: Định luật công dụng khối lượng
Bạn đang xem: định luật tác dụng khối lượng

*

được hotline là phản nghịch ứng cân bằng hay thuận nghịch
khi nó xảy ra theo hai chiều ngược nhau trong cùng một điều kiện. Vì chưng đó, phản nghịch ứng cân nặng bằng xảy ra không hoàn toàn, nghĩa là sau phản bội ứng không những thu được sản phẩm (C, D) mà còn có cả các tác hóa học (A, B).

Thí dụ: Với bội phản ứng ester hóa giữa acid acetic

*Xem thêm: Tphcm Ban Hành Kế Hoạch Thời Gian Năm Học 2021, Khung Kế Hoạch Thời Gian Năm Học 2021

*

*Xem thêm: Vị Trí Mọc Mụn Đoán Bệnh - Đoán Bệnh Qua Vị Trí Mọc Mụn Trên Mặt

*

được gọi là đạt trạng thái cân đối khi trong thuộc một 1-1 vị thời hạn nếu gồm bao nhiêu phân tử tác hóa học (A, B) mất đi bởi tham gia bội phản ứng thuận nhằm tạo sản phẩm (C, D) thì cũng có thể có bấy nhiêu phân tử tác hóa học (A, B) được tạo trở lại từ phản ứng nghịch, lúc đó tốc độ phản ứng thuận và vận tốc phản ứng nghịch bằng nhau, lúc này nồng độ các chất trong phản ứng không chuyển đổi nữa.

Cân bởi hóa học tập được hotline là cân đối động do thực ra luôn luôn luôn gồm phản ứng thuận cùng nghịch xẩy ra nhưng vị lượng những chất trong hệ phản bội ứng không thay đổi khi làm phản ứng đạt trạng thái cân bằng nên phản ứng được đánh giá như xong. Hơn nữa, có thể làm thay đổi trạng thái cân đối của bội nghịch ứng bằng phương pháp thay đổi các yếu tố như nồng độ những chất, sức nóng độ, áp suất.

I. ÐỊNH LUẬT TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG

Ðịnh qui định này vị Gulberg, Waage (Na Uy) chỉ dẫn năm 1864, nhằm xác minh trạng thái cân đối của một bội phản ứng cân bằng.

1. Ngôi trường hợp thăng bằng giữa những khí rất có thể xem như khí lý tưởng

TOP

a. Hằng số thăng bằng Kc

Xét phản bội ứng cân nặng bằng:

Gọi thứu tự là hằng số gia tốc của bội nghịch ứng thuận và nghịch. Mang sử phản bội ứng thuận tương tự như phản ứng nghịch hầu hết thuộc loại đơn giản và dễ dàng (nghĩa là phản nghịch ứng chỉ xảy ra trong một giai đoạn, bậc phản bội ứng riêng rẽ phần của mỗi tác hóa học bằng hệ số tỉ lượng nguyên buổi tối giản đứng trước mỗi tác hóa học trong phản ứng).

Vận tốc phản bội ứng thuận là:

v1 = k1

Vận tốc phản nghịch ứng nghịch là:

v-1 = k - 1

, nồng độ các sản phẩm C, D càng tăng .Bạn đã xem: Định nguyên tắc tác dụng khối lượng

Như vậy, giảm dần theo thời gian, còn tăng đột biến theo thời gian. Sau một thời hạn vận tốc phản bội ứng thuận v1 sẽ phẳng phiu tốc bội nghịch ứng nghịch , bây giờ phản ứng đạt trạng thái cân nặng bằng, phản bội ứng được xem như xong.

v1 = v- 1

=> k1 = k_ 1

=>

Vì là những hằng số gia tốc phản ứng, chỉ tùy thuộc ánh nắng mặt trời (và tùy thuộc bản chất của phản bội ứng), do đó ứng cùng với một sức nóng độ xác định (và một phản nghịch ứng xác định), ta có:

cb: cân nặng bằng, chỉ nồng độ các chất C, D, A, B thời gian đạt trạng thái cân bằng.

Kc được gọi là hằng số cân bằng của phản nghịch ứng liên hệ đến nồng độ (mol/l). Kc chỉ phụ thuộc nhiệt độ và thực chất của phản bội ứng, mà lại không phụ thuộc vào nồng độ những chất trong phản bội ứng.

Hệ thức trên biểu diễn sự tương tác giữa nồng độ hóa chất (tức trọng lượng của hóa chất) lúc cân bằng, đó là nội dung của định luật tác dụng khối lượng.

Có thể phát biểu định luật này như sau: lúc một phản ứng đồng thể đạt trạng thái thăng bằng thì tỉ số tích số nồng độ thành phầm với tích số mật độ tác chất là một trong hằng số tại 1 nhiệt độ xác định.

Tổng quát tháo với làm phản ứng:

mA + nB pC + qD

người ta chỉ rằng:

Thí dụ: với phản bội ứng:

2NOCl(k) 2NO(k) + Cl2(k)

thì

b. Hằng số cân đối Kp

Hằng số cân bằng này liên hệ đến áp suất riêng rẽ phần của chất hóa học ở thể khí lúc cân bằng (lúc đạt trạng thái cân bằng).

.

Xét phản bội ứng:

Gọi PA, PB, PC, PD thứu tự là áp suất riêng rẽ phần của những khí A, B, C, D có thể xem như khí ưng ý lúc cân bằng , lần lượt là số mol của A, B, C, D hiện diện trong thể tích V của hệ phản bội ứng (bình làm phản ứng) lúc cân bằng ở ánh nắng mặt trời T (oK).