ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 12 NĂM 2016

     
Luyện thi Violympic Luyện thi Violympic lớp 3 Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2015


Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 4 vòng 12 năm 2016

*
pdf

Đề thi ViOlympic lớp 5 vòng 11 năm 2013-2014


*
pdf

Đề thi tiếng Anh Violympic lớp 5 vòng 1 năm 2013 - 2014
Xem thêm: Cách Tạo Nhóm Chat Trên Facebook Bằng Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản

*
pdf

Đề thi giờ đồng hồ Anh Violympic lớp 5 vòng 5 năm 2013 - 2014


Nội dung

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2015 - 2016Bài 1: Hãy điền số tương thích vào nơi chấm.Câu 1.1: Tính 107 x 9 = .............Câu 1.2: Điền lốt , = phù hợp vào vị trí chấm:120 x 8 ........... 1000Câu 1.3: Tính: 4092 + 3986 = ................Câu 1.4: Tính: 7469 + 1475 = ..............Câu 1.5: Số nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau mà tổng những chữ số của số đó bởi 15 làsố .............Câu 1.6: Tính: 835 : 5 + 3986 = .............Câu 1.7: Điền số phù hợp vào nơi chấm: 2m 15cm : 5 = ............ CmCâu 1.8: Đoạn trực tiếp AB dài 76cm. M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB, N là trung điểmcủa đoạn thẳng AM. Tính độ lâu năm đoạn thẳng NB.Câu 1.9: Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số khácnhau.Câu 1.10: Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số gồm 3 chữ số to hơn 868?Bài 2: Đỉnh núi trí tuệCâu 2.1: Số nhỏ nhắn nhất lớn hơn 999 là: ..............Câu 2.2: Tính: 3987 + 2465 = ...........Câu 2.3: có 345 túi gạo từng túi 5kg với 1 túi gạo 3kg. Tính trọng lượng của 346 túi gạo đó.Câu 2.4: Số béo nhất nhỏ hơn năm ngoái là số: .............Câu 2.5: Số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau được viết từ những chữ số 0; 4; 7; 9 làsố: ..............Câu 2.6: tìm x, biết: x : 5 = 18 dư 4.Câu 2.7: Tính: 102 x (64 : 8) = ..............Câu 2.8: Tính: 175 : (63 - 58) = .............Câu 2.9: Tìm một số trong những biết 50% số đó cùng với 36 thì bởi 100.Câu 2.10: Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số từ bỏ nhiên to hơn 189 và bé dại hơn 298?Bài 3: xong xuôi phép tính (Điền các chữ số thích hợp vào chỗ chấm sẽ được phéptính đúng)Câu 3.1: 3....... + ...96 = 560Câu 3.2:......... + 108 = 453Câu 3.3:...5.... - 5...8 = 378Câu 3.4:...02 - ....6 = 31...Câu 3.5: 38... + 2...4 = ...41Câu 3.6:......... X 6 = 906Câu 3.7:....86 - 3...8 = 28...Câu 3.8: 89.... - .......7 = 495Câu 3.9: 2........ X 3 = ...02Câu 3.10: 5.......8 + 374.... = ....505ĐÁP ÁNBài 1: Hãy điền số phù hợp vào nơi chấmVnDoc - mua tài liệu, văn bạn dạng pháp luật, biểu chủng loại miễn phí Câu 1.1: 963Câu 1.2:


Xem thêm: Hướng Dẫn Học Sinh Giải Bài Toán Tổng Tỉ, Toán Tổng Tỉ Lớp 4

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12