Đề thi toán kì 1 lớp 9

     

Bộ đề thi HK1 Toán 9 là tài liệu hữu ích, bao gồm 60 đề khám nghiệm cuối kì 1 lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: đề thi toán kì 1 lớp 9


Bộ đề thi học kì 1 Toán 9


Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 1

Câu 1.(l,5 điểm)

a) trong những số sau :

*
số làm sao là CBHSH của 25 .

b) kiếm tìm m nhằm hàm số y=(m-5) x+3 đồng đổi thay trên R.

c) cho tam giác ABC vuông trên A tất cả AC=12, BC=15. Tính quý giá của

*

Câu 2. (2,5 điểm)

a) tìm x để căn thức

*
 có nghĩa.

b)

*

c) kiếm tìm x, biết

*

Câu 3.(2,5 điểm)

Cho hàm số

*
có đồ thị d

a) Vẽ vật dụng thị d của hàm số. Tính góc tạo vày đường thẳng d cùng với trục Ox

b) Giải hệ phương trình:

*

Câu 4.(3,5 điểm)

Cho nửa con đường tròn trọng điểm O đường kính AB = 2R. Trên nửa con đường tròn rước điểm C sao để cho góc CBA = 300 . Bên trên tia tiếp tuyến đường Bx của nửa con đường tròn lấy điểm M sao cho BM = BC.


a) Tam giác ABC là tam giác gì ? bởi vì sao ?

b) chứng tỏ BMC đều.

c) chứng minh MC là tiếp đường của đường tròn trọng điểm (O;R).

d) OM giảm nửa mặt đường tròn trên D và cắt BC trên E. Tính diện tích tứ giác OBDC theo R.

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 2

Bài 1(2,5đ).

a, Tính

*

b, tìm x, biết

*

c, Rút gọn biểu thức :

*

Bài 2 (1,5 điểm) Cho biểu thức

*

a, Rút gọn biểu thức B.

b, Tính quý giá của B khi

*

Bài 4 (3,5 d).

Xem thêm: Quyết Định Số 1600/Qđ-Ttg - QuyếT ĐịNh 1600/qđ

đến hàm số hàng đầu

*

a, tìm kiếm m để (d) đi qua điểm M(-1 ;-1). Vẽ (d) với cái giá trị m vừa tìm kiếm được

b, tìm m để (d) tuy vậy song với đường thẳng y=-2 x+3.

Bài 4 (3,5 d).Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H ở trong BC). Vẽ(A;AH), vẽ 2 lần bán kính HD. Qua D vẽ tiếp tuyến với mặt đường tròn, tiếp con đường này giảm BAkéo lâu năm tại điểm E

*

*

c, Cm:

*
 cân.

Bài 5 (1 điểm) Cho x > y; x.y = 1.Tìm giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức


*

Đề thi học tập kì 1 Toán 9 - Đề 3

Câu 1: (1d)

a) tuyên bố quy tắc phân chia hai căn bậc hai?

b) Áp dụng: Tính:

*

Câu 2: (1đ) Xem hình vẽ. Hãy viết các tỉ con số giác của góc

*

II. Từ bỏ luận

Bài 1: (1 đ) thực hiện phép tính :

*

Bài 2 (2đ) cho biểu thức :

*

a) Tìm điều kiện để biểu thức M xác định.

b) Rút gọn gàng biểu thức M

Bài 3:(2d)

a) xác định các thông số a và b của hàm số y=a x+b, biết thiết bị thị hàm số đi qua điểm

*
và tuy nhiên song với mặt đường thẳng
*

b) Vẽ đồ vật thị hàm số vừa tìm được ở câu a.

Bài 4: (3đ) đến tam giác MNP vuông trên M, đường cao MK. Vẽ mặt đường tròn trọng điểm M, bánkính MK. Gọi KD là 2 lần bán kính của mặt đường tròn. Tiếp tuyến đường của con đường tròn tại D cắt MP ở I.

a) minh chứng rằng

*
 cân.

b) call H là hình chiếu của M bên trên NI. Tính độ lâu năm MH biết KP = 5cm,

*

c) minh chứng NI là tiếp đường của mặt đường tròn (M ; M K)

Đề thi học kì 1 Toán 9 - Đề 4

Câu 1: (2,0 đ)

a) tìm kiếm x biết

*
, cùng với
*

b) Tính giá trị của biểu thức

*

Câu 2. (2,0 d)

Cho nhì biểu thức

*

a) Rút gọn gàng A và B

b) Tìm giá trị của x để

*

Câu 3. (2,0 d)

Cho hàm số y=-2x + 2 bao gồm đồ thị là d


a) Vẽ đồ vật thị (d) của hàm p. Có hoành độ bởi - 2

c) khẳng định giá trị m của hàm số

*
hiểu được hàm số này đồng biến chuyển và vật dụng thị của nó giảm đồ thị d nói trên tại điểm Q có hoành độ là
*

Câu 4 (3,5 đ)

Trên nửa mặt đường tròn (O;R) 2 lần bán kính BC, rước điểm A sao cho BA = R.

a) chứng tỏ tam giác ABC vuông trên A cùng tính số đo những góc B, C của tam giác vuông ABC.

Xem thêm: Este Là Gì? Tính Chất Hóa Học Quan Trọng Nhất Của Este Là Phản Ứng Thuỷ Phân

b) Qua B kẻ tiếp đường với nửa con đường tròn (O), nó cắt tia CA trên D. Qua D kẻ tiếp con đường DE với nửa đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Hotline I là giao điểm của OD với BE. Chứng tỏ rằng

*

c) Kẻ EH vuông góc cùng với BC trên H. EH cắt CD tại G. Chứng tỏ IG tuy vậy song cùng với BC.