Đề thi học kì 2 hóa 11

     

Nhằm giúp các em hình dung rõ rộng về cấu tạo và văn bản Đề thi hóa lớp 11 học tập kì 2, kiến Guru nhờ cất hộ tới những em mẫu Đề thi hóa 11 học tập kì 2 có đáp án 2020. Hi vọng sẽ giúp đỡ các em ghi nhớ và gắn kết những kiến thức chất hóa học 11 học tập kì 2 và có kết quả tốt vào kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 hóa 11

*

1. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 bao gồm đáp án bao gồm những câu chữ gì?

Đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm đầy đủ nội dung của các phần: ankan, anken, ankadein, ankin, benzene và một số trong những hidrocacbon thơm, ancol, phenol, andehit, xeton, axitcacboxylic, ….. Các em ôn tập cùng ghi nhớ kỹ về công thức cấu tạo, đặc thù vật lí, đặc thù hóa học, công dụng, phương pháp điều chế và các dạng toán liên quan để gia công tốt bài bác thi tới đây nhé!

*

*

2. Đề thi hóa 11 học kì 2 tinh giản phần lớn nội dung nào?

Nội dung tinh giản trong chương trình vận dụng trong đề thi hóa lớp 11 kì 2 bao gồm:

- cấu tạo lớp vỏ khí và điểm lưu ý từng phần trong lớp vỏ khí.

- Trình bảy được đặc điểm cấu tạo, đặc thù vật lí và tính chất hóa học của stiren.

- Thí nghiệm: bội phản ứng của axit axetic cùng với quỳ tím, natri cacbonat.

- ……..

3. Đề thi hóa 11 học tập kì 2 có đáp án:

ĐỀ THI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: bố trí nhiệt độ sôi của những chất sau theo chiều sút dần: CH3OH, H2O, C2H5OH là:

A. H2O, CH3OH, C2H5OH. B. CH3OH, C2H5OH, H2O.C. CH3OH, H2O, C2H5OH. D. H2O, C2H5OH, CH3OH.

Câu 2: dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở tất cả công thức là:

A. ROH. B. CnH2n + 8. C. CnH2n + 1OH. D. CnH2nO.

Câu 3:Dãy chất nào sau đây đều là ankan?

A. C4H4 ,C2H4 , CH4. B. CH4 , C3H6 , C5H12.C. C2H6 , CH4 ,C5H12. D. C2H6 , C4H8 ,CH4.

Câu 4: Ta hoàn toàn có thể dùng thuốc thử nào để sáng tỏ 2 bình chứa khí etan và etilen?

A. Nước. B. Dd brom. C. Khí HCl. D. Dd NaOH.

Xem thêm: Cách Mở Windows Explorer Trong Win 10, Windows Explorer Là Gì

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 3g C2H6 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm khí qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy chiếm được m gam kết tủa. Gía trị của m là bao nhiêu?

A. 8,8g. B. 4,4g. C. 10g. D. 20g.

Câu 6: Số đồng phân ancol của C4H10O là:

A. 4. B. 2. C. 1. D. 5.

Câu 7: cho 6g C3H7OH chức năng với Na trọn vẹn thấy gồm V (l) khí bay ra (ở đktc). Cực hiếm của V là bao nhiêu?

A. 2,24l. B. 1,12l. C. 3,36l. D. 4,48l.

Câu 8: xẩy ra phản ứng nào sau đây?

A. C2H5OH + fe ? B. C6H5OH + NaOH ?C.C6H5OH + HCl ? D. C2H5OH + NaOH ?

Câu 9: gọi tên hóa học sau: CH3-CH2 -CH(CH3)-CH2OH

A. 2-metyl-butan - 1- ol. B. 3-metylbutan - 1- ol.C. 3-metylbutan- 4 – ol. D. 3-metylpentan -1- ol.

Câu 10: Đốt cháy 1 ancol nhiều chức chiếm được H2O với CO2 với tỉ trọng số mol lần lượt là 3:2. Đó là ancol nào?

A. C3H8O3. B. C2H6O2. C. C3H8O2. D. C4H10O.

II.TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 1: (2điểm) Viết phương trình phản bội ứng (ghi rõ điều kiện):

A. C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 B. C6H5OH + NaOHC. C2H2 + AgNO3/NH3 dư D. CH2 = CH2 + Br2

Câu 2: (3điểm):

Cho 9,2g hỗn hợp A tất cả CH3OH cùng propan -1-ol chức năng với natri dư chiếm được 2,24 lít khí H2 làm việc đktc.

a) Viết phương trình bội phản ứng.b) xác định thành phần % cân nặng các hóa học trong hỗn hợp đầu.c) mang lại 30 ml hỗn hợp C2H5OH 46 độ phản bội ứng hết với sắt kẽm kim loại Na (dư), chiếm được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của C2H5OH nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Tính V.

ĐÁP ÁN

I.Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

C

B

D

A

B

B

A

B

Giải ham mê tóm tắt đáp án:

Câu 1: Chiều giảm dần ánh sáng sôi của những hợp chất hữu cơ bao gồm số C sấp sỉ nhau là:

Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Andehit > Dẫn xuất của halogen > Ete > Hidrocacbon.

Xem thêm: Tài Liệu Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 1, Luyện Viết Chữ Đẹp Lớp 1 (Tập Một)

Câu 3: Công thức bao quát của Ankan là CnH2n+2 (n>0)

Câu 4: Akan không làm mất đi màu dung dịch Brom, Aken làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

Câu 5:

nC2H6= 3/30 = 0,1 (mol)

C2H6 → 2CO2 → 2CaCO3

→ n CaCO3= 2.0,1 = 0,2 (mol)

→ m CaCO3= 0,2.100 = 20(g)

Câu 6:

Câu 7:

C3H7OH + mãng cầu → C3H7ONa + 1/2H2

→n H2= ½ n C3H7OH = 1/2.(6/60) = 0,05 (mol)

→V H2= 1,12 (l)

Câu 10:

H2O:CO2 = 3:2

→ tỉ lệ thành phần nguyên tử C:H = 2:6

→ bí quyết phù hợp: C2H6O2

II.Tự luận:

Câu 1: Phương trình phản ứng:

Mỗi phương trình phản bội ứng 0,5 điểm

a. 2 C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 →< C2H4(OH)O >2Cu + 2 H2Ob. C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2Oc. C2H2 + 2 AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2 NH4NO3d. CH2 = CH2 + Br2 → CH2 Br - CH2 Br

Câu 2: từng câu 1 điểm

a. Phương trình làm phản ứng:

2 CH3OH + 2 na → 2 CH3ONa + H2 (0,5 đ)

2 C2H5OH + 2 mãng cầu → 2 C2H5ONa + H2 (0,5 đ)

b. Gọi số mol 2 ancol metanol cùng propanol lần lượt là x, y mol

Giải hệ:

32x + 60 y = 9,2

x/2 + y/2 = 2,24/22,4= 0,1

=> x = 0,1 ; y = 0,1

% trọng lượng metanol = 3,2 .100%/ 9,2 = 34,78 % (1đ)

% khối lượng propanol = 63, 22%

c. V rượu nguyên chất = 46.30/100 = 13,8 ml => V H2O = 30 – 13,8 = 16,2 ml

=> m rượu nguyên chất = 13,8 . 0,8 = 11,04 g => n rượu = 11,04/46 = 0,24 mol

m nước = 16,2 .1 = 16,2g => nnước = 16,2/18 = 0,9 mol

=> n H2 = ( n rượu + n H2O)/ 2 = (0,9+ 0,24)/2 = 0,57 mol => V= 0,57.22,4 = 12,768( l) (1đ)

Trên đấy là mẫu đề thi hóa 11 học tập kì 2 có đáp án. Hy vọng đề thi chủng loại và cầm tắt nội dung bắt buộc học, văn bản tinh giản để giúp đỡ các em ôn tập với có công dụng tốt trong kì thi hóa học kì 2 sắp tới tới. Con kiến Guru update liên tục những bài xích giảng hay, mẫu đề thi bám quá sát chương trình của Bộ giáo dục tại kiến Guru nhé!