ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 9 CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ

     

Đề kiểm tra 1 ngày tiết Toán 9 Chương 4 Đại số (Đề 4)

Đề 4:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồ thị hàm số y = ax2 đi qua điểm A(2;-1) thì hệ số a là:

A.a = 1/3 B. A = -1/2 C .a = -1/4 D.a = 1/2

Câu 2: Cho phương trình x2 + (m + 2)x + m = 0. Giá trị của m nhằm phương trình có 2 nghiệm cùng cách nói là:

A. M > 0 B. M Câu 3: Trong các phương trình sau đây phương trình nào là phương trình bậc nhị ẩn x?

A. X3- 2x2+ 1 = 0 B.x(x2 - 1) = 0

C.-3x2 - 4x + 7 = 0 D.x4 - 1 = 0

Câu 4: Phương trình nào dưới đây có hai nghiệm phân biệt?

A. X2 + 4 = 0 B. X2 - 4x + 4 = 0

C. X2- x + 4 = 0 D. 2x2+ 5x - 7 = 0

Câu 5: Biết tổng nhị nghiệm của phương trình bởi 5 cùng tích nhị nghiệm của phương trình bởi 4. Phương trình bậc hai đề xuất lập là:

A. X2 - 4x + 5 = 0 B. X2 - 5x + 4 = 0

C. X2- 4x + 3 = 0 D. X2- 5x + 4 = 0

Câu 6: Cho parabol (P): y = x2/4 và con đường thẳng (d): y = -x - 1. Tọa độ giao điểm của (P) cùng (d) là:

A. (-2;1) B. (-2;-1) C.(-3;2) D.(2;-3)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (2,5 điểm) đến hàm số y= - x2 (P) và mặt đường thẳng (d): y = 2mx - 5

a) Vẽ đồ dùng thị (P) của hàm số y = - x2

b) minh chứng rằng trên mặt phẳng Oxy đường thẳng (d) và parabol (P) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt. Tìm tọa độ hai giao lúc m = 2.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 4 đại số

Bài 2: (2,5 điểm) cho phương trình bậc nhị x2 + 4x + m = 0 (1)

a) Giải phương trình (1) khi m = -5.

b) xác định m để phương trình (1) tất cả nghiệm kép.

c) xác định m nhằm phương trình (1) tất cả hai nghiệm x1và x2 thỏa mãn x12 + x22 = 10.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Vay Vốn Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Mới Nhất, Giấy Đề Nghị Vay Vốn

Bài 3: (2 điểm) mang đến phương trình x2 + 2(m + 5)x + 6m - 30 = 0.

a) với mức giá trị như thế nào của m thì phương trình bao gồm 2 nghiệm phân biệt

b) hãy tra cứu 1 hệ thức contact giữa 2 nghiệm không nhờ vào vào quý hiếm của m

Đáp án và thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1. C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1:

a) Lập báo giá trị:

x

-2

-1

0

1

2

y = -x2

-4

-1

0

-1

-4

Đồ thị hàm số y = -x2 là một con đường parabol nằm bên dưới trục hoành, nhấn trục Oy làm cho trục đối xứng, nhận nơi bắt đầu O (0; 0) làm đỉnh và là điểm cao nhất.

Xem thêm: Top 15+ Các Nghề Phổ Biến Hiện Nay ? Top 5 Ngành Nghề Hot Nhất Hiện Nay

*

b) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) cùng (d) là:

-x2 = 2mx - 5 ⇔ x2 + 2mx - 5 = 0

Δ"= m2 + 5 cùng với m ∈ R

Vậy trên mặt phẳng Oxy con đường thẳng (d) và Parabol (P) luôn cắt nhau tại nhị điểm phân biệt.

Khi m = 2, phương trình hoành độ giao điểm của (P) với (d) là:

-x2 = 4x - 5 ⇔ x2 + 4x - 5 = 0

Δ = 42 - 4.1.(-5) = 36

⇒ Phương trình có 2 nghiệm

*

Vậy tọa độ nhị giao điểm là M(1;-1) và N(-5;-25)

Bài 2:

a) lúc m = -5 ta được phương trình x2+ 4x - 5 = 0

Ta tất cả a + b + c = 1 + 4 + (-5) = 0 phải phương trình tất cả hai nghiệm biệt lập là x1 = 1; x2 = c/a = (-5)/1 = -5