DẤU HIỆU NHẬN BIẾT PRESENT SIMPLE

     

Thì Hiện tại đơn (Simple Present Tense) là 1 trong những trong số12thì tiếng Anh- chủ điểm ngữ pháp cănbản đầu tiên nhưng mà bất cứ người học tiếng Anh nào cũng đều phải “nằm lòng”trước khi học những mảng kiến thức mở rộng và nâng cao hơn. Bởi vì sự cần thiết cũng như tầm quan trọng của thì hiện tại đơn yêu cầu visalco.com.vn đã tổng hợp những kiến thức cần thiết nhất giúp những bạn tất cả thể hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp này. Hy vọng bài xích viết này còn có thể giúp ích cho những bạn.

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết present simple

1. KHÁI NIỆM

Thì hiện tại đơn(Simple present tense hoặc Present simple tense) là thì cần sử dụng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo kinh nghiệm (habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại bao gồm tính quyluật, diễn tả đạo lý vàsự thật hiển nhiênhoặc một hành động diễn ra vào thời gian hiện tại.

Nó được gọi làsimple(đơn giản) bởi cấu trúc hiện ra bao gồm một từ đơn (nhưwritehoặcwrites), khác với các thì hiện tại khác nhưthìhiện tại tiếp diễn(is writing) vàthìhiện tại hoàn thành(has written).

Ví dụ:

➢I walk lớn school every day. ( Tôi đi học hằng ngày)

➢He oftenplayssoccer. (Anh ấy thường xuyên chơi nhẵn đá)

*

II. CÔNG THỨC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

*

Thể

Động từ “tobe”

Động từ “thường”

Khẳng định

S + am/is/are + ……

I +am

He, She, It +is

You, We,They +are

I am a student. (Tôi là học sinh.)

They are teachers. (Họ đều là giáo viên.)

She is my mother. (Bà ấy là mẹ tôi.)

S + V(s/es) + ……

I, You, We, They + V (nguyên thể)

He, She, It +V (s/es)

He always swimin the evening. (Anh ấy luôn đi bơi vào buổi tối.)

Mei usually goesto bed at 11 p.m. (Mei thường đi ngủ vào tầm khoảng 11 giờ tối).

Every Sunday wegoto see my grandparents. (Chủ nhật hằng tuần chúng tôi thường đi thăm ông bà).

Phủ định

S + am/is/are + not +

is not = isn’t ;

are not = aren’t

She is not my friend.(Cô ấy không phải là bạntôi.)

S + do/ does + not + V (nguyên thể)

do not = don’t

does not = doesn’t

He doesn"t work in a shop. (Anh ta không có tác dụng việc ở cửa tiệm.)

Nghi vấn

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q:Am/ Are/ Is(not)+ S + ….?

A: Yes, S + am/ are/ is.

No, S + am not/ aren’t/ isn’t.

Areyou a student?

Yes, I am. / No, I am not.

Wh- questions (Câu hỏi có từ để hỏi)

Wh- + am/are/is(not)+ S + ….?

What is this? (Đây là gì?)

Where are you? (Bạn ở đâu thế?)

Yes – No question (Câu hỏi ngắn)

Q: Do/ Does (not)+ S +V(ng.thể)..?

A: Yes, S + do/ does.

No, S + don’t/ doesn’t.

Do you play tennis?

Yes, I do. / No, I don’t.

Wh- questions (Câu hỏi gồm từ để hỏi)

Wh- + do/ does (not)+ S +V(nguyên thể)….?

Where do you come from? (Bạn đến từ đâu?)

What bởi vì you do? (Cậu làm cho nghề gì vậy?)

Lưu ý

Khi phân chia động từ ở thì này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ nhì (you) và thứ 3 số nhiều (they) thìđộng từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có “to” như ở ví dụ nêu trên. Đối với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải phân tách động từ bằng cách thêm đuôi tất cả "s/es" tùy từng trường hợp.Ví dụ: He walks. / She watches TV ...

Cách thêm s/es sau động từ:

– Thêmsvào đằng sau hầu hết những động từ: want - wants; work - works;…

– Thêmesvào những động từ kết thúc bằngch, sh, s, ss, x, z, o:miss - misses; wash - washes; fix - fixes; teach - teaches; go - goes ...

– Bỏyvà thêmiesvào sau những động từ kết thúc bởi một phụ âm + y:

study - studies; fly - flies; try - tries ...

MỞ RỘNG: giải pháp phát âm phụ âm cuối "-s" (áp dụng cho tất cả những từ, thuộc những từ loại khác nhau)

*Chú ý: giải pháp phát âm phụ âm cuối này phải dựa vào phiên âm quốc tế(international transcription) chứ không dựa vào phương pháp viết (spelling).

– /s/: khi từ bao gồm âm cuối là/k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

Ví dụ:likes /laɪks/;cakes /keɪks/; cats /kæts/;types /taɪps/; shops /ʃɒps/;laughs /lɑːfs/; cuffs /kʌfs/; coughs /kɒfs/; paths /pɑːθs/;months /mʌnθs/

– /iz/: lúc từ gồm âm cuối là/s/, /ʃ/, /z/, /tʃ/, /dʒ/, /ʒ/

Ví dụ:misses /mɪsɪz/; places /pleɪsɪz/;buzzes /bʌzɪz/; rises /raɪzɪz/; sizes /saɪzɪz/; matches /mætʃɪz/; watches /wɒtʃɪz/;washes /wɒʃɪz/; dishes /dɪʃɪz/; manage /ˈmænɪdʒɪz/; changes /tʃeɪndʒɪz/; garages /ˈɡærɑːʒɪz/; rouge /ruːʒɪz/

– /z/: khi từ có âm cuối là những phụâm còn lại hoặc nguyên âm:/m/, /n/, /ŋ/, /l/, /g/, /b/, /d/, /r/, /v/, /ð/, /eɪ/, /aɪ/ …

Ví dụ:cabs /kæbz/; beds /bedz/;needs /niːdz/; bags /bæɡz/;loves /lʌvs/; gives /ɡɪvs/; bathes /beɪðz/; clothes /kləʊðz/; apples /ˈæpəlz/; swims /swɪmz/;comes /kʌmz/;eyes /aɪz/; plays /pleɪz/

3. CÁCH SỬ DỤNG THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

Sử dụng thì hiện tại đơn vào trường hợp sau

Ví dụ

Diễn tả một thói quen tốt hành động diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại.

Xem thêm: 6+ Cách Nhắn Tin Kiểm Tra Tài Khoản Vietcombank Trên Điện Thoại Bằng Tin

I brush my teeth every day.(Tôi đánh răng hằng ngày).

I usually get up at 6 o"clock. (Tôi thường xuyên thức giấc vào lúc 6h sáng).

July is always on time. (July luôn luôn đúng giờ).

I usually go lớn bed at 11 p.m. (Tôi thường đi ngủ vào tầm 11 giờ)

We go khổng lồ work every day. (Tôi đi có tác dụng mỗi ngày)

My mother always gets up early. (Mẹ tôi luôn luôn thức dậy sớm.)

Chân lý, sự thật hiển nhiên. (Sự vật, hiện tượng hiển nhiên trong cuộc sống không có gì đểtranh luận)

The sun sets in the west(Mặt trời lặn ở hướng tây)

The earth moves around the Sun.(Trái đất quay quanh mặt trời)

Sự việc xảy ra vào tương lai. Biện pháp này thường áp dụng để nói về thời gian biểu, thời khóa biểu,chương trình hoặc kế hoạch, lịch trình ...

The plane takes off at 7 a.m this morning.(Máy cất cánh cất cánh lúc 7 giờ sáng sủa nay.)

The train leaves at 8 a.m tomorrow. (Tàu khởi hành cơ hội 8 giờ sáng sủa mai.)

Sử dụng trong câu điều kiện loại 1

If my headache disappears, we can play tennis.(Nếu cơn nhức đầu của tớ qua đi, chúng ta có thể chơi tennis.)

What will you vì chưng if you fail your exam? (Bạn sẽ làm gì nếu bạn trượt kỳ thi này?)

Sử dụng vào một số cấu trúckhác trong tiếng Anh

We will waituntilhe comes.(Chúng tôi sẽ đợi đến đến lúc anh ấy tới.)

They will go to lớn the beach only whenit is sunny. (Họ sẽ đi biển chỉ lúc trời nắng.)

*

4. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn: lúc trong câu có những trạng từ chỉ tần suất:

➢Always (luôn luôn) , usually (thường xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (hiếm khi) , never (không bao giờ), generally (nhìn chung), regularly (thường xuyên) ...

Ví dụ:

We sometimes go to the beach.(Thỉnh thoảng cửa hàng chúng tôi đi biển.)I always drink lots of water.(Tôi thường tốt uống nhiều nước.)

➢Every day, every week, every month, every year, every morning …(mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, sản phẩm tuần, sản phẩm tháng, hàng quý, hàng năm)

Ví dụ:

They watch TV every evening.(Họ coi truyền hình mỗi tối.)I play football weekly.

Xem thêm: Toán 8 Cách Chứng Minh Thẳng Hàng Lớp 8 Cách Chứng Minh 3 Điểm Thẳng Hàng

(Tôi chơi đá bóng hàng tuần.)

➢Once/ twice/ three times/ four times….. A day/ week/ month/ year,……. (một lần/ nhì lần/ bố lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)

Ví dụ:

He goes khổng lồ the cinemathree timesa month.(Anh ấy đi xem phim 3 lần mỗi tháng.)I go swimming once a week. (Tôi đi bơi mỗi tuần một lần.)