HÌNH BÌNH HÀNH

     

Hình bình hành là 1 trong những hình tứ giác được sinh sản thành khi nhị cặp mặt đường thẳng song song giảm nhau. Nó là 1 trong những dạng quan trọng đặc biệt của hình thang.


Hình bình hành là gì? dấu hiệu nhận ra hình bình hành? Tính hóa học của hình bình hành? phương pháp tính diện tích s hình bình hành? phương pháp tính chu vi hình bình hành? lúc có những thắc mắc này, Quý người hâm mộ đừng bỏ qua những share của shop chúng tôi trong bài viết:

Khái niệm hình bình hành

Hình bình hành là một trong hình tứ giác được chế tạo thành khi nhị cặp đường thẳng tuy vậy song giảm nhau. Nó là 1 trong những dạng đặc trưng của hình thang.

Bạn đang xem: Hình bình hành

Trong không khí 3 chiều, khối tương đương với hình bình hành là hình khối lục diện.

Tính chất của hình bình hành

Trong hình bình hành:

– các cạnh đối tuy nhiên song với nhau và bởi nhau.

– các góc đối bằng nhau.

– nhị đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận thấy hình bình hành

1/ Tứ giác có những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.

Tứ giác ABCD có AB//CD cùng AD//CB thì ABCD là hình bình hành.

2/ Tứ giác có các cạnh đối cân nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD có AB = CD, AD =BC thì ABCD là hình bình hành.

3/ Tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD gồm AB//CD cùng AB = CD hoặc AD//BC cùng AD = BC thì ABCD là hình bình hành.

Xem thêm: Cách Bắt Chuyện Với Người Mình Thích Khi Bạn Nhút Nhát, Cách Bắt Chuyện Với Crush, Với Người Mình Thích

4/ Tứ giác có những góc đối bằng nhau là hình bình hành.

Tứ giác ABCD gồm thì ABCD là hình bình hành.

5/ Tứ giác bao gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Tứ giác ABCD bao gồm AC giảm BD tại O. Trường hợp OA = OC, OB = OD thì ABCD là hình bình hành.

Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành được đo bằng độ phệ của mặt phẳng hình, là phần khía cạnh phẳng ta rất có thể nhìn thấy của hình bình hành.

Diện tích hình bình hành được tính theo cách làm bằng tích của cạnh đáy nhân cùng với chiều cao.

SABCD = a.h

Trong đó:

+ S là diện tích hình bình hành

+ a là cạnh đáy của hình bình hành

+ h là chiều cao nối tử đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành được tính bởi tổng độ dài những đường bảo phủ hình, cũng chính là đường phủ quanh toàn cỗ diện tích, bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói bí quyết khác, chu vi hình bình hành là tổng độ nhiều năm của 4 cạnh.

Công thức rõ ràng như sau:

C = 2 x (a+b)

Trong đó:

+ C là chu vi hình bình hành.

+ a và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành.

Xem thêm: Kích Thước Thai Nhi 22 Tuần Tuổi Dài Bao Nhiêu, Cân Nặng Như Thế Nào?

Bài tập về hình bình hành

Bài tập 1: trong các tứ giác sau, tứ giác như thế nào là hình bình hành? vày sao?

*

Hướng dẫn:

Xét tam giác ABC có:

E là trung điểm AB

F là trung điểm BC

Suy ra, EF là đường trung bình của tam giác ABC

 => EF // AC, EF = ½ AC (1)

Xét tam giác ACD có:

H là trung điểm của AD

G là trung điểm củ CD

Suy ra, HG là mặt đường trung bình của tam giác ACD

HG // CD, HG = ½ CD (2)

Từ (1) với (2) suy ra, EF//HG cùng EF = HG

Xét tứ giác EFGH có: EF//HG với EF = HG

Suy ra, EFGH là hình bình hành.

Bài tập 3:

Cho hình bình hành bao gồm cạnh đáy bằng 12cm, bên cạnh bằng 7cm, độ cao bằng 5cm. Hãy tính chu vi và mặc tích của hình bình hành đó?