Cu Si Dieu Am Uc Chau

     

Ngài Quán-Thế-Âm Bồ-tát dạy: “Pháp môn Tịnh-độ rộng hết toàn bộ các hạnh khác”. Ngài Đại-Thế-Chí Bồ-tát dạy: “Nếu trung tâm chúng sanh lưu giữ Phật niệm Phật, thì đời này hoặc đời sau khăng khăng thấy Phật, biện pháp Phật không xa, chẳng bắt buộc đến pháp phương tiện nào khác cơ mà cũng khai ngộ được trung khu của mình”. Đức Bổn-Sư Thích-ca-Mâu-ni Phật dạy: “Thiện nam, tín thanh nữ nào chấp trì niệm danh hiệu A-di-đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất chổ chính giữa bất loạn, thì người đó khi mạng chung sẽ tiến hành đức Phật A-di-đà và chư vị Thánh bọn chúng hiện thân tiếp dẫn. Fan đó khi lâm chung, vai trung phong trí ko điên hòn đảo và quyết định được vãng sanh về quả đât Cực-lạc của Phật A-di-đà”. Đức Phật A-di-đà phát nguyện: “...chúng sanh nào trong mười phương nghe đến danh hiệu của Ta, chí trung tâm tin kính, ai bao gồm căn lành, thành tâm hồi hướng, nguyện sinh về nước Ta, cho đến mười niệm, còn nếu không được vãng sanh Ta thề ko thành Phật. Duy trừ kẻ tội trạng ngũ nghịch cùng phỉ báng chánh pháp”.

Bạn đang xem: Cu si dieu am uc chau

Pháp môn niệm Phật buổi tối vi diệu! Bất khả bốn nghị!

Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bởi câu “A-di-đà Phật”. Đây là một duyên lành, tình thực cờ, góp tôi thấy rõ chân phân tích và lý giải thoát. Tôi ban đầu tu học tập Phật từ kia và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng trường đoản cú đó.

Gặp người, tôi khuyên người niệm Phật. Cách xa, tôi viết thư khuyên fan niệm Phật. Hồ hết lời khuyên đầu tiên tôi viết cho bố mẹ tôi, vô tình mọi lời này cảm hóa được song thân, cả nhà em, bà bé trong loại họ, rồi truyền ra cho đại chúng... Như ý hơn, có tín đồ nghe hầu như lời khuyên, tin tưởng triển khai theo một thời hạn ngắn, với theo tin cho thấy đã vãng sanh với thoại tướng rất tốt.

Thấy vậy, có fan phát tâm ước ao ấn tống đầy đủ lời thư này. Tôi tích lũy những lời khuyên tuy nhiên thân, sửa chữa vài điểm sơ suất, mang đến in vào tập I, phần còn lại, công ty chúng tôi sẽ mang đến in vào tập 2, 3 ...

Xem thêm: Mẫu Đơn Xác Nhận Nơi Cư Trú Của Bị Đơn Xin Xác Nhận Của Địa Phương Cư Trú 2022

Đây là đông đảo lời thư thực tế, tôi viết cho song thân, cả nhà em, bà con, bạn bè... Cho nên vì thế có một trong những chuyện khởi sắc đặc thù cá nhân. Những tựa đề của những lời khuyên có tính bắt lược câu chữ và để tiện mang lại việc thu xếp mục lục rộng là vấn đề diễn thuyết. Bởi là phần đông lá thư thực, cho nên vì vậy không thể kị được một số tên cũng đã xuất hiện thêm song song, toàn bộ chỉ cùng một mục tiêu “Khuyên fan niệm Phật”. Danh tánh mông mênh trong khoảng chúng sinh vô lượng vô biên, thành tâm mong xin quý khách hoan hỷ khiến cho công đức này được tròn đầy viên mãn.

Còn duyên, tôi còn tiếp tục khuyên bạn niệm Phật, tôi thành tâm làm như vậy. Nếu hết duyên, tôi niệm Phật nhiều hơn, cụ công lão thiệt niệm Phật để mong sanh Tịnh-độ.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Cho Học Sinh Lớp 1 Đúng Chuẩn, Luyện Viết Chữ Đẹp Cho Học Sinh Lớp 1

Hy vọng các lời khuyên chí thật tâm ý này rất có thể giúp ích được cho đều vị hữu duyên thức ngộ chân tướng của thiên hà nhân sinh, sớm khởi phát trọng điểm Đại-Bồ-đề, độc nhất vô nhị hướng siêng niệm Nam-mô A-di-đà Phật...