Công Thức Tính Khối Lượng Chất Tan

     

Công thức tính nồng độ tỷ lệ và bài bác tập vận dụng

Để nắm được chìa khóa để giải các bài toán khó và đạt điểm cao trong kỳ thi thì các em không thể không biết công thức tính nồng độ phần trăm. Vậy nồng độ phần trăm là gì và tính toán như thế nào? Bài viết này sẽ giúp các em tìm hiểu kĩ rộng về công thức tính độ đậm đặc phần trăm và các bài tập giúp bạn thành thạo công thức hơn. Ghi lưu giữ rằng, đây là một trong những công thức cơ bản nhất và quan trọng nhất trong chương trình hóa học.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng chất tan


Bài viết sát đây

*
*

(trong đó mdm là khối lượng của dung môi)

Các bước cơ bản để giải bài toán tính nồng độ phần trăm

Để giải một vấn đề về nồng độ phần trăm, ta cần triển khai theo công việc như sau:

Bước 1: Xác định rõ số chất có trong dung dịch, nhất là các số dư của chất tham gia phản ứng. Việc xác minh sai số dư có thể làm cho công dụng sai lệch cực kỳ nhiều. Đây là phía mà một trong những bài toán trắc nghiệm hay khai thác.Bước 2: Tính khối lượng dung dịch sau khi tham gia phản ứng theo phương pháp bảo toàn khối lượng (tổng khối lượng chất gia nhập = tổng khối lượng chất sản phẩm). Bước thứ hai này trở nên dễ dàng hơn nhờ ĐLBTKLBước 3: Tính khối lượng chất tan bởi công thức: m = MxnBước 4: Áp dụng công thức tính nồng độ phần trăm để giải bài

Tuy nhiên có những bài tập không cho trước khối lượng của chất cần tính, khi đó các em cần áp dụng các kiến thức đã học kết hợp với công thức để giải bài toán. Việc một số bài toán không cho trước cân nặng nhưng tất cả một vài phương thức bảo toàn giúp ta đo lường và thống kê khá nhanh.

✅ vớ cả các phương pháp Hóa học lớp 8 ôn tập, kiểm tra.

Bài tập từ luận về nồng độ phần trăm

Bài 1: tổ hợp 10 gam mặt đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được theo đơn vị %.

Bài giải:

Khối lượng của dung dịch là:

Ta có: mdd= mdm + mct = 10+ 40= 50 gam (mdm là cân nặng dung môi)

Nồng độ phần trăm: C%= (mct/cdd). 100%= (10/50).100%= 20%

Vậy nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau bội phản ứng là 20%.

Bài 2: Hãy tính cân nặng NaOH tất cả trong 200 gam dung dịch hóa học NaOH 15%

Bài giải

Ta có: mNaOH = (C%.mdd):100 = 15.200:100 = 30 gam. Vậy nồng độ hỗn hợp NaOH trong dung dịch là 15%.

Xem thêm: Giấu Hết Yếu Đuối Vào Em Này, Lời Bài Hát Của Karik ~ Xem Đề Tài

Bài 3: Đem hoà tan trăng tròn gam muối bột vào nước được dd gồm nồng độ 10%. Hãy tính:

a)Tính khối lượng dd nước muối bột thu được

b)Tính khối lượng nước yêu cầu dựng cho việc pha chế

Bài giải:

a) mdd=(mmuối.100):C% = 20.100:10 = 200 gamb) m(nước)= mdd-mmuối= 200-20= 180 gam

Đáp số: mdd = 200 game và mH20 = 180 gam

Bài 4: các bạn hãy tính cân nặng của NaOH gồm trong 200g hỗn hợp NaOH 15%

Lời giải:

Áp dụng bí quyết tính nồng đọ %: C% = (mct/mdd).100% ta có:

C% = (mNaOH/200).100 = 15 (%) => mNaOH = (15.200)/100 = 30 (g)

Vậy vào 200g hỗn hợp NaOH 15% có 30 gam NaOH

Bài 5: tiến hành hòa tan trăng tròn gam muối bột vào nước thu được hỗn hợp A tất cả C% = 10%

a, Hãy tính trọng lượng của dung dịch A thu được

b, Hãy tính cân nặng nước quan trọng cho sự pha chế

Lời giải:

a, Áp dụng phương pháp tính nồng độ xác suất ta có: C% = (mct/mdd).100%.

Suy ra: mdd=(mmuối.100)/ C% = (20.100)/10 = 200 gam → Vậy trọng lượng dung dịch A là 200 gam

b, Áp dụng phương thức bảo toàn trọng lượng ta gồm mnước=mdd – mmuối = 200 – đôi mươi = 180 gam

Vậy để hoàn toàn có thể hoàn tan trăng tròn gam muối thì họ phải yêu cầu 180 gam nước để tạo nên 200 gam dung dịch. Vậy cân nặng nước bắt buộc để pha chế là đôi mươi gam.

Bài 6: tiến hành hòa tung 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước họ thu được hỗn hợp B bao gồm nồng độ bao nhiêu?

Lời giải:

Ta tất cả phương trình phản nghịch ứng chất hóa học sau

2K + 2H2O —–> 2KOH + H2

Số mol của K = 3,9/ 39 = 0,1 => mol KOH = 0,1 => mol H2O = 0,05

Sau khi thăng bằng phương trình chất hóa học ta được phương trình sau:

mdd = mk + mH2O – mH2 = 3,9 + 36,2 – (0,05.2) = 40 gam

→ Áp dụng cách làm C% = (mct/mdd).100% ta có C% = <(0,1.56)/40>.100% = 14%

Vậy nồng độ hỗn hợp của B là 15%

Kết luận: Khi thực hiện hòa rã 3,9 gam Kali vào 36,2 gam nước ra sẽ thu được dung dịch có nồng độ 14%.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho 100 gam ?O3 vào 500 ml hỗn hợp H2SO4 17% (D = 1,12 g/ml). Nồng độ xác suất của hỗn hợp H2SO4 thu được sau phản bội ứng là bao nhiêu?

A. 35%

B. 34%

C. 33%

D. 32%

Câu 2. Khối lượng CuSO4.5H2O cần cho vào 75 gam hỗn hợp CuSO4 14% sẽ được dung dịch CuSO4 34% là bao nhiêu? (Bài toán muối ngậm nước)

A. 55 gam

B. 56 gam

C. 57 gam

D. 50 gam

Câu 3. Để tất cả dung dịch KOH 32%, khối lượng nước cần dùng để hòa rã 40 gam KOH là bao nhiêu? Chọn giải pháp trả lời đúng chuẩn nhất.

A. 50 gam

B. 60 gam

C. 80 gam

D. 85 gam

Câu 4. Trộn 1 lít dung dịch HNO3 10% (D = 1,054 g/ml) với 2 lít hỗn hợp HNO3 24% (D = 1,14 g/ml). Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch sau làm phản ứng:

A. 19,57%

B. 18,4%

C. 17,33%

D. 16,32%

Câu 5. Hòa tan 36,5 gam HCl vào nước, tín đồ ta vẫn thu 500 ml dung dịch với khối lượng riêng D = 1,1 g/ml. Tính cm và C% của dung dịch trên thu được sau khi xong phản ứng.

Xem thêm: Đăng Ký Nhập Học Trực Tuyến Vào Lớp 10 2021, Cách Đăng Ký Nhập Học Trực Tuyến Vào Lớp 10

A. 2M và 6,64%

B. 1,5M và 4,5%

C. 3M và 7%

D. 0.75M với 3,5%

Qua bài viết này mong mỏi rằng các em đã nhớ và vận dụng nhanh được công thức tính nồng độ phần trăm. Đây là công thức sẽ theo chương trình hóa học từ hóa học vô sinh đến hữu cơ buộc phải các em cần nhớ kĩ để tránh tình trạng lúng túng khi gặp bài toán dạng này em nhé. Đặc biệt trong các bài toán vô cơ phức tạp thì phương pháp này đang là một trong những phần khá đặc biệt khi làm bài tập.