Cơ chế phát sinh thể dị bội

     

Cơ chế tạo ra thể 3 nhiễm cùng thể một nhiễm: Do ở một bên tía hoặc mẹ có một cặp NST tương đương không phân li, tạo thành hai các loại giao tử thốt nhiên biến:
Bạn đang xem: Cơ chế phát sinh thể dị bội

Ở người, sự tạo thêm 1 NST ở cặp NST 21 gây ra bệnh Đao. Hinh 23.2 minh hoạ sự phân li không thông thường của 1 cặp NST trong bớt phân sinh ra giao từ.


*

Sách giáo khoa sinh học tập 9


Tải về· 11,3K
*

Tài liệu bồi dưỡng học sinh tốt môn sinh học tập lớp 9


Tải về· 3,56K
*

Chuyên đề tu dưỡng học sinh tốt môn sinh học tập lớp 9


Tải về· 3,24K
*

30 đề kiểm tra trắc nghiệm sinh học tập 9


Tải về· 3,03K
*

567 câu hỏi Trắc Nghiệm Sinh học tập 9


Tải về· 2,46K

Học tốt Sinh học 9


Tải về· 2,28K

50 đề thi học sinh tốt môn sinh học 9 (Có câu trả lời và giải đưa ra tiết)


Tải về· 1,58K

Bộ đề kiểm tra sinh học tập 9 (1 tiết, 15 phút)


Tải về· 876

Bài giải liên quan


Thể dị bội
Sự tạo nên thể dị bội
Bài 1 trang 68 SGK Sinh học tập 9
Bài 3 trang 68 SGK Sinh học tập 9
Quan liền kề hình 23.1 và đến biết: trái của 12 kiểu dáng cây dị bội ( 2n+1 ) khác nhau về kích thước, kiểu dáng và không giống với quả sống cây lưỡng bội thông thường như ráng nào?
Quan gần cạnh hình 23.2 và giải thích sự hình thành những cá thể dị bội ( 2n+1) và ( 2n-1) NST
Bài 2 trang 68 SGK Sinh học tập 9

Bài học liên quan


Bài 1: Menđen cùng di truyền học
Bài 3: Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 5: Lai nhị cặp tính trạng (tiếp theo)
Bài 7: Ôn tập chương I
Bài 8: Nhiễm dung nhan thể
Bài 9: Nguyên phân
Bài 10: giảm phân
Bài 11: tạo ra giao tử và thụ tinh
Bài 12: Cơ chế khẳng định giới tính
Bài 13: di truyền liên kết
Bài 15: ADN
Bài 16: ADN và bản chất của gen
Bài 17: quan hệ giữa gen và ARN


Xem thêm: Mọc Răng Khôn Bao Lâu Thì Hết Đau, Mọc Răng Khôn Trong Bao Lâu

Bài 18: Prôtêin
Bài 19: quan hệ giữa gen với tính trạng
Bài 21: Đột phát triển thành gen
Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc đẹp thể
Bài 23: Đột biến con số nhiễm sắc đẹp thể
Bài 24: Đột đổi mới nhiễm sắc đẹp thể ( tiếp theo)
Bài 25: thường xuyên biến
Bài 28: phương thức nghiên cứu di truyền người
Bài 29: căn bệnh và tật dt ở người
Bài 30: di truyền học với nhỏ người
Bài 31: technology tế bào
Bài 32: technology gen
Bài 33: Gây bất chợt biến tự tạo trong chọn giống
Bài 34: Thoái hóa vị tự thụ phấn và do giao phối gần
Bài 35: Ưu gắng lai
Bài 36: Các cách thức chọn lọc
Bài 37: thắng lợi chọn như là ở Việt Nam
Bài 40: Ôn tập phần di truyền và biến chuyển dị
Bài 6: Thực hành: Tính xác suất mở ra các mặt của đồng kim loại
Bài 14: Thực hành: Quan tiếp giáp hình thái nhiễm sắc đẹp thể
Bài 20: Thực hành: Quan liền kề và lắp quy mô ADN
Bài 26: Thực hành: phân biệt một vài ba dạng bỗng biến
Bài 27: Thực hành: Quan liền kề thường biến
Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác làm việc giao phấn
Bài 39: Thực hành: khám phá thành tựu chọn giống trang bị nuôi và cây trồng
Bài 2: Lai một cặp tính trạng
Bài 4: Lai nhị cặp tính trạng
Đề đánh giá 15 phút - Chương 1 - Sinh học tập 9
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học 9
Đề bình chọn 15 phút - Chương 2 - Sinh học tập 9
Đề chất vấn 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học tập 9
Đề chất vấn 15 phút - Chương 3 - Sinh học tập 9
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học tập 9
Đề soát sổ 15 phút - Chương 4 - Sinh học tập 9
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học 9
Đề đánh giá 15 phút - Chương 5 - Sinh học tập 9
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học tập 9
Đề bình chọn 15 phút - Chương 6 - Sinh học 9
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học tập 9
Đề soát sổ 15 phút - học kì 1- Sinh học tập 9
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Sinh học 9
Đề khám nghiệm giữa kì 1 Sinh 9

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Thông Tư 09/2016 Doc - Thông Tư Số 09/2016/Tt

Từ khóa

thể dị bộicơ chế phát sinh thể dị bộidị bộithe di boi