B4:CHU VI 1 KHU ĐẤT HCN BẰNG 360M

     

chu vi một khu đất HCN bởi 360m . Trường hợp tăng chiều rộng cùng đồng thời bớt chiều dài đi 8m . Thì khu đất đó chiều dài bằng 7/2 lần CR . Tính diện tích s khu đất đo


*

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bằng 360m. Ví như tăng chiều rộng và đồng thời sút chiều dài đi 8m thì khi ấy chiều dài bằng 7/2 chiều rộng. Tính diện tích s khu đất đó ?


*

Nửa chu vi của hình chữ nhậtđó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi sút chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần cân nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 mét vuông

Nửa chu vi của hình chữnhậtđó là :

360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần đều bằng nhau là :

7 + 2 = 9 (phần)

Chiều lâu năm thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đáp số : 4736 m2

Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m. Nếu như tăng chiều rộng với đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì khi đó chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu đất đó.Bạn vẫn xem: Chu vi một khu đất hcn bằng 360m

Nửa chu vi khu đất nền là:

360 : 2 = 180 m

Khi tăng và sút chiều rộng và dài đi 8 m thì nửa chu vi vẫn không thay đổi (180 m)

Ta tất cả sơ vật chiều rộng cùng dài sau khi tăng và sút là:

Rộng: I----------I 180 m

Dài: I----------I---------I----------I

Tổng số phần bằng nhau:

7 + 2 = 9 phần

Vậy chiều dài sau thời điểm giảm là:

180 : 9 x 7 = 140 m

Vậy chiều rộng sau thời điểm tăng là:

180 - 140 = 40 m

(Rightarrow)Chiều rộng ban đầu:

40 - 8 = 32 m (1)

(Rightarrow)Chiều dài ban đầu:

140 + 8 = 148 m (2)

Từ (1) và (2) Ta suy ra được diện tích s khu đất đó là:

148 x 32 = 4736 m2

Đs:

Đúng 0
bình luận (0)

Nếu cùngtăng chiều rộng và bớt chiều nhiều năm đi 8 m thì tổng của chiều dài với chiều rộng ( Hay còn gọi là nửa chu vi khu đất nền không biến hóa )

Nửa chu vi khu đất hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

Ta gồm sơ vật dụng :

Chiều rộng !____!____! Tổng là 180 m

Chiều dài !____!____!____!____!____!____!____!

Giá trị một trong những phần là :

180 : ( 2 + 7 ) = đôi mươi ( m )

Chiều dài khu đất hình chữ nhật ban đầulà :

20 x 7 + 8 = 148( m )

Chiều rộng khu đất nền hình chữ nhật là :

180 - 148= 132( m )

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật là :

148x 32= 19536( m2)

Đáp số : 19536 m2

Đúng 0
bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và bớt chiều dài đi 8m thì nửa chu vi không thay đổi, lúc đó ta gồm sơ đồ:

Chiều dài: |---|---|---|---|---|---|---| } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng: |---|---|

Theo sơ đồ, tổng số phần đều bằng nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN:

20 x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều nhiều năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN:

135 x 45 = 6075 (m2 )

Đáp số:...Bạn sẽ xem: Chu vi một khu đất hình chữ nhật bằng 360m

Đúng 0
bình luận (0)

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 360m. Giả dụ tăng chiều rộng cùng đồng thời giảm chiều dài đi 8m thì lúc ấy chiều dài bằng 7/2 lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó.

Bạn đang xem: B4:chu vi 1 khu đất hcn bằng 360m

Lớp 5 Toán 4 0 gửi Hủy

bài bác giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

360 : 2 = 180 ( m )

- giả dụ tăng chiều rộng đồng thời giảm chiều dài đi 8 m thì nửa chu vi ko tháy đổi

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật đó là

180 :( 7 + 2 ) + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là :

180 - 148 =32 ( m )

Diện tích của hình chữ nhật là

148 x 32 = 4736 ( m2)

ĐS : 4736 m2

ỦNG HỘ NHÉ MỌI NGƯỜI !!!!!!!

Đúng 0
phản hồi (0)

Tổng của chiều dài cùng chiều rộng lớn là:

360 : 2 = 180 (m)

Nếu tăng chiều rộngvà đồng thời sút chiều nhiều năm đi 8m thì khi đó chiều dài bằng(frac72)Chiều rộng

=> Tổng của chiều dài và chiều rộng lúc tăng chiều rộng lớn và sút chiều nhiều năm là:

180 + 8 - 8 = 180 (m)

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật kia là:

180 : (7 + 2) x 7 = 140 (m)

Chiều rộng lớn của khu đất nền hình chữ nhật đó là:

180 - 140 = 40 (m)

Diện tích của khu đất nền hình chữ nhật kia là:

140 x 40 = 5600 (m2)

Đs: 5600 m2

Đúng 0
comment (0)

CD - 8 thì

CD 7 ; CR 2 phần

CR + 8

nữa chu vi : 360 : 2 = 180 ( m )

tổng số phần đều bằng nhau : 7 + 2 = 9 ( phần )

Giá trị 1 phần : 180 : 9 = 20 ( m )

chiều lâu năm : đôi mươi x 7 = 140 ( m )

chiều rộng : 180 - 140 = 40 ( m )

diện tích : 140 x 40 = 5600 ( m2 )

Đúng 0
comment (0)

Chu vi 1 khu đất nền là 360m. Giả dụ tăng chiều rộng và đồng thời giảm chiều lâu năm đi 8 m khi ấy chiều dài bằng(frac72)lần chiều rộng. Tính diện tích khu khu đất đó

Lớp 5 Toán 17 0 gởi Hủy

kết quả của mình:4736m2

Đúng 0
bình luận (0)

Tổng của chiều dài cùng chiều rộng là:

360 : 2 = 180 ( m )

Nếu tăng và giảm 2d cùng một số ít thì tổng sẽ ko đổi.

Tổng số phần đều nhau là:

7 + 2 = 9 ( phần )

Chiều lâu năm là :

(180 : 9) x 7 + 8 = 148 ( m )

Chiều rộng là:

180 - 148 = 32 ( m )

Diện tích là:

148 x 32 = 4736 ( m² )

ĐS: 4736 m²

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và giảm chiều nhiều năm đi 8m thì nửa chu vi không vậy đổi.

khi kia ta bao gồm sơ thứ :

Chiều dài : |===|===|===|===|===|===|===|

chiều rộng : |===|===| nửa chu vi : 180 m

Theo sơ đồ, toàn bô phần cân nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần là:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN là:

đôi mươi x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN là:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN là:

135 x 45 = 6075 (m2)

Đáp số : 6075 m2

Đúng 0
phản hồi (0)

1. Chu vi một căn vườn hình chữ nhật ( hcn) bằng 60m, hiệu độ lâu năm của chiều dài với chiều rộng lớn là 20m. Kiếm tìm đọ dài những cạnh của hcn.

4. Một khu đất nền hcn gồm chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn là 10m. Nếu như chiều dài tăng lên 6m, chiều rộng giảm sút 3m thì diện tích mới tăng hơn diện tích cũ là 12m^2. Tính các kích cỡ của khu đất.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập Một, Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 1

Lớp 8 Toán 12 0 gửi Hủy

2/Gọi chiều dài,rộng lần lượt là a;b (m;a,b>0)

Từ đề bài,suy ra a + b = 28 m

Suy ra a = 28 - b.

Suy ra diện tích s là b(28-b)

Theo đề bài,ta gồm phương trình:(left(b-2 ight)left(28-b+4 ight)=bleft(28-b ight)+8)

(Leftrightarrowleft(b-2 ight)left(32-b ight)=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow-b^2+34b-64=-b^2+28b+8)

(Leftrightarrow34b-64=28b+8)

(Leftrightarrow6b-72=0Leftrightarrow b=12)

Suy ra chiều dài là: 28 - b = 28 - 12 = 16

Vậy ...

Đúng 0
bình luận (0)

giải góp mình vs ạ

Đúng 0
phản hồi (0)

toán lp 8 thiệt à,hơi tương tự lp 5 nhỉ

Đúng 0
comment (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật là 360 m.nếu tăng chiều rộng cùng đồng thời sút chiều dài đi 8m .khi đo chiều dài bằng 72 lần chiều rộng.tính diện tích khu đất đó

Lớp 5 Toán 26 0 nhờ cất hộ Hủy

Nửa chu vi của hình chữ nhậtđó là : 360 : 2 = 180 (m)

Nếutăng chiều rộngđồng thơi giảm chiều dàiđi 8m thì nửa chu vi ko thayđổi

Tổng số phần bằng nhau là : 7 + 2 = 9 (phần)

Chiều dài thật của hình chữ nhật là :

180 : 9 x 7 + 8 = 148 (m)

Chiều rộngthật của hình chữ nhật là :

180 - 148 = 32 (m)

Diện tích của hình chữ nhậtđó là :

148 x 32 = 4736(m2)

Đúng 0
bình luận (0)

nửa chu vi là: 360 : 2=180 (m)

chiều rộng là : 180:(7+2)x2-8=32 (m)

chiều nhiều năm là: 180-32=148 (m)

diện tích là: 148x 32=4736

Đúng 0
comment (0)

256 125

Đúng 0
phản hồi (0)

chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 270m. Ví như tăng chiều rộng đồng thời sút chiều lâu năm đi 4m thì chiều rộng bằng 2/7 chiều dài . Tính diện tích s khu đất.

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

tìm số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số, chữ sốsố hàng đơn vị chức năng là 7 nếu đổi chữ số hàng đơn vị lên đầu được số mới đem phân chia cho số lúc đầu được yêu đương là 2 dư 21

Đúng 0
phản hồi (0)

Nửa chu vi khu đất là :

270 : 2 = 135 ( m )

Nếu tăng chiều rộng đồng thời giảm chiều dài đi 4m thì nửa chu vi không cầm đổi

Tổng số phần cân nhau là :

2 + 7 = 9 ( phần )

Chiều lâu năm thật của khu đất nền là :

135 : 9 x 7 + 4 = 109 ( m )

Chiều rộng thật của khu đất đó là :

135 - 109 = 26( m )

Diện tích khu đất là :

109 x 22 = 2834( m2 )

Đáp số : 2834 m2

Đúng 0
bình luận (0)

Chu vi một khu đất nền hình chữ nhật bởi 270m . Nếu tăng chiều rộng,đồng thời bớt chiều nhiều năm đi 4m thì thời gian đó chiều dài bằng 7/2 chiều rộng.Tính diện tích khu đất đó

Lớp 5 Toán 28 0 gửi Hủy

là 2834

Đúng 0
phản hồi (0)

2834 do

Đúng 0
phản hồi (0)

2834 đor

Đúng 0
comment (0)

B4:Chu vi 1 khu đất hcn bởi 360m.Nếu tăng chiều rộng lớn và giảm chiều dài 8m thì khi ấy chiều nhiều năm bằng(frac72)lần chiều rộng.Tính S của khu đất đó(S=diện tích)

B5:Hai lần chu vi HCN = 7 lần chiều dài của nó.nếu phân phối chiều dài 5cm và sút chiều rộng 5cm thì hcn vươn lên là hình vuông.Tính S của HCN đó?Tập 3 help me, please

Lớp 5 Toán 61 0 giữ hộ Hủy

B4 :

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là: 360 : 2 = 180 (m)

Khi tăng chiều rộng và sút chiều lâu năm đi 8m thì nửa chu vi không cầm đổi, lúc ấy ta có sơ đồ:

Chiều lâu năm | | | | | | | | } Nửa chu vi: 180m

Chiều rộng lớn | | |

Theo sơ đồ, tổng số phần đều nhau :

7 + 2 = 9 (phần)

Giá trị 1 phần:

180 : 9 = đôi mươi (m)

Chiều rộng HCN:

đôi mươi x 2 + 5 = 45 (m)

Chiều lâu năm HCN:

180 - 45 = 135 (m)

Diện tích HCN: 135 x 45 = 6075 (m2) Đáp số:...

Xem thêm: Giao Tiếp Trực Tiếp Là Gì - Những Ưu Điểm Của Hình Thức Giao Tiếp Này

B5

Hai lần chu vi HCN = 7 x chiều nhiều năm => Chu vi HCN = (frac72)chiều nhiều năm => Nửa chu vi HCN = (frac72:2=frac74)chiều dài => Chiều rộng lớn = (frac7-44=frac34)chiều dài

Hiệu giữa chiều dài và chiều rộng:

5 + 5 = 10 (cm)

Ta có sơ đồ:

Chiều nhiều năm | | | | |

Chiều rộng lớn | | | | Hiệu: 10cm

=> giá bán trị một phần là 10

Chiều nhiều năm HCN: 10 x 4 = 40 (cm)

Chiều rộng lớn HCN: 10 x 3 = 30 (cm)

S HCN:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số:...

Đúng 0
comment (0)

Cảm ơn chúng ta , mình sẽ làm vậy!

thank you!

Đúng 0
phản hồi (0)

B4 : NẾU TẮNG Ở CHIỀU RỘNG 8 VÀ CHIỀU DÀI GIẢM 8 THÌ CHU VI KO THA ĐỔI ( BẠN CÓ THỂ LẤY VÍ DỤ NHƯNG PHẢI GIỐNG NHAU NGHE BẠN )

NỬA CHU VI quần thể ĐẤT HCN LÀ : 360 : 2 = 180 ( m )

CHIỀU RỘNG khu vực ĐẤT HCN LÀ : 180 : ( 2 + 7 ) x 2 = 40 ( m)

CHIỀU DÀI khu ĐẤT HCN LÀ : 180 - 40 = 140 ( m )

S khu vực ĐẤT HCN ĐÓ LÀ : 140 x 40 = 5600 ( m2)

ĐS : 5600 m2

Đúng 0
comment (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

olm.vn hoặc hdthovisalco.com.vn