Cấu Trúc Và Chức Năng Của Adn

     

ADN là đại phân tử hữu cơ cấu trúc theo chính sách đa phân , các đơn phân là những nucleotit.ADN bao gồm hai chuỗi polinucleotit link với cùng nhau theo nguyên tắc bổ sung Chức năng của ADN là có , bảo vệ và truyền đạt tin tức di truyền


I. ADN

1. Cấu tạo hóa học tập của ADN

ADN là đại phân tử cấu tạo theo bề ngoài đa phân, đơn phân là những nucleotit. Mỗi nucleotit cấu tạo gồm 3 yếu tắc : 

1 cội bazơ nitơ (A, T, G, X) .  1 nơi bắt đầu đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) 1 cội Axit photphoric ((H_3PO_4))

Các các loại nucleotit chỉ khác nhau ở bazo nito nên tín đồ ta đặt tên các loại nucleotit theo tên của bazo nito. 

Nucleotit tức tốc nhau links với nhau bằng link hóa trị (phospho dieste) để làm cho chuỗi polinucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của adn

Liên kết hóa trị là liên kết giữa cội đường đêoxiribôzơ ((C_5H_10O_4)) của nucleotit này với gốc axit photphoric ((H_3PO_4)) của nucleotit khác .

*

Hình 1 : kết cấu của một chuỗi polinucleotit

2. Cấu trúc không gian của phân tử ADN

Mỗi phân tử ADN gồm tất cả hai chuỗi polinucleotit tuy nhiên song ngược chiều nhau( chiều 3"( ightarrow)5" và chiều 5"( ightarrow)3") . Các nucleotit của nhị mạch link với nhau theo cách thức bổ sung.

- A – T links với nhau bởi 2 liên kết H

- G - X liên kết với nhau bởi 3 link H

Từ hệ quả của nguyên tắc bổ sung cập nhật thì ta rất có thể suy ra được con số nucleotit cùng thành phần của nucleotit sống mạch còn lại.

*
Hình 2 :Cấu sản xuất hóa học tập và cấu tạo không gian của phân tử ADN 

Khoảng cách giữa hai cặp bazo là 3,4A0

Một chu kì vòng xoắn có 10 cặp nucleotit ( đôi mươi nucleotit)

Đường kính của vòng xoắn là đôi mươi A0

3. Chức năng của phân tử ADN 

ADN có tính năng lưu giữ lại truyền đạt và bảo quản thông tin dt giữa những thế hệ.

II. GEN

Gen là một trong những đoạn phân tử ADN mang tin tức mã hóa cho 1 chuỗi pôlipeptit xuất xắc ARN. 

Từ khái niệm gen ta thấy :


Gen có thực chất là ADN, trên một phân tử ADN chứa không ít gen ,

Nhưng đk đủ để 1 đoạn ADN dược gọi là 1 gen lúc nó mang thông tin mã hóa mang lại một sản phẩm nhất định .

1. Những loại ren :

Gen cấu trúc : mang thông tin mã hoá cho những sản phẩm khiến cho thành phần kết cấu hay tính năng của tế bào.

Gen điều hoà : mang tin tức tạo ra sản phẩm kiểm soát vận động các gene khác.

2. Cấu tạo chung của gen cấu trúc

Mỗi gen gồm hai mạch polinucleotit , nhưng chỉ tất cả mạch nơi bắt đầu ( 3 "( ightarrow)5")mang tin tức mã hóa cho các axit amin, mạch còn lại được điện thoại tư vấn là mạch vấp ngã sung 

 Mỗi gene mã hóa prôtêin gồm 3 vùng trình trường đoản cú nuclêôtit

*

Hình 3 : cấu trúc chung của một gen điển hình 

Vùng điều hòaNằm ngơi nghỉ đầu 3’của gen,mang tín hiệu đặc biệt quan trọng giúp ARN polimeraza phân biệt và liên kết để khởi động quy trình phiên mã và chứa trình tự nucleotit điều hòa quá trình phiên mã.

Vùng mã hoáMang thông tin mã hóa các axit amin. 

Vùng kết thúc nằm ở đầu 5 " của mạch mã gốc mang tín hiệu hoàn thành phiên mã.


3.Phân biệt gen ở sinh thứ nhân sơ và sinh vật dụng nhân thực .

*
 

Hình 4: Sự khác nhau của vùng mã hóa của SV nhân sơ với SV nhân thực 

Gen sinh sống SVNS với SVNT rất nhiều có cấu trúc 3 phần giống hệt nhưng chúng khác nhau với nhau bởi cấu trúc vùng mã hóa :

Vùng mã hóa liên tục mã hóa axit amin tất cả ở sinh vật nhân sơ nên người ta gọi là gen không phân mảnh. Vùng mã hóa không liên thục bao gồm ở sinh đồ dùng nhân thực . Phần lớn các ren của sinh đồ vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tiếp , các đoạn mã hóa axit amin(exon) và không mã hóa axit amin (intron) xen kẽ nhau nên được gọi là gene phân mảnh.

III. CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan tiền ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Tính số lượng các loại nucleotit vào phân tử ADN.

 Theo bề ngoài boror sung ta có : A liên kết với T bởi 2 links hidro với G link với X bởi 3 links H 

=> A = T; G = X

=> %A = %T; %G = %X.

=> %A+%G = %T+%X=50%.

=> N = A + T + G + X = 2A + 2G = 2 T + 2 X

Tính chiều nhiều năm gen: 

L = (fracN imes 3.42) => N = (frac2L3,4)

Tính số chu kì xoắn: C = (fracN20) => N = C x 20


Tính số link hiđrô của gen: H = 2A + 3G ( lk)

Tính cân nặng phân tử ADN (gen): MADN = N × 300 => N = (fracM300)

Tính số link phôtphođieste .

Xem thêm: Máy Tính Bảng Chạy Win 10 Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 4/2022, Máy Tính Bảng Windows

Trong phân tử ADN : link  PHOTPHODIESTE gồm có links giữa những gốc con đường và nơi bắt đầu axit của cùng một nucleotit và link cộng hóa trị giữa hai nucleotit.

+ số lượng liên kết HÓA TRỊ giữa các nucleotit: HT = N - 2.

+ con số liên kết giữa các gốc con đường và cội axit trong từng nucleotit = N

=> Tổng số liên kết PHOTPHODIESTEcủa ADN: N + (N - 2) = 2N - 2

 Ví dụ 1 : Một gen bao gồm chiều nhiều năm là 5100 A0, số nuclêôtit các loại Adenin chiếm 20%. Hãy xác định:

 1. Số lượng từng các loại nuclêôtit bên trên gen.

 2. Số link hydro của gen

 3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

4. Số links photphodieste trên từng mạch cùng trên phân tử ADN.

 Hướng dẫn giải bài xích tập.

1.Số nuclêôtit của gen (N) N = (fracL3,4)×2 = ( (frac51003,4) )×2 = 3000 (nu)

Số nuclêôtit từng một số loại (A, T, G, X)

 Theo NTBS

%A = %T = 20% => A = T = 3000×20% = 600 (nu)

 % G = %X = 50% - 20% = 30%


 → G = X = %G × N = 3000 × 30% = 900 (nu)

2. Số liên kết hyđrô trên gen

H = 2A + 3G = (2A + 2 G) + G = Nu + G = 3000 + 600 = 3600

 3. Số chu kỳ luân hồi xoắn = (fracN20) = (frac30002) = 1500.

4. Số liên kết photphodieste

Trên từng mạch = N - 1 = 2999.

Trên phân tử ADN = 2N-2 = 5998.

Bài tập tự giải

Bài 1. Một gen bao gồm chiều dài là 4080 A0, số nuclêôtit một số loại Adenin chỉ chiếm 20%.

1. Xác định số lượng từng một số loại nuclêôtit trên gen.

2. Xác minh số link hydro của gen

3. Khẳng định số ribonucleotit trên mARN vì gen phiên mã

4. Xác minh số chu kỳ luân hồi xoắn của gen.

5. Khẳng định số liên kết photphodieste trên từng mạch cùng trên phân tử ADN.

ĐA :

1 . A = T = 480 ; G = X = 720

2. 3120 liên kết H 

3. 1200 ribonucleotit

4. 120 chu kì xoắn 

Bài 2. Một gen gồm 3120 link hiđrô và gồm 480 Adenin.

1. Tính số lượng và phần trăm nuclêôtit của mỗi loại của gen.

2. Xác định chiều nhiều năm gen.

3. Xác minh số liên kết hóa trị giữa những nucleotit .

Xem thêm: Thời Gian Biểu Cho Học Sinh Lớp 12, Căn Chỉnh Thời Gian Biểu Cho Teen Lớp 12

ĐA :

1. G = X = 720; 30% và A = T = 480 ; 20% .

2. L : 4080 A0

3. 2398 liên kết 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - coi ngay