Cấu Trúc Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ

     

Bài giảng trình bày các nội dung cơ phiên bản của thuyết cấu trúc hóa học: có mang đồng đẳng, đồng phân. Phía dẫn cách viết công thức cấu trúc của những chất đồng phân cấu tạo và biết qua quýt về kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Công thức cấu tạo

1.2.Thuyết cấu tạo hoá học

1.3.Đồng đẳng - đồng phân

1.4.Liên kết chất hóa học và cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

2. Luyện tập Bài 22 hóa học 11

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài xích tập SGK với Nâng cao

3. Hỏi đápvề bài xích 22 chương 4 hóa học 11


1.1.1. Khái niệmCông thức cấu trúc biểu diễn thứ tự và phương pháp liên kết (liên kết đơn, link bội) của những nguyên tử vào phân tử.Biết công thức cấu tạo của hợp hóa học hữu cơ đã dự đoán tính chất hóa học cơ bản.1.1.2. Những loại công thức cấu tạo

a. Công thức cấu tạo khai triển

- Biểu diễn tất cả các liên kết trên mặt phẳng giấy.

Thí dụ

*
*

Công thức này còn có nhược điểm là lúc viết vẫn lâu và cồng kềnh, ko tiện lúc viết phương trình phản bội ứng và giám sát và đo lường hóa học vì thế người ta xuất hiện công thức cấu trúc thu gọn với công thức kết cấu thu gọn gàng nhất.

b. Công thức cấu tạo thu gọn

Cách biểu diễn các nguyên tử, đội nguyên tử cùng links với một nguyên tử cacbon được viết thành một nhóm.Ví dụ:

CH3 -CH2-CH2-OH; C6H5-COOH tốt CH3-CH2-CHO

c. Công thức kết cấu thu gọn gàng nhất

Cách màn biểu diễn chỉ biểu diễn liên kết giữa các nguyên tử cacbon và với nhóm chức. Từng đầu đoạn thẳng hoặc điểm gấp khúc ứng với cùng 1 nguyên tử cacbon, không biểu diễn số nguyên tử hiđro.Ví dụ:

Để biểu diễn công thức cấu tạo thu gọn tốt nhất của CH3-CH2-CH2-CH3như sau:

*

Để biểu diễn công thức kết cấu thu gọn độc nhất vô nhị của CH3-CH2-CH2-OH như sau:

*

d. Bảng hệ thống

Công thức kết cấu khai triển

Công thức kết cấu thu gọn

*

*

*

*
Hoặc
*

*
Hoặc
*

CH3-CH2-CH2-OH Hoặc

*


1.2. Thuyết cấu trúc hoá học


1.2.1. Nội dung

a. vào phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo đúng hoá trị với theo một đồ vật tự độc nhất vô nhị định. Thiết bị tự link đó điện thoại tư vấn là kết cấu hoá học. Sự biến đổi liên kết kia tức là chuyển đổi cấu tạo nên hoá học sẽ tạo ra chất mới.

Ví dụ: Ancol etylic và đimetyl ete

*

Hình 1: Công thức kết cấu của ancol etylic (a) với đimetyl ete (b)

Ancol etylic bao gồm công thức cấu tạo CH3-CH2-OH, ánh sáng sôi ts= 78,3oC. Chảy vô hạn vào nước, tác dụng với Na nội khí H2Đimetyl ete tất cả công thức cấu trúc CH3-O-CH3, nhiệt độ sôi ts= -23oC. Tan ít trong nước, không tác dụng với Na.

b.Trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon gồm hoá trị bốn. Nguyên tử cacbon ko những rất có thể liên kết với nguyên tử của những nguyên tố khác nhưng mà còn links với nhau chế tác thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch không hở (mạch nhánh và mạch ko nhánh)).

Xem thêm: Thâm Nhập Thế Giới "Chợ Tình" Trên Điện Thoại Di Động, Nhịp Cầu Đầu Tư Số 730: Sao Sáng, Ceo Siêu

Mạch hở không nhánh Mạch hở có nhánh Mạch vòng

H3C-CH2-CH2-CH3

*
*

c. Tính chất của những chất nhờ vào vào yếu tố phân tử (bản chất, con số các nguyên tử) và cấu tạo hoá học tập (thứ tự liên kết các nguyên tử).

Khác về loại nguyên tử

CH4

ts = -162oC

Không chảy trong nước, cháy cùng với oxi.

CCl4

ts = 77,5oC

Không tan trong nước, ko cháy với oxi

Cùng CTPT, khác CTCT

CH3CH2OH

ts = 78,3oC

Tan nhiều trong nước, chức năng với natri.

CH3OCH3

ts = -23oC

Tan không nhiều trong nước ko phản ứng cùng với natri

Khác CTCT, tựa như CTCT

CH3CH2OH

ts = -78,3oC

Tan nhiều trong nước chức năng với Natri

CH3CH2CH2OH

ts = -97,2oC

Tan những trong nước, chức năng với Natri

1.2.2. Ý nghĩa

Thuyết cấu trúc hoá học tập giúp phân tích và lý giải được hiện tượng đồng đẳng, đồng phân.


1.3. Đồng đẳng - đồng phân


1.3.1. Đồng đẳng

a. Thí dụ

Đồng đẳng của anken là:

C2H4 (CH2=CH2), C3H6 (CH2=CH-CH3), C4H8 (CH2=CH-CH2-CH3hay CH3-CH=CH-CH3hoặc CH2=CH(CH3)CH3) ... CnH2n

Đồng đẳng của ancol là: CH3-OH, C2H5-OH, C3H7-OH... CnH2n+1OH

b. Khái niệm

- phần lớn hợp chất bao gồm thành phần phân tử hơn hèn nhau một hay nhiều nhóm CH2 dẫu vậy có đặc điểm hoá học tương tự nhau là đầy đủ chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

1.3.2. Đồng phân

a. Thí dụ

CH3-O-CH3 với CH3-CH2-OH đều có cùng công thức phân tử là C2H6O.

b. Khái niệm

- phần lớn hợp chất khác biệt nhưng tất cả cùng bí quyết phân tử được gọi là những chất đồng phân của nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Đăng Nhập Facebook Trên Máy Tính Và Điện Thoại

- Thí dụ:

Đồng phân

mạch Cacbon

CH3-CH2-CH2-OH

*

Đồng phân vị trí

liên kết bội

CH2=CH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH3

Đồng phân

loại nhóm chức

CH3-CH2-OH

CH3-O-CH3

Đồng phân

vị trí nhóm chức

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

*


1.4. Link hóa học tập và kết cấu phân tử hợp chất hữu cơ


Gồm hai các loại cơ bạn dạng là link pi (π)và xichma ((delta))Liên kết pi yếu bền, liên kết xichma bền.Sự tổ hợp tạo ra 3 liên kết là link đơn, đôi và ba.

kimsa88
cf68