Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lý 10 Pdf

     
*

... Y2 + 2KZ → 2KY + Z2 X ; Y ; Z lần lợt là : BÀI TÂPMỪNG XUÂN 2 010 – MÔN HOÁ KHỐI 10 GV : PHẠM THỊ THUỶ học sinh chọn một phơng án đúng trong 4 phương án a/ ; b/ ; c/ ; d/(Chú ý: Phần ... Qua dung dịch NaOH : dung dịch thứ nhất loãng nguội ; dung dịch thứ hai đun nóng mang lại 100 0c. Nếu lượng NaCl sinh ra trong 2 dung dịch bằng nhau thìtỷ lệ thể tích Clo đi qua 2 hỗn hợp trên là ... 28,4 gam một lếu láo hợpgồm 2 muối hạt cacbonatcủa 2 kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl d thì thu đợc 10 lít khí ngơi nghỉ 54,60c , áp xuất 0,8064 atm với một dung dịch X . Cô cạn hỗn hợp X thu đợc muối...

Bạn đang xem: Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 10 pdf


*

... ĐềĐềĐềĐềthithithithihhhhọọọọccccsinh sinh sinhsinhgigigigiỏỏỏỏiiiinnnnăăăămmmmhhhhọọọọcccc20 08 đôi mươi 08 đôi mươi 08 trăng tròn 08- 2009-2009-2009-2009Mônthi:Vậtlýlớp8Thờigian:90phútCâu1.(5điểm)TạihaiđịađiểmAvàBtrêncùngmộtđờngthẳngcáchnhau120km,haiôtôcùngkhởihànhmộtlúcngợcchiềunhau.XeđitừAcóvậntốcv1=30km/h;xeđitừBcóvậntốcv2=50km/h.a)LậpcôngthứcxácđịnhvịtrícủahaixeđốivớiAvàothờiđiểmt,kểtừlúchaixecùngkhởihành(vẽsơđồ).b)Xácđịnhthờiđiểmvàvịtrí(đốivớiA)lúchaixegặpnhau(vẽsơđồ).Câu2.(5điểm)a)Haiquảcầukhôngrỗng,cóthểtíchbằngnhaunhngđợcchếtạotừcácchấtliệukhácnhau,đợcmócvàohailựckếrồinhúngvàonớc.CácchỉsốF1,F2,F3(nhhìnhvẽ).HỏichỉsốF1cógiátrịlàbaonhiêu?b)Ngờitathảmộtkhốigỗđặcvàochậuchấtlỏng,thấyphầngỗchìmtrongchấtlỏngcóthểtíchV1(cm3).Tínhtỉsốthểtíchgiữaphầngỗngoàikhôngkhí(V2)vàphầngỗchìm(V1).ChokhốilợngriêngcủachấtlỏngvàgỗlầnlợtlàD1=1,2g/cm3;D2=0,9g/cm3gỗkhôngthấmchấtlỏng.Câu3.(4điểm)Mộtchiếccốcnổitrongbìnhchứanớc,trongcôcscómộthònđá.Mứcnớctrongbìnhthayđổithếnào,nếulấyhònđátrongcốcrarồithảvàobìnhnớc.Câu4.(6điểm)mộtbìnhcáchnhiệtchứa5lítnớcở400C;thảđồngthờivàođómộtkhốinhômnặng5kgđangở1000Cvàmộtkhốiđồngnặng3kgđangở100C.Tínhnhiệtđộcânbằng.Chohiệtdungriêngcủanớc,nhôm,đồnglầnlợtlà4200J/kgK; 88 0J/kgK; 380 J/kg.K. ... PA=PBHaydd.0, 18= dn.(0, 18- h) 80 00.0, 18= 10000.(0, 18- h)1440= 180 0-10000.h=>10000.h=360=>h=0,036(m)=3,6(cm)Vậy:Độcaochênhlệchcủamựcchấtlỏngởhainhánhlà:3,6cm. Đềthichọnhọcsinhgiỏicấphuyệnmmmmôôôônnnnthithithithi::::vvvvậậậậttttllllýýý 8 8 8 8Nămhọc:2009-2010(Thờigian:150phútkhôngkểgiaođề)CCCCââââuuuu1111:(3điểm)Khicọsátmộtthanhđồng,hoặcmộtthanhsắtvàomộtmiếnglenrồiđalạigầncácmẩugiấyvụnthìtathấycácmẩugiấyvụnkhôngbịhút.Nhvậycóthểkếtluậnrằngkimloạikhôngbịnhiễmđiệndocọsátkhông?Vìsao?CCCCââââuuuu2.2.2.2.(3điểm)Đặtmộtbaogạokhốilợng50kglênmộtcáighếbốnchâncókhốilợng4kg.Diệntíchtiếpxúcvớimặtđấtcủamỗichânghếlà8cm2.Tínhápsuấtcácchânghếtácdụnglênmặtđất.CCCCââââuuuu3.3.3.3.(5điểm)HaigơngphẳngG1,G2quaymặtphảnxạvàonhauvàtạovớinhaumộtgóc600.MộtđiểmSnằmtrongkhoảnghaigơng.a)HÃynêucáchvẽđờngđicủatiasángphátratừSphảnxạlầnlợtquaG1,G2rồiquaytrởlạiS.b)TínhgóctạobởitiatớixuấtpháttừSvàtiaphảnxạđiquaS.BBBBààààiiii4.4.4.4.(5điểm)Lúc7giờ,haiôtôcùngkhởihànhtừ2địađiểmA,Bcáchnhau 180 kmvàđingợcchiềunhau.VậntốccủaxeđitừAđếnBlà40km/h,vậntốccủaxeđitừBđếnAlà32km/h.a)Tínhkhoảngcáchgiữa2xevàolúc8giờ.b)Đếnmấygiờthì2xegặpnhau,vịtríhaixelúcgặpnhaucáchAbaonhiêukm?CCCCââââuuuu5:5:5:5:(4điểm)Mộtbìnhthôngnhaucóchứanớc.Hainhánhcủabìnhcócùngkíchthớc.Đổvàomộtnhánhcủabìnhlợngdầucóchiềucaolà18cm.Biếttrọnglợngriêngcủadầul 80 00N/m3,vàtrọnglợngriêngcủanớclà10000N/m3.HÃytínhđộchênhlệchmựcchấtlỏngtronghainhánhcủabình? ... đềđềđềđềthithithithichchchchọọọọnnnnhhhhọọọọccccsinh sinh sinhsinhgigigigiỏỏỏỏiiiillllớớớớpppp8 8 8 8 mmmmôôôônnnn::::vvvvậậậậttttllllýýýýThThThThờờờờiiiigiangiangiangian::::90909090phphphphúúúúttttBài1:(5(5(5(5đđđđ))))Lúc7hmộtngờiđixeđạpđuổitheomộtngờiđibộcáchanhta10km.cảhaichuyểnđộngđềuvớicácvậntốc12km/hvà4km/hTìmvịtrívàthờigianngờiđixeđạpđuổikịpngờiđibộBài2:(5(5(5(5đđđđ))))Mộttoànhàcao10tầngmỗitầngcao3,4m,cómộtthangmáychởtốiđađợc20ngời,mỗingờicókhốilợngtrungbình50kg.Mỗichuyếnlêntầng10nếukhôngdừngởcáctầngkhácmấtmộtphút.a.Côngsuấttốithiểucủađộngcơthangmáyphảilàbaonhiêu?b.Đểđảmbảoantoàn,ngờitadùngmộtđộngcơcócôngsuấtgấpđôimứctốithiểutrên.Biếtrằnggiá1kwđiệnlà750đồng.Hỏichiphímỗilầnlênthangmáylàbaonhiêu?Bài3:(6(6(6(6đđđđ))))Ngờikêmộttấmvánđểkéomộtcáihòmcótrọnglợng600Nlênmộtchiếcxetải.sànxecao0,8m,tấmvándài2,5m,lựckéobằng300N.a.Tínhlựcmasátgiữađáyhòmvàmặtván?b.Tínhhiệusuấtcủamặtphẳngnghiêng?Bài4:(4(4(4(4đđđđ))))Mộtđộngcơcôngsuất20kw.Tínhlợngxăngtiêuthụtrong1h.Biếthiệusuấtcủađộngcơlà30%vànăngsuấttoảnhiệtcủaxănglà46.106J/kg....
*

... 5đ) 48 Nước 1990 1994 1996 19 98 2000In-đô-nê-xi-a 9,0 7 ,8 7 ,8 -13,2 4 ,8 Ma-lai-xi-a 9,0 9,2 10,0 -7,4 8, 3Phi-lip-pin 3,0 4,4 5 ,8 0,6 4,0Thái Lan 11,2 9,0 5,9 -10 ,8 4,4Việt nam 5,1 8, 8 9,3 5 ,8 ... Thương hiệu thí sinh: …………………………… SBD:……………………….Thí sinh được phép áp dụng Atslat địa lí việt nam khi có tác dụng bàiHƯỚNG DẪN CHẤM THI KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆNNĂM HỌC 2013 -2014MÔN THI: ĐỊA LÝ LỚP 8 (Hướng ... Biện pháp gì để bảo đảm an toàn tài nguyên môi trường biển Việt Nam? PHÒNG GD & ĐT LƯƠNG TÀI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆNNăm học: 2013-2014 Môn thi: Địa lý- Lớp 8 22 - gió mùa rét mùa hạ...
*

... + bài tập 18- 19-20 Động cơ nhiệt + bài xích tập TÀI LIỆU THAM KHẢO+ 200 bài bác đồ dùng thcs - NXB Hà Nội, tháng năm 200+ 121 bài đồ cải thiện lớp 8 - NXB Giáo Dục+ Để học tập tốt Vât 8 - NXB Đà ... Của vật. quán tính của một thiết bị phụ thuộc vào vận tốcvà trọng lượng của vật. II - bài tập trường đoản cú luyện.Bài 2.1: học sinh A với học sinh B cần sử dụng dây để cùng kéo một vật. Để nâng được vật ấy học tập sinh ... Đà Nẵng+ 500 bài bác đồ thcs - NXB Đại học giang sơn TP HCM+ bài tập thứ 8 - NXB Giáo Dục+ Ôn tập trang bị 8 - NXB Giáo Dục32 0MsF2A2sF- Điều kiện để sở hữu công cơ học là phải gồm lực...

Xem thêm: Phần Mềm - Game Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2 Offline


*

... Trọn vẹn 2 lít xăng:Q = q.m = q.D.V = 4,6 .10 7.700.2 .10 -3 = 6,44 .10 7 ( J )Công gồm ich: A = H.Q = 30%.6,44 .10 7 = 1,932 .10 7 ( J )Mà: A = P.t = P.vs )(120) (10. 2,1 10. 6,1 10. 10.932,1.537kmmPvAs====⇒Bài ... A1 = 10DVh khi đồ dùng rơi vào nước. Lực ác ham mét tác dụng lên thiết bị là: FA = 10D’VVì tiếp nối đồ nổi lên, cần FA > PHợp lực tính năng lên đồ khi đồ rơi trong nước là: F = FA – p. = 10D’V ... Lượng vật: phường = d.V = 10D.VLực đẩy Acsimét lên phần chìm trong dầu:F1 = 10D1.V1Lực đẩy Acsimét lên phần chìm ngập trong nước:F2 = 10D2.V2Do đồ dùng cân nặng bằng: p. = F1 + F2 ⇔10DV = 10D1V1...
... Quãng đường đi được của đồ dùng sau 10s nếu như đồ gia dụng có vận tốc đều là 2m/s.b. Với lực kéo trên thì thông số ma gần cạnh giữa đồ vật cùng sàn là từng nào thì thiết bị vận động thẳng đều.Lấy g = 10m/s2.ĐS: a. S = ... CƠ HỌCPHẦN - ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂMA. LÝ THUYẾTCÁC ĐỊNH LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỘNGI. Lực – cân bằng lực- khi thứ vận động có gia tốc, ta nói có lực tác dụng lên vật. - Lực là đại ... Lớn số 1 mà đồ dùng hoàn toàn có thể có nhằm dây không bị đứt. Rước g= 10 m/s2.ĐS: 21,25 /a m s≤. 10.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 1 Năm 2016-2017, Đề Thi Violympic Toán Lớp 5 Vòng 1 Năm 2016

Một đồ trượt không gia tốc đầu đỉnh dốc nghiêng dài 8m, cao 4m. Bỏ qua mất ma sát. Mang g= 10 m/s2. Hỏia....
... Nâng vật: An = P.S = 625.3 = 1875(J)20TÀI LIỆU ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ- khối hệ thống palăng cấm đoán lợi về công.Bài 9: mang lại hệ y như hình vẽ. trang bị m1 có trọng lượng 10Kg, thứ m2 ... Tính: FA = d.V- Điều khiếu nại đồ gia dụng nổi, chìm, lơ lửng: + FA > phường ⇒ trang bị nổi+ FA = p. ⇒ thứ lơ lửng+ FA 52 610 0
2 1,730 14
17 796 2
&c 8
65 1,287 1

cung cấp khách hàng trợ giúp trình làng