Câu hò bên bờ hiền lương

     
mặt ven bờ thánh thiện Lương chiều nay ra đứng trông về mắt đượm tình quê... Mắt đượm tình quê Xa xa đoàn thuyền nan buồm căng theo gió xuôi dòng chợt trong sương mờ không gian trầm im nghe câu hò Hò ơi, ơi thuyền ơi, thuyền ơi gồm nhớ bến trăng Bến thì một dạ khăng khăng ngóng thuyền Nhắn ai xin giữ lại câu nguyền Trong cơn sốt tố vững chắc lòng son Ơi, câu hò chiều nay sao nghe nặng trĩu tình ai giỏi là anh bên ấy trong time nhớ nhung trào sôi Gởi lòng tin theo gió qua mấy câu tha thiết hò ơi! Trông qua rặng trường Sơn, miền quê xa chết thật chân trời Mây yên lờ trôi, mây black lặng lờ trôi Xa xa một lũ chim, thấp mây dang cánh sống lưng trời Hỡi chim hãy dừng cho ta gửi đến phương xa cách Hò ơ ... Ơ, dù cho, dù rằng bến giải pháp sông ngăn Dễ gì ngăn được duyên anh với phái nữ Rẻ mây đến sáng trăng rubi Khai sông nối bến cho người vợ về anh Ơi câu hò chiều nay, tôi có nặng tình ai khu vực miền quê xa vắng em bao gồm nghe thấu đến lòng anh Tình này ta kiến tạo nên thủy tầm thường không khi nào phai!


Bạn đang xem: Câu hò bên bờ hiền lương

bài xích hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 23 bài.
Uyên Trang

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Vẽ Tranh Chủ Đề Đọc Sách - Vẽ Tranh Chủ Đề Cuốn Sách Em Yêu

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Tác Hại Của Việc Đập Đá Nguy Hiểm Hơn Heroin? Tác Hại Của Ma Túy Đá Đối Với Sức Khỏe Con Người

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.