BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN VĂN THƯ

     

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, chủng loại đề nghị khuyến mãi giấy khen, đề nghị tặng bằng khen bắt đầu nhất. Cài đặt về mẫu báo cáo thành tích cá nhân, giải đáp lập mẫu tờ trình xin đề xuất xét tặng kèm giấy khen, bằng khen.

Bạn đang xem: Báo cáo thành tích cá nhân văn thư


Như chúng ta đã biết, việc một công ty, doanh nghiệp dành được những công dụng kinh doanh xuất sắc ở bên cạnh nhờ vào các nhân tố như năng lực tài chính, kinh tế tài chính thị trường, áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn… thì cần thiết không nhắc tới một yếu tố quan trọng góp phần tạo cho những kết quả kinh doanh xuất sắc ấy, đó chính là đội ngũ nhân sự.

*
*

Luật sư bốn vấn lao lý hành gan dạ tuyến qua năng lượng điện thoại: 1900.6568

Ngoài đều kỹ năng, trình độ nghiệp vụ vững xoàn để mang lại hiệu quả quá trình tốt độc nhất thì chế độ đãi ngộ, tán dương của công ty, doanh nghiệp đối với những cá thể có các kết quả xuất nhan sắc cũng đặc biệt quan trọng không kém, đóng góp thêm phần không nhỏ tuổi khích lệ ý thức làm việc, tạo thành sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh công bằng với cả nhân viên. Chính vì vậy, tiếp sau đây Luật Dương Gia hỗ trợ cho chúng ta mẫu report thành tích cá nhân, mẫu đề nghị khuyến mãi giấy khen cũng giống như cách soạn report thành tích cá nhân sao mang đến hợp lệ.

1. Mẫu báo cáo thành tích cá nhân:

Tải về báo cáo thành tích cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Tỉnh (thành phố), ngày….tháng….năm…

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 I- qua quýt lý lịch:

– Họ và tên:….Bí danh (nếu có):…. Nam, nữ:……

– Ngày, tháng, năm sinh:….

– Quê quán (3):….

– địa điểm thường trú:…

– Đơn vị công tác:….

– chuyên dụng cho hiện nay:….

– trình độ chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ:….

– Ngày vào Đảng thỏa thuận (hoặc ngày tham gia công tác những đoàn thể):….

– quy trình công tác :….

– hầu hết khó khăn, tiện lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:….

II. Các kết quả đạt được:

1. Sơ lược kết quả của đơn vị chức năng :…

2. Thành tích giành được của cá nhân:

– Quyền hạn, trách nhiệm được giao hoặc đảm nhận:….

– thành tựu đạt được:…..

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ trưởng đơn vị chức năng xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Xác nhấn của cung cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

2. Mẫu mã đề nghị khuyến mãi giấy khen:

Tải về chủng loại đề nghị tặng kèm giấy khen

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc —————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– chúng ta tên (Ghi vừa đủ bằng chữ in thường, ko viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: ….. Giới tính:…

– Quê quán:…

– Trú quán: ….

Xem thêm: Trang Trí Góc Toán Mở Đẹp Nhất, Góc Toán Mở Đẹp

– Đơn vị công tác: …

– dùng cho (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Quyền hạn, trọng trách được giao hoặc đảm nhận: ….

Thành tích đã đạt được của cá nhân: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Danh hiệu thi đua: (Liệt kê)

Hình thức khen thưởng: (Liệt kê)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ với tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

3. Mẫu báo cáo thành tích và ý kiến đề nghị khen thưởng cá nhân theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP:

Tải về: Mẫu report thành tích theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – tự do thoải mái – hạnh phúc —————

Tỉnh (thành phố), ngày…… tháng ……. năm……

 BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG……. 2

(Mẫu report này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– chúng ta tên (Ghi tương đối đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): …

– Sinh ngày, tháng, năm: … Giới tính:…

– Quê cửa hàng 3:…

– Trú quán: …

– Đơn vị công tác: …

– chuyên dụng cho (Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể): …

– trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: …

– học tập hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, trọng trách được giao hoặc đảm nhận: …

2. Thành tích đã đạt được của cá thể 4: …

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan phát hành quyết định

2. Vẻ ngoài khen thưởng

Năm Hình thc khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của đưa ra quyết định khen thưởng; cơ quan phát hành quyết định

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng góp dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ và tên)

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG (Ký, đóng góp dấu)

4. Lý giải viết report thành tích ý kiến đề nghị khen thưởng so với cá nhân:

1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương đảm bảo Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm so với Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu đồng chí thi đua toàn quốc, 03 năm so với danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm so với Bằng khen cung cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hiệ tượng đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: làng (phường, thị trấn); thị xã (quận, thị xã, tp thuộc tỉnh); thức giấc (thành phố trực nằm trong trung ương).

4 Nêu thành tích cá thể trong việc tiến hành nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, kết quả thực hiện nay nhiệm vụ; những biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những ý tưởng sáng tạo kinh nghiệm, đề tài phân tích khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, chuyên môn vào thực tiễn; việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật trong phòng nước; công tác bồi dưỡng, học tập tập nâng cao trình độ siêng môn, phẩm hóa học đạo đức; quan tâm đời sống cán bộ, nhân viên; sứ mệnh của cá thể trong công tác làm việc xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác làm việc tham gia các chuyển động xã hội, từ bỏ thiện…).

– Đối với cán cỗ làm công tác cai quản nêu nắm tắt thành tích của đối chọi vị, riêng biệt thủ trưởng 1-1 vị marketing lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, các khoản thu nhập bình quân; các sáng kiến cách tân kỹ thuật, áp dụng khoa học tập (giá trị có tác dụng lợi); an sinh xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp giá thành nhà nước; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an ninh vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền).

– Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh những tiêu chí: Tổng số học tập sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh xuất sắc cấp trường, cung cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cung cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên xuất sắc các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

– Đối với dịch viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số bạn khám, chữa trị bệnh; tổng số bạn được điều trị nội, ngoại trú; toàn bô giường dịch đưa vào sử dụng; số fan được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh dịch miễn phí; số đề tài nghiên cứu và phân tích khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học tập (giá trị làm lợi về ghê tế, xã hội…).

– Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và những chương trình công tác của trung ương hội, đoàn thể giao.

– Đối với những cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho chỉ đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương…

5 Nêu các hiệ tượng khen thưởng đã được Đảng, nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương tặng kèm hoặc phong tặng ngay (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký kết quyết định).

– Ghi rõ số đưa ra quyết định công nhận thương hiệu thi đua trong 05 năm ngoái thời điểm đề nghị so với Huân chương Lao động, bởi khen của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ v.v…

– Đối với đề nghị phong tặng ngay danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký ra quyết định của 02 lần thường xuyên được tặng ngay danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, tp thuộc trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời khắc đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến tởm nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lí lý, công tác làm việc hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), gồm ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cung cấp bộ, cấp cho tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải bao gồm giấy ghi nhận của Hội đồng hẳn nhiên hồ sơ.

Xem thêm: Lệnh Đếm Block Trong Cad, Rất Hay, Hữu Ích + Hướng Dẫn Chi Tiết

– Đối với báo cáo đề nghị phong tặng ngay danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cung cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời hạn 03 lần thường xuyên được tặng kèm danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cho cơ sở” trước thời khắc đề nghị; các sáng loài kiến được cấp tất cả thẩm quyền công nhận.