BẢNG GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

     

3. Công thức các cung liên kết trên đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, tan hơn kém π

*

 Cung hơn kém π / 2

+ cos(π/2 + x) = – sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những công thức này đều được biến đổi ra từ công thức lượng giác cơ bản, ví dụ như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Bạn đang xem: Bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

*

6. Biến đổi tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng.

Tan tổng thì lập tổng hai tan.

Xem thêm: Nét Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Tràng Giang (10 Mẫu), Please Wait

Một trừ tan tích mẫu mang thương sầu.

Gặp hiệu ta chớ phải lo.

Xem thêm: Giáo Trình Autocad 2014 Tiếng Việt, Giới Thiệu Và Giáo Trình Autocad

Đổi trừ thành cộng ghi sâu trong lòng.

7. Công thức biến đổi tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp đặc biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của các giá trị lượng giác

*

10. Bảng giá trị lượng giác một số góc đặc biệt

*

11. Công thức lượng giác bổ sung

*

 13. Hàm lượng giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô