Bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

     

3. Công thức các cung links trên con đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, rã hơn hèn π

*

 Cung hơn yếu π / 2

+ cos(π/2 + x) = – sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Phương pháp hạ bậc

Thực ra những phương pháp này mọi được biến hóa ra từ bí quyết lượng giác cơ bản, lấy một ví dụ như: sin2a=1 – cos2a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Bạn đang xem: Bảng giá trị lượng giác của các cung đặc biệt

*

6. Thay đổi tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng.

Tan tổng thì lập tổng nhì tan.

Xem thêm: Nét Cổ Điển Và Hiện Đại Trong Tràng Giang (10 Mẫu), Please Wait

Một trừ chảy tích chủng loại mang yêu đương sầu.

Gặp hiệu ta chớ nên lo.

Xem thêm: Giáo Trình Autocad 2014 Tiếng Việt, Giới Thiệu Và Giáo Trình Autocad

Đổi trừ thành cùng ghi sâu trong lòng.

7. Công thức biến hóa tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp quánh biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của các giá trị lượng giác

*

10. Báo giá trị lượng giác một trong những góc quánh biệt

*

11. Cách làm lượng giác bổ sung

*

 13. Hàm vị giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*

Đăng bởi: Đại học tập Đông Đô