BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC CÓ ĐÁP ÁN PDF

     

Tổng hợp bài bác tập phép đếm của những nguyên tắc cơ bản: nguyên tắc cộng, nguyên tắc nhân, nguyên lý loại trừ, nguyên tắc bù trừ, nguyên tắc quy về đơn giản, nguyên tắc truy hồi để giải bài tập phép đếm


Tóm tắt triết lý về bài xích tập phép đếm

1.Nguyên lý cộng

Bài 1: mang sử cần lựa chọn ra 1 đại diện học sinh tham gia tham gia dự thi Olympic Tin học. Biết thể lựa chọn học viên khối 11 với khối 12. Hỏi tất cả bao nhiêu lựa chọn không giống nhau nêu có 300 học sinh khối 11 cùng 260 em học sinh khối 12.

Bạn đang xem: Bài tập toán rời rạc có đáp án pdf

Giải

Có 300 cách chọn 1 học sinh khối 11Có 260 cách chọn một học sinh khối 12Theo nguyên tắc cộng: 300 + 260 = 560 cách

Bài 2: Một sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn đề tài từ một trong 3 danh sách. Mỗi list lần lượt cất 10, 20 và 30 đề tài không giống nhau tương ứng. Mỗi đề bài chỉ lộ diện trong 1 danh sách, Một sinh viên bao gồm bao nhiêu giải pháp lựa lựa chọn đề tài?

Giải

Sinh viên hoàn toàn có thể chọn đề tài từ một trong 3 danh sách và không biến thành lặp lại.Nên theo nguyên lý cộng bao gồm 10 + 20 + 30 = 60 cách

Bài 3: quý hiếm k là bao nhiêu sau thời điểm thực hiện nay đoạn mã sau:

k: = 0;for i: = 1 lớn 5 dok: = k + 1;

Giải

Giá trị khởi chế tạo k=0Lệnh triển khai vòng lặp 5 lần, những lần k tăng thêm 1 => theo nguyên tắc cộng k=5

Bài 4: Một mật khẩu có độ lâu năm từ 7 đến 8 kí tự. Vào đó có 1 chữ dòng hoa giờ anh hoặc 1 chữ số, từng mật khẩu phải chứa ít nhất 1 chữ số. Tất cả bao nhiêu mật khẩu có thể có?

Giải

Số lượng mật khẩu đựng kí từ là (36^7)Số lượng mật khẩu chỉ chứa chữ cái hoa là (26^7)Số lượng mật khẩu chứa kí tự là (36^8)Số lượng mật khẩu đăng nhập chỉ chứa vần âm hoa là (26^8)Vậy số lượng mật khẩu chứa tối thiểu 1 chữ số là: (36^7+36^8-26^7-26^8)

2.Nguyên lý nhân

Bài 1: Để sinh sản số báo danh mang lại học sinh gồm một chữ chiếc hoa giờ đồng hồ anh với 1 chữ số ko vượt thừa 100. Hỏi con số lớn độc nhất vô nhị số báo danh hoàn toàn có thể có là bao nhiêu?

Giải

Số lượng số báo danh lớn số 1 là : 26*100 = 2600

Bài 2: bao gồm bao nhiêu chuỗi bit có độ dài là 7?

Giải

Mỗi bít tất cả 2 bí quyết lựa chọn vì chưng đó: (2^7)

Bài 3: có bao nhiêu mê say từ tập m phần tử đến tập n phần tử? (n^m)

3.Nguyên lý một số loại trừ

Giả sử 1 công việc có thể tiến hành 1 vào 2 giải pháp nhưng có một số cách bị trùng

| A 1 ∪ A 2 | = | A 1 | + | A 2 | – | A 1 ∩ A 2 |

Bài 1: gồm bao nhiêu chuỗi bit có độ lâu năm 8 hoặc bước đầu bằng 1 hoặc bước đầu bằng 00

Giải

Chuỗi bit bước đầu bằng 1 là: (2^7)Chuỗi bit bước đầu bằng 00 là:(2^6)Chuỗi bit trùng nhau ban đầu bằng 1 và 00 là: (2^5)

Theo nguyên lý trừ ta có: (2^7+2^6-2^5)

4.Nguyên lý chia

Một công việc A tất cả n biện pháp thực hiện, bên cạnh đó nó cũng được thực hiện tại theo k phương pháp khác nhau, từng phương án bao gồm đúng d giải pháp thực hiện. Thì số phướng án không giống nhau để thực hiện A là k=n/d

5.Nguyên lý Dirichle

Bài 1: đề nghị bao nhiêu học sinh để đảm bảo có ít nhất 2 học sinh trùng điểm nhau , giả dụ điểm được mang đến từ 0 – 10?

Giải

Cần ít nhất 12 học tập sinh

Bài 2: đề nghị tối thiểu bao nhiêu sinh viên để bảo đảm an toàn rằng tối thiểu 3 sinh viên thuộc nhận công dụng đánh giá, nếu tất cả 5 điểm để đánh giá A, B, C, D, F

Giải

= 3Số sinh viên buổi tối thiểu là:

6.Hoán vị

Hoán vị là cách bố trí có đồ vật tự tất cả n phần tử

Bài 1: người ta thu xếp ngẫu nhiên 5 lá phiếu bao gồm ghi số đồ vật tự từ một đến 5

a.Có từng nào cách bố trí số chẵn sinh hoạt cạnh nhau?Coi hai số chẵn là 1 trong những => tất cả 2!.4! =48 cáchb.Có bao nhiêu cách thu xếp hai thành 2 nhóm chẵn lẻ cá biệt (2!.3!.2=24)

7.Tổ hợp với chỉnh hợp

Chỉnh vừa lòng chập k của n phần tử

*

Tổ hòa hợp chập k của n phần tử: đem k thành phần trong n phần tử

*

Bài 1: một tấm học gồm 10 môn, từng ngày học 2 môn. Hỏi gồm bao nhiêu cách thu xếp thời khoá biểu trong 1 ngày?

Giải

Cách thu xếp thời khoá biểu là ( A_2^10 = 90)

Bài 2: một nhóm gồm 8 nam cùng 6 nữ. Có bao nhiêu cách lựa chọn một nhóm 5 người mà trong những số đó có đúng 2 nữ?

Giải

Cách chọn 2 cô gái trong 6 cô gái là: ( C_6^2 = 15)Cách lựa chọn 4 phái nam trong 8 nam là: ( C_8^4 = 56)Số giải pháp chọn theo yêu ước là: 15.56=840 cách

8.Chỉnh vừa lòng lặp và tổ hợp lặp

Chỉnh vừa lòng lặp chập k của n bộ phận là một tổ gồm k bộ phận lấy trong n phần tử đã mang đến và bố trí theo một thứtự duy nhất định; các thành phần có thể rước lặp.

Chỉnh đúng theo lặp: ( A_n^k = n^k )

Tổ thích hợp lặp chập k của n bộ phận là một đội gồm k bộ phận lấy (có thể lặp) trong n bộ phận đã cho.

Tổ thích hợp lặp: ( C_n^k = C_n+k-1^k )

Bài 1: tìm kiếm chuỗi nhị phân gồm độ lâu năm 6 là (26)

Bài 2: tất cả 4 loại cây viết bi: xanh, đỏ, vàng, cam với mỗi các loại có ít nhất 6 cây bút.Có từng nào cách khác nhau để cài 6 cây?

Giải

Tổ thích hợp lặp chập 6 của 4 phần tử: ( C_4+6-1^6 =84 )

Các bài xích tập phép đếm cơ bản

Bài 1: tất cả bao nhiêu giải pháp chia bộ bài tú lơ khơ 52 quân thành 4 phần tương xứng với số quân là 10, 12, 14, 16

Giải

Vì số quân của những phần không giống nhau nên:

( C_52(10,12,14,16) = frac52!10!.12!.14!.16! )

Bài 2: bao gồm bao nhiêu phương pháp chia bộ bài tú lơ khơ 52 quân thành 4 phần bằng nhau?

Giải

Vì số quân của những phần cân nhau nên:

( C_52(13,13,13,13) = frac52!13!.13!.13!.13!.4! )

Bài 3: tất cả bao nhiêu bí quyết chia 10 loại kẹo mang lại 5 em bé xíu trong các trường hòa hợp sau:

a/ Chia một cách tuỳ ý( R_5^10=C_5+10-1^10 =1001 )b/ Em nào cũng khá được chia kẹo

Chia cho từng em 1 kẹo nhằm đảm bảo ai cũng được kẹo rồi tiếp tục chia 1 cách tuỳ ý :

( R_5^5=C_5+5-1^5 = 126 )c/ có 1 em có số kẹo thấp hơn 4( C_10^0 + C_10^1 + C_10^2 + C_10^3)

Bài 4: Một phiếu trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời.

Xem thêm: Danh Mục Văn Bản Pháp Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp Năm 2015, Luật 74/2014/Qh13 Giáo Dục Nghề Nghiệp

a) có bao nhiêu cách điền vào phiếu, nếu thắc mắc nào cũng phần lớn được trả lời? 410b) bao gồm bao nhiêu bí quyết điền vào phiếu, nếu hoàn toàn có thể có thắc mắc bỏ trống không trả lời? 510

Một số lưu ý khi làm bài bác tập phép đếm

*

8.Hoán vị vòng quang: (Q_n=(n-1)!)

Các bài bác tập phép đếm tổng hợp

Câu 1. Có 5 bộ quần áo có kích thước khác nhau. Chủ cửa hàng xếp thốt nhiên quần này với áo khác. Hỏi gồm bao nhiêu giải pháp xếp nhằm cho:

a) Chỉ tất cả 3 bộ quần áo là đúng kích thước với nhau?b) tất cả 5 bộ xống áo đều sai kích thước?c) Ít nhất tất cả 2 bộ bao gồm cùng kích thước.

Giải

a)

– lựa chọn ra 3 bộ có cùng size với nhau: ( C_5^3 = 10 )– 3 bộ tất cả đúng 1 cách xếp– còn sót lại 2 bộ quần áo hiện đang có kích thước không giống nhau:

(D_n= (n-1).(D_n-1+D_n-2) cùng với D_1=0, D_2=1)

=> Số cách bố trí 2 bộ quần áo hiện đang có kích thước khác biệt là (D_2=1)

=>Chỉ tất cả 3 bộ áo xống là đúng form size với nhau: 10.1

b)

Số cách thu xếp 5 bộ quần áo hiện đang có kích thước khác biệt là (D_5)

(D_1) = 0

(D_2) = 1(D_3) = 2.( 1 + 0 ) = 2(D_4) = 3 ( 2 + 1) =9(D_5) = 4( 9+ 2) = 44

c)

Chỉ có 2 bộ quần áo là đúng kích thước với nhau: ( C_5^2.D_3 )

Chỉ bao gồm 3 bộ xống áo là đúng form size với nhau: ( C_5^3.D_2 )

Chỉ có 4 bộ áo quần là đúng kích cỡ với nhau: ( C_5^4.D_1 )

Ít nhất có 2 bộ tất cả cùng kích thước:

( C_5^2.D_3+C_5^3.D_2+C_5^4.D_1 )

Câu 2. Mang lại 31 con đường thẳng trên cùng một mặt phẳng, hỏi chúng phân chia mặt phẳng thành từng nào phần trong các trường thích hợp sau đây:

a) tất cả 7 đường thẳng tuy vậy song cùng với nhau và 6 con đường thẳng đồng quy tại một điểm.b) trường hợp vẽ thêm một đường thẳng đi qua 2 giao điểm của những đường thẳng vẫn cho.c) 31 con đường thẳng ở phần tổng quát

Giải

c) 31 mặt đường thẳng tất cả vị trí tổng quát tạo nên

*

a) – 7 con đường thẳng có vị trí tổng quát tạo cho T7 = 29 phần khía cạnh phẳng.

Xem thêm: Top 17 Phim Rắn Hổ Mang Ăn Thịt Người Mới Nhất 2021, Chạy Trốn Rắn Khổng Lồ Ăn Thịt Người

Trong đó 7 con đường thẳng tuy nhiên song cùng nhau chỉ làm cho 8 phần mặt phẳng.Vậy số phần khía cạnh phẳng ngắn hơn là 29 – 8 = 21Vậy đáp án là T31 -21 phần phương diện phẳng.

– 6 đường thẳng bao gồm vị trí tổng quát tạo nên T6 = 22 phần phương diện phẳng

6 con đường thẳng đồng quy chỉ tạo ra 12 phần phương diện phẳng.Vậy số phần phương diện phẳng ít hơn là 22 – 12 =10Vậy giải đáp là T31 -10 phần mặt phẳng.=> 2T31 -10 -21

b)

Câu 3: Phương trình x1 + x2 + x3 + x4 =9 từng nào nghiệm nguyên trong các trường vừa lòng sau:a) xi ≥ 0 và nguyên (i= ( overline1,4 ))b) xi nguyên với x1 ≥ 0, x2 ≥ 1, x3 ≥ 2, 0≤ x4 ≤ 3