ANH HÙNG VŨ TRỤ TẬP 52 TẬP CUỐI ANH HUNG VU TRU TAP 52 PHIM HOẠT HÌNH

     
THẦN HỘ VỆ CHÍNH NGHĨA
*

EARTH GAEAThần hộ vệ trái đất

*

HELIOS APOLLOThần ánh sáng

*

MARS ARESThần hộ vệ sao hỏa

*

MERCURY TETHYSThần hộ vệ sao thủy

*

NEPTUNE POSIDONThần hộ vệ sao hải vương

*

PLUTO HADESThần hộ vệ sao diêm vương

*

VENUSThần hộ vệ sao kim

THẦN HỘ VỆ XẤU XA
*

LUNA ANUBIThần hộ vệ phương diện trăng

*

PANLAThần hộ vệ sao đen

*

ARRESTThần hộ vệ tinh tú quỷ

*

CARUSThần hộ vệ tinh tú hắc ám

*

SAURON