41/2012/NĐ-CP

     

(Chinhphu.vn) - cơ quan chính phủ vừa phát hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và con số người thao tác trong đơn vị sự nghiệp công lập.


*
Ảnh minh họa

Chính phủ yêu thương cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm cho việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; bảo đảm tính khoa học, khách hàng quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo đảm một người làm cho việc phải được giao đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian khó động quy định. Những vị trí việc làm không tồn tại đủ khối lượng công việc để thực hiện theo thời gian quy định của một người làm việc thì phải bố trí kiêm nhiệm.

Bạn đang xem: 41/2012/nđ-cp

Đồng thời, phải bảo đảm cơ cấu hợp lý, trong đó số lượng người làm việc tại các vị trí việc có tác dụng chức danh nghề nghiệp chăm ngành với chức danh nghề nghiệp trình độ chuyên môn dùng tầm thường chiếm tỉ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm cho việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ xác định vị trí việc làm

Nghị định quy định cụ thể 2 căn cứ xác định vị trí việc làm bao gồm: 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập; 2- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chăm môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chăm ngành.

Xem thêm: Tài Khoản Vsco Miễn Phí 2017, Hướng Dẫn Cách Tải Vsco Miễn Phí

Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định số lượng người có tác dụng việc bao gồm: 1- Vị trí việc có tác dụng và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm cho của đơn vị sự nghiệp công lập; 2- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; 3- Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm cho việc được giao của đơn vị.

Cũng theo Nghị định, căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm: 1- Danh mục vị trí việc làm; 2- Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; 3- Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Xem thêm: Cách Viết Giấy Vay Tiền Bằng Tay Có Hợp Pháp Không? Hướng Dẫn Viết Giấy Vay Tiền Chuẩn Nhất 2022

Chậm nhất sau 03 mon kể từ ngày Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, lĩnh vực với Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành văn bản hướng dẫn, các bộ, ngành, địa phương phải phê duyệt vị trí việc làm cho và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.