Lịch sử hình thành

Công ty TNHH một thành viên muối Việt Nam là đơn vị thành viên 100% vốn nhà nước thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. Công ty được thành lập ngày 06/4/2012 theo quyết định...

Xem thêm